3.4. Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальні послуги в районі надають слідуючі підприємства: ДП «Косівміськводо-сервіс», ДП «Косівжитлотеплокомунобєднання», Кутський комбінат комунальних підпри-ємств, Яблунівський комбінат комунальних підприємств, ПП «Тепловик». Послуги з утримання житла в м.Косові надає ДП ”Косівжитло-теплокомуноб´єднання”. По-слуги з централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання в місті не Далі →

3.3. Розвиток сільського господарства

Косівський район, як один з гірських районів області має незначні площі сільськогосподарських угідь – 39,6 тис. га. або 44,0 відс. загальної його території, з яких близько 30,0 відс. припадає на орні землі, 63,3 відс. на пасовища та сінокоси, 6,7 відс. Далі →

3.2. Розвиток туристично-рекреаційного комплексу, у т.ч. зеленого сільського туризму

На території району розташовано 7 баз відпочинку та приватних пансіонатів, 4 санаторії, 1 дитячий відпочинковий заклад, 4 готелі, 52 садиби зеленого туризму. Для збереження Карпатського етносу на території району проводяться ряд міжнародних фестивалів. Це «Великдень у Космачі», «Космацька писанка», «Зелені Далі →

3. Підвищення конкурентоспроможності економіки району

3.1. Промислова політика В районі забезпечено стабілізацію промислового виробництва, зростання еко-номічних і соціальних показників. В промисловості району зайнято 61 підпри-ємство. Підприємствами Косівського району за січень–жовтень 2010р. реалізо-вано промислової продукції (товарів, послуг) на 28,2 млн.грн. (за січень–жовтень 2009р. – на 26,1 Далі →

2. Основні завдання соціально-економічного розвитку району на 2011 рік

Підвищення конкурентоспроможності економіки району. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва. Підвищення рівня життя населення та зменшення соціальних диспропорцій. Поліпшення умов для більш широкого доступу населення до якісних послуг. Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату та стабільності умов для чесної конкуренції і розвитку Далі →

1. Основні тенденції економічного і соціального розвитку Косівського району на кінець 2010 року

Демографічна ситуація Чисельність наявного населення на 1 листопада 2010 року становила 88,258 тис. осіб., в тому числі міського -14,695 тис. осіб., сільського – 73,613 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2010 року в районі зареєстровано 967 народжених (1023 за а.п.2009.р.) та 999 Далі →

Вступ

Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік розроблено робочою групою, згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 14.10.2010 року № 296. Програма підготовлена відповідно до вимог Закону України від 23.03.2000 р. №621 «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного Далі →

Зміст

Вступ 1. Основні тенденції економічного і соціального розвитку району на кінець 2010 року. 2. Основні завдання соціально – економічного розвитку району на 2011 рік. 3. Підвищення конкурентоспроможності економіки району. 3.1. Промислова політика. 3.2. Розвиток туристично–рекреаційного комплексу, у т. ч. зеленого Далі →