3.5. Розвиток підприємництва

Станом на 01.12.2010 року, по даних державного реєстратора, в районі зареєстровано 5207 фізичних (4952 осіб станом на 01.01.2010 р.) і 714 (715 станом на 01.01.2010 р.) юридичних осіб.

В районі діє Програма підтримки малого підприємництва на 2009-2010 роки, затверджена рішенням сесії районної ради від 27 січня 2009 року №436-17/2009. За 2010 рік. на фінансу-вання заходів Програми використано 20,0 тис. грн.. Для створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення державної реєстрації, спрощення та прискорення проходження дозвільних процедур в райдержадміністрації працюють реєстраційна палата та дозвільний центр.

Адміністратором дозвільного центру надано 132 консультації, прийнято 63 декларації, ви-дано 51 документ дозвільного характеру. Прийом заяв та громадян проводиться в дозвіль-ному центрі щовівторка та щоп’ятниці представниками місцевих дозвільних органів. Кон-сультації надаються щоденно.

Реєстраційною палатою проведено реєстраційних дій стосовно 1627 фізичних та юридич-них осіб. Відбулося три засідання ради підприємців при голові райдержадміністрації на яких розглядалися проблемні питання, які стримують розвиток підприємництва в районі.

Основні проблеми:

 • мала кількість суб’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;
 • неузгодженість внутрішньовідомчих документів контролюючих органів із за-конодавчими актами з питань підприємництва;
 • недостатнє (менше 0,5 відс. дохідної частини) виділення коштів на підтримку підприємництва;
 • низький рівень впровадження інновацій в малому бізнесі;
 • слабка матеріально-технічна база значної кількості малих підприємств;
 • недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій.

Основні завдання на 2011 рік:

 • створення сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва;
 • зменшення адміністративних та регуляторних бар’єрів на шляху започаткуван-ня підприємницької діяльності;

Шляхи їх досягнення:

 • реалізація Регіональної програми підтримки малого підприємництва в районі на 2011-2012 роки;
 • активізація діяльності бізнес центру;
 • активізація діяльності ради підприємців при голові райдержадміністрації;
 • надання пільгових кредитів малим підприємствам, що працюють в пріоритет-них напрямках економіки, через Регіональний фонд підтримки підприємництва;
 • видача дозволів на ведення підприємницької діяльності через дозвільний центр;
 • впровадження інноваційних та пілотних проектів;
 • виділення коштів на підтримку малого підприємництва з районного і міського бюджетів у розмірі не менше 0,5 відс. їх дохідної частини;

Критерії їх досягнення:

 • збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на 2,0 % ( до 555 осіб на 10 тис. населення).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.