Інформація Державної фіскальної служби України з приводу звернення районної ради щодо проведення прозорої процедури призначення на посаду начальника ДПІ у Косівському районі Головного управління ДФС в Івано-Франківській області

Державна фіскальна служба України за результатами розгляду звернення від 04.11.2014 № 427/02-27, яке надійшло безпосередньо до ДФС України, та звернення вів 04.11.2014 № 427/02-27, яке надійшло iз Секретаріату Кабінету Міністрів України (лист від 11.11.2014 № 41545/1/1-14) щодо проведения прозорої процедури призначення на посаду начальника ДПІ у Косівському районі Головного управління ДФС в Івано-Франківській області повідомляє таке.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 311 «Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» утворені як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної фіскальної служби.

Відповідно до пункту 4 статті 21 Закону України від 17 березня 2011 року № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади» територіальні органи центрального органу виконавчої влади набувають статусу юридичної особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних ociб та фізичних ociб-підприємців запису про їх державну реєстрацію як юридичної особи.

Положеннями про територіальні органи Державної фіскальної служби передбачено можливість утворення консультативных, дорадчих та інших допоміжних органів. Керівники територіальних органів відповідно до затверджених положень взаємодіють з державними органами, суб’єктами громадянського суспільства.

Для забезпечення комплектування керівних посад територіальних органів ДФС головним управлінням ДФС в областях рекомендовано самостійно вирішувати питания доцільності та ефективності утворення дорадчих та допоміжних органів у вигляді рад з кадрових питань.

Абзацом п’ятим пункту 10 Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 563 (далі – Типове положення), встановлено, що керівник територіального органу міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, міжрегіонального територіального органу виконавчої влади вносить міністру або керівнику центрального органу виконавчої влади пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів нижчого рівня.

Водночас повідомляємо, що Законом України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищения влади» (далі – Закон № 1682), який набув чинності 16.10.2014, визначено правові та організаційні засади проведения очищения влади (люстрації) для утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні.

У разі надходження документів від кандидатів на посади керівників територіальних органів ДФС, їx трудова діяльність буде вивчатись на відповідність критеріям, встановленим Законом № 1682.

Kpiм того, відповідно до статті 6 Закону № 1682 особа, яка претендує на зайняття посади, визначеної пунктами 1-10 частини першої статті 2 Закону № 1682, подає власноручно написану заяву, якою повідмляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону № 1682, та про згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей стосовно неї згідно з цим Законом.

Відомості, зазначені у заяві, перевіряються під час проведення спеціальної перевірки.
Встановлення перевіркою факту належності особи до переліку ociб, стосовно яких застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 цього Закону, є підставою для відмови у призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує.

Враховуючи викладене, розгляд кандидатур на посаду начальника ДПІ у Косівському районі Головного управління ДФС в Івано-Франвській області буде здійснюватись з урахуванням критеріїв, встановлених Законом №1682, та Типового положення.

Голова                                І.О.Білоус

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *