Рішення про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи районної ради

УКРАЇНА
Косівська районна рада
сьоме скликання
третя сесія

РІШЕННЯ
від 12 квітня 2016 року                                                                            № 89-3/2016
м.Косів

Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи районної ради

В зв’язку із внесенням змін до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою усунення неузгодженості окремих положень Регламенту із чинним законодавством, відповідно до пункту 6 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 1.7. Регламенту роботи Косівської районної ради сьомого скликання, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, депутатської та інформаційної діяльності,  районна рада

вирішила:

1.    Внести зміни до Регламенту Косівської районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням районної ради від 03 грудня 2015 року №24-1/2015:
1.1.Викласти наступні пункти Регламенту у новій редакції:
2.8.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги.
2.9.5. Рішення районної ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням.
2.9.6. Поіменне голосування проводиться шляхом опитування депутатів ради в порядку, визначеному п.2.12.8 Регламенту або, за наявності технічних можливостей, – за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування з фіксацією результатів голосування.
Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради  в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку.
Результати поіменного голосування надаються за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
2.9.7. Таємне голосування  проводиться у випадках, передбачених пунктами 1,  29  і 31 статті 43 та статтями 55, 56  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Організація та проведення таємного голосування покладається на лічильну комісію, порядок створення та роботи якої встановлений цим Регламентом.
2.12.3. Лічильна комісія обирається для проведення відкритого, відкритого поіменного, а у випадках, визначених законодавством, таємного голосування  і визначення його результатів.
2.12.7. При відкритому голосуванні у випадках визначених п.2.8.8  Регламенту лічильна комісія здійснює підрахунок голосів, після чого голова комісії інформує головуючого про підрахунок голосів. При відкритому голосуванні протокол лічильної комісії про підрахунок голосів не складається.
2.12.8. При проведенні поіменного голосування голова лічильної комісії оголошує за списком депутатів, складеному в  алфавітному порядку, прізвище депутата, що бере участь у голосуванні та запитує його позицію щодо голосування. Депутат оголошує свій вибір “за”, “проти”, “утримався”, про що голова лічильної комісії в присутності не менше трьох членів лічильної комісії робить відповідну відмітку у списку депутатів для поіменного голосування. Голова лічильної комісії оголошує результати поіменного голосування після підрахунку голосів, поданих депутатами. Результати поіменного голосування фіксуються на окремих листах, які йдуть як додатки до протоколу пленарного засідання.
3.2.6. Депутат зобов’язаний голосувати з питань, що розглядаються Радою шляхом оголошення свого вибору: “за”, “проти”, “утримався” у разі прийняття рішення відкритим поіменним голосуванням та шляхом отримання бюлетенів у разі прийняття рішення таємним голосуванням.
Депутат зобов’язаний голосувати шляхом піднімання руки з питань, по яких проводиться відкрите голосування у випадках визначених пунктом 2.8.8 Регламенту
Депутат, який був відсутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.
1.2. Доповнити статтю 8 пунктом  2.8.8:
2.8.8. Голосування за пропозиції та поправки  до проектів рішень, а також голосування з процедурних питань  проводиться шляхом відкритого голосування.
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Володимира Петричука та постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, депутатської та інформаційної діяльності (В.Кавацюк).

Голова районної ради                                                                 Павло Ванджурак

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *