Проект рішення районної ради про внесення змін та доповнень до Статуту газети «Гуцульський край»

Проект

УКРАЇНА
Косівська районна рада
шосте демократичне скликання
______________сесія

РІШЕННЯ

Від __________ 2014 року                                     № _____-__/2014
м. Косів

Про внесення змін та доповнень до Статуту газети «Гуцульський край»

Відповідно до пункту 10.1 Статуту газети «Гуцульський край», затвердженого рішенням районної ради від 12.01.2012 р. №214-10/2012, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань засобів масової інформації, регламенту, депутатської діяльності та етики, районна рада
вирішила:

1.    Внести зміни та доповнення до розділу 4 «Редакційна колегія» Статуту газети «Гуцульський край», а саме:

Пункт 4.2 викласти у новій редакції: «Редакційна колегія створюється розпорядженням голови районної ради у складі представників, запропонованих головним редактором за попереднім погодженням із профільною депутатською комісією районної ради у складі 5 (п’яти) осіб».

Пункт 4.4. доповнити словами: «Формою роботи редколегії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Про скликання засідань редколегії секретар повідомляє кожного її члена за три дні до дати засідання та надає на ознайомлення матеріали, необхідні для підготовки до участі у засіданні.

Пункт 4.5. доповнити словами: «Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях редколегії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше половини членів редколегії. У разі рівного розподілу голосів, голос головного редактора є вирішальним. Пропуск членами редакційної колегії без поважних причин більше трьох засідань є підставою для виключення з її складу».

Голова районної ради                            Михайло Шатрук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *