Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Косівської районної ради «Про зміни та доповнення до Типового договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Косівського району»

Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення  Косівської районної ради “Про зміни та доповнення до Типового договору оренди майна  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Косівського району” (надалі – Аналіз) підготовлений відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

1.Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності відповідної територіальної громади, а також майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо цього майна регулюються перш за все Законом України „Про оренду державного та комунального майна”, положення якого є нормами спеціального права регулювання правових відносин щодо оренди об’єктів права комунальної власності, Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими нормативно-правовими актами України.

Однак чинне законодавство не передбачає єдиних майново-господарських зобов’язань, які виникають при передачі комунального майна в оренду на території району.

Відповідно до ч.2 ст.10 Законом України “Про оренду державного та комунального майна” укладений сторонами договір оренди щодо майна, яке перебуває у комунальній власності відповідної територіальної громади, в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди такого майна. При цьому зазначеною правовою нормою регламентовано, що типові договори оренди майна, яке перебуває у комунальній власності, затверджують відповідні органи місцевого самоврядування.Такий Договір оренди  затверджений рішенням районної ради від 14 липня 2011 року. З метою більш чіткого визначення прав та обов»язків орендарів та орендодавців комунального майна  запропоновані зміни та доповнення до Типового договору оренди майна спільної власності  територіальних громад сіл. селищ, міста району.

Цілями прийняття проекту зазначеного рішення районної ради є:

  • реалізація вимог Закону України “Про оренду державного та комунального майна”;
  • правові та організаційні  відносини, пов’язані з заключенням та підписанням договору по передачі в оренду (суборенду)  майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

Даний проект рішення  розроблено з метою створення єдиного підходу для орендодавців комунального майна району при укладенні договорів оренди, належного правового оформлення орендних правовідносин.

 

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Затвердження даного проекту рішення  належить до виключної компетенції Косівської районної ради згідно вимог п.2 ст.10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». В зв’язку з цим Альтернатив  запропонованому проекту рішення немає

 

  1. Механізм розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти районною радою рішення про зміни та доповнення до затвердженого Типового договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Косівського району.

 

  1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість удосконалити процедуру укладення договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міста Косівського району, зробити її чіткою.

          

6.Очікуванні результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Сфера впливу Вигоди Витрати
Для територіальних громад району – забезпечення належного рівня та умов обслуговування  суб’єктів господарської діяльності Відсутні
Для  суб’єктів господарювання – Чітке визначення прав та обов’язків орендодавців та орендарів, їх відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов договору оренди.

-.

 

  Неможливість внесення змін до умов договору, які визначені істотними, відповідно до ЗУ „Про оренду державного та комунального майна”

 

Для органів місцевого самоврядування -Упорядкування відносин між суб’єктами господарювання, органом влади в частині передачі в оренду приміщень та майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Косівського району

 

Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та виконанням вимог регуляторного акта, час, який буде витрачений учасниками договірних відносин в період укладання договору.

 

 

  1. 7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта є необмежений. Передбачається  можливість внесення до нього змін та його скасування (окремих його положень) у разі зміни чинного законодавства України та з інших поважних причин.

 

  1. 8. Показники результативності регуляторного акта

Визначені показники результативності регуляторного акта, якими протягом різних періодів після набрання чинності зазначеного регуляторного акта будуть:

– кількість укладених договорів на передачу в оренду майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад району

– розмір орендної плати за цими договорами ;

– рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб щодо основних положень даного регуляторного акта;

– розмір коштів і час, що витрачатимуться фізичних та юридичних осіб як учасниками відповідних договірних відносин, пов’язаних  з виконанням вимог цього акта;

– кількість спорів, що виникли під час укладення договору оренди щодо істотних умов  договору.

 

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Визначені заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта, а саме: зазначене відстеження буде здійснюватися шляхом використання статистичних даних щодо показників, зазначених у п. 8 даного аналізу, відділом комунального майна Косівського району.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через 6 місяців з дня набрання чинності  даним регуляторним актом, повторне  – через рік з дня набрання чинності даним регуляторним актом,  періодичні – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності  даного регуляторного акта.

Відстеження результативності акта буде здійснюватись у формі аналітичної довідки.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *