Узагальнена довідка про роботу Управління Держкомзему у Косівському районі за 2012 рік

Загальна площа Косівського району 90286га, що становить 6,5% території Івано-Франківської області. Із загальної площі району сільськогосподарські землі становлять 39677 га(44%), лісові площі 45691га (50,6%), забудовані землі 3416га (3,8%), під водою 795га (0,9%),болота 1га (0,001%), відкриті землі без рослинного покриву 704га (0,8%).

Косівський район складається із 45 населених пунктів: 37 сіл, 2 селища міського типу і 1 місто.

Управління Держкомзему у Косівському районі є територіальним органом Держкомзему, підзвітним та підконтрольним Держкомзему та відповідно Головному управлінню  Держкомзему у Івано-Франківській області. Юридична адреса: м.Косів, вул.Незалежності, 28.

Робота управління Держкомзему у Косівському районі за 2012рік  була спрямована на виконання  основних завдань управління визначених Положенням про Управління, а саме: координація робіт з проведення земельної реформи району, забезпечення ведення державного земельного кадастру, здійснення землеустрою та проведення моніторингу земель, організація робіт з проведення грошової оцінки населених пунктів району, а також  виконання рішень колегії та наказів Держкомзему України, Головного управління Держкомзему у Івано-Франківській області, рішень і доручень Косівської районної ради та Косівської районної державної адміністрації.

Відповідно до затвердженої структури управління до його складу входило  15 працівників, з них  2 – керівництво, 2 структурні підрозділи: відділ державного земельного кадастру – 6 та відділ землеустрою, моніторингу та ринку земель – 4, які забезпечують виконання завдань по основних напрямках управління  та 3 спеціалісти: бухгалтер, юрисконсульт, спеціаліст з кадрової роботи та діловодства.

Пріоритетним напрямком роботи Управління Держкомзему у Косівському районі  в 2012 році було забезпечення ведення державного реєстру земель та  виконання Постанов КМУ від 09.09.2010 року №1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі» та 18.08.2010року №749 «Про порядок присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам»

У відповідності до яких, спеціалістами відділу забезпечено:
– реєстрацію державних актів на право власності громадянам –3167
– реєстрацію державних актів на право власності юридичним особам – 3
– реєстрацію державних актів на право постійного користування земельними
ділянками юридичних осіб – 43
– реєстрацію  договорів оренди землі – 155
– визначення кадастрового номеру земельним ділянкам –3249
– видача витягів з Поземельної книги – 986
– здійснення державних реєстрацій переходу права власності на земельну
ділянку на підставі  цивільно-правових договору або свідоцтва про право
на спадщину  – 533
– відкрито  Поземельні книги на земельні ділянки в кількості 3901шт.

Управлінням Держкомзему у Косівському районі забезпечено ведення та формування державної статистичної звітності з кількісного обліку земель форми 6-зем та 2-зем в 2012 році на основі поданих звітів сільськими, селищними  та міською радами.
Значну увагу приділено виготовленню та видачі правоустановчих документів на загальноосвітні заклади району. Всього виготовлено та видано 96  державних актів на право постійного користування земельними ділянками шкіл. За 2012 рік управлінням Держкомзему у Косівському районі зареєстровано та видано 12  державних актів на право постійного користування загальноосвітнім та дошкільним закладам району.
Також з основних напрямків роботи управління Держкомзему у Косівському районі є здійснення землеустрою, проведення моніторингу земель, організація робіт з проведення грошової оцінки населених пунктів на території району.
Управління видано землевпорядним організаціям   187 умов відведення до розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок,  та  громадянам за їх зверненням підготовлено та видано  577 витягів з нормативної оцінки  земель населених пунктів.

Проаналізовано управлінням в 2012 році поступлення коштів від втрат  лісогосподарських та лісогосподарського виробництва  та згідно поданих розрахунків розміру втрат сільськогосподарського виробництва,спричинених вилученням сільськогосподарських і лісогосподарських угідь та наданої інформації УДК в Косівському районі залишок коштів на рахунках місцевих рад станом  на 30 грудня 2012 року становить в сумі 423359 грн., поступило  за 2012 року 209124 грн. Управлінням направлено листи  02.07.2012 року  в органи місцевого самоврядування   з пропозиціями розглянути питання про акумулювання коштів, які надійшли та знаходяться на спеціальному рахунку від відшкодування втрат сільськогоспо дарського та лісогосподарського виробництва на рахунок районного бюджету.
Районною комісією з розгляду питань пов’язаних з погодженням документації із землеустрою, яку очолював  начальник управління Держкомзему у Косівському районі Р.Баранюк, розглянуто в 2012 році             321 проект землеустрою щодо відведення  чи зміни цільового призначення земельних ділянок та прийнято відповідні рішення щодо їх погодження згідно вимог чинного законодавства.

Управління Держкомзему у Косівському районі взято участь у розробці Програми земельної реформи Косівського району на 2011-2020 роки, яка затверджена рішенням Косівської районної ради від 14 липня 2011р. №109-5/2011. Потреба в коштах на фінансування робі передбачених Програмою земельної реформи в 2012 році  становила 2249,7 тис грн., в т.ч. за рахунок районного бюджету 380 тис.грн..

Управлінням постійно надсилаються листи до райдержадміністрації та районної ради з інформацією по потребу коштів на виконання Програми земельної реформи з пропозицією передбачити кошти в районному бюджеті. Із передбачених  Косівською районною радою коштів на реалізацію робіт у галузі розвитку земельних відносин у Косівському районі на 2012 рік   районною радою кошти не виділялися. За ініціативою управління Держкомзему у Косівському районі виносились на розгляд колегії райдержадміністрації, сесії районної ради, сільських нарад із участю органів місцевого самоврядування та виконавчої влади питання щодо  фінансування пріоритетних напрямків земельної реформи де наголошувалося на необхідності:
–    розроблення схем землеустрою та техніко-економічного обгрунтування  використання та охорони земель;
–    інвентаризації земельних ділянок населених пунктів та за їх межами;
–    проведення поновлення(коректури) технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;
–    встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно – заповідного фонду, історико-культурного призначення та охорони культурної спадщини, меж прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм;
–    завершення робіт по встановленню меж населених пунктів сіл, селищ та міста Косів.

Управлінням Держкомзему у Косівському району в 2012 році проводилась робота по розгляду звернень громадян з метою виявлення  та усунення причин виникнення скарг громадян. В період з 1  січня по 30 грудня  2012 року розглянуто 248  звернення громадян, з них 190 – на особистому прийомі.

Звернення громадян на розгляд до управління надійшли:
–    особисто від громадян – 19,
–    з районної ради та райдержадміністрації – 97,
–    Головного управління Держкомзему у Івано-Франківській області – 57
–    прокуратури району – 9,

За  2012 року розглянуто 156 заяв громадян, 17- скарг громадян, з них  15 – скарг на дії посадових осіб органів місцевого самоврядування, 2 – скарги на суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою, повторних звернень – 10, колективних – 8.

На особистому прийомі спеціалістами управління за даний період розглянуто 190 звернень громадян.

Звернення, які  були розглянуті спеціалістами  управління  Держкомзему за тематикою можна поділити на групи:
–    роз’яснення  земельного законодавства – 286 звернень;
–    надання та вилучення земельних ділянок – 1 звернення
–    вирішення земельних спорів – 51 звернень;
–    скарги на дії службових осіб місцевого самоврядування та органів виконавчої влади –  25 звернень.

В основному  звернення громадян розглядаються з виїздом на місце розташування земельної ділянки та із залученням посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою вирішення спірних питань  в галузі регулювання земельних відносин та усунення причин, що сприяють їх виникненню. При розгляді звернень спеціалістами надаються роз’яснення заявникам  про порядок оскарження прийнятими за ними рішень.  Для громадян створені належні умови  в управлінні для надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень та для участі заявників в перевірці поданих ними заяв чи скарг.

Постійно надається роз’яснення застосування чинного законодавства  громадянам, юридичним особам, місцевим радам, ліцензованим землевпорядним організаціям.
Усі звернення, що надійшли до Управління за звітний період розглянуті з дотриманням термінів, визначених ст.20 Закону України „Про звернення громадян”.

Для зменшення кількості надходження звернень від громадян спеціалістами  управління Держкомзему у Косівському районі в 2012 році проведення кущових семінарів за участю сільських голів, землевпорядників та громадян – для надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у вирішення земельних питань на надання відповідей громадян на їхні запитання, а саме:
08.06.2012 року – кущовий семінар на базі Тюдівської сільської ради за участю Малорожинської, Смоднянської, Розтоківської, Великорижинської, Тюдівської, Старокутської сільських та Кутської селищної ради;
15.06.2012 року – кущовий семінар на базі Рожнівської сільської ради за участю Вербовецької, Слобідської, Хімчинської, Трацької, Кобаківської, Рожнівської, Черганівської сільських рад.
21.06.2012 року – кущовий семінар на базі Пістинської сільської ради за участю Прокуравської Космацької, Шешорівської, Пістинської, Микитинецької, Брустурівської, Шепітської, Стопчатівської сільських рад;
27.06.2012 року – кущовий семінар на базі Середньоберезівської сільської ради за участю Нижньоберезівської, Вижньоберезівської, баняберезівської,

Середньоберезівської, Лючанської, Лючківської сільської та Яблунівської селищної рад.
Управління Держкомзему у Косівському районі в 2012 році надавалася методична та практична допомога  органам місцевого самоврядування. На нарадах управління за участю спеціалістів управління та землевпорядників місцевих рад, що проводяться щомісяця  (щовівторка), спеціалістами відділу ознайомлюється присутніх про прийняття нових, внесення змін, доповнень до чинних законодавчих або підзаконних нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин із змінами в земельному законодавстві, які прийняті напротязі відповідного періоду та роздаються копії  документів для використання в роботі, а також  надаються роз’яснення застосування чинного законодавства.

Управлінням Держкомзему у Косівському районі з метою надання роз’яснень населенню району в 2012 році публікувалися статті на сторінках районної газети “Гуцульський край”:
– «Про розмежування земель державної та комунальної власності, як реалізацію конституційних прав власності на землю територіальних громад»;
–    «Про індексації нормативної грошової оцінки землі»;
–    «Новий порядок реєстрації права власності чи права користування на земельну ділянку»;
–    «Про мораторій на зміну цільового призначення рекреаційних земель»;
–    «Завершення земельної реформи – основний пріоритет влади».

За  2012 року   представниками  Управління Держкомзему у Косівському районі взято участь у 27 судових справах, з них у 15 цивільних справах та у 12 адміністративних справ (основному в якості відповідача чи третьої особи без самостійних вимог).
До управління Держкомзему у Косівському районі  в 2012 році                надійшло 2294 службових документів, з них 214 розпоряджень та листів з облдержадміністрації, райдержадміністрації, 1174 – наказів, доручень, листів Головного управління Держкомзему у Івано-Франківській області, 906 – листів та звернення підприємств, установ, організації. Вищевказані службові документи опрацьовані спеціалістами управління та проінформовано адресатів про результати їх розгляду та виконання.
Управління Держкомзему у Косівському районі утримується за рахунок державного бюджету. Кошторис доходів та видатків на утримання управління Держкомзему у Косівському районі на 2012 рік із змінами по загальному фонду затверджено в сумі 1331055,00 грн. Протягом року  на заробітну плату профінансовано коштів в сумі – 610670,23 грн. Касові видатки по управлінні за відповідний період склали 1086273,69  грн.,фактичні видатки – 1413400,74  грн .

Кошторис доходів та видатків по спеціальному фонду із змінами на 2012 рік затверджений в сумі 116649,30 грн.  Касові видатки по спеціальному фонду за відповідний період склали – 116649,30 грн., фактичні видатки – 2826,93,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду по спеціальному фонду склала – 0,00 грн. Погашено кредиторську заборгованість ,яка виникла на 01.01.2012 року в сумі 113822,37 грн. Протягом поточного року було проведено дві тендерні процедури по закупівлі послу з оброблення даних обчислювальними засобами на суму 540 000,00 грн.

Управління Держкомзему у Косівському районі відповідно до наказу Держкомзему України від 25.10.2012 р. № 193 «Про реорганізацію Управління Держкомзему у Косівському районі» реорганізовано та державним реєстратором внесено 29.01.2013 р.  запис до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – Управління Держкомзему у Косівському районі.

Начальник управління                        Баранюк Р.Т.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *