Соціально-економічне становище м. Івано-Франківська за січень-травень 2017 року

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

Короткий огляд

Населення

Станом на 1 травня 2017р. у м.Івано-Франківську та селах, підпорядкованих міськраді, за оцінкою, проживало 255 тис. осіб, у тому числі в обласному центрі – 233,6 тис., у сільській місцевості – 21,4 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2017р. чисельність населення збільшилася на 433 особи. Кількість живонароджених у січні–квітні 2017р. становила 773 особи, померлих – 820 осіб.

Зайнятість та безробіття

За даними міського центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2017р. становила 1557 осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 86,6%. Із загальної кількості безробітних 61,5% становили жінки.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж травня 2017р., становила 1500 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2180 грн, що складає 68,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2017р. порівняно з квітнем збільшилась на 9,1% і на кінець місяця становила 493 одиниці.

Навантаження зареєстрованих безробітних (вакантних посад) у цілому по обласному центру упродовж травня 2017р. зменшилось на одну особу і на кінець місяця становило 3 особи на одне вільне робоче місце.

 

Заробітна плата

Загальна сума невиплаченої заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях (враховуючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) упродовж травня 2017р. збільшилась на 3,7 млн.грн і на 1 червня 2017р. склала 9,6 млн.грн.

На підприємства-банкрути припадає 85,4% загальної суми боргу, на економічно активні підприємства – 13,3%, на економічно неактивні підприємства – 1,3%.

Заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (93,6% від загальної суми), будівництва (5,1%) і професійної, наукової та технічної діяльності (1,3%).

 

Соціальний захист

Упродовж січня–травня 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 12,3 тис. домогосподарств, з них 11 тис. – домогосподарства обласного центру. Загальна сума призначених субсидій становила 16,9 млн.грн, з неї домогосподарствам м.Івано-Франківська – 14,7 млн.грн. У розрахунку на одне домогосподарство середній розмір призначеної субсидії у травні 2017р. становив 814,7 грн (у квітні 2017р. – 1445,1 грн).

 

Внутрішня торгівля

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2017р. склав 1324,2 млн.грн. У порівнянних цінах він залишився на рівні обсягу відповідного періоду 2016р.

Промисловість

За січень–травень 2017р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції (товарів, послуг) на 4988,8 млн.грн, у т.ч. за межі країни – на 658,9 млн.грн. Частка міста у загальнообласному обсязі реалізації склала 29,6%.

У структурі реалізованої продукції за основними промисловими групами 72,1% займала енергія, 14,1% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 8% – інвестиційні товари, 5,8% – товари проміжного споживання.

 

Будівництво

У січні–травні 2017р. підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму 351,7 млн.грн, або 74% загальнообласного обсягу. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2017р. порівняно з аналогічним періодом 2016р. становив 116,5%.

 

Транспорт

Автомобiльним транспортом підприємств та фізичних осіб-підприємців обласного центру у січні–травні 2017р. замовникам  доставлено 738,5 тис.т вантажiв та виконано вантажооборот в обсязі 258,4 млн.ткм, що становило 77,2% та 72,9% від обсягів січня–травня 2016р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом міста у січні–травні 2017р. надано послуг 15,1 млн. пасажирів, що складає 68,8% обсягу пасажирських перевезень відповідного періоду попереднього року.

 

Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту товарів у січні–квітні 2017р. склали 110,9 млн.дол. США, імпорту – 67,3 млн.дол. США. Порівняно до січня–квітня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 10%, імпорту – на 18%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 43,6 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,65.

 

 

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ  СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ за січень–травень 2017  року

(за даними Головного  управління  статистики  в Івано-Франківській області)

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня  2017р. становила 1378,6 тис. осіб, з них 605 тис. проживали у міських поселеннях, 773,6 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–квітня 2017р. чисельність населення зменшилася на 1363 особи.

Кількість  живонароджених  у січні–квітні 2017р. становила 4401 особу, померлих – 6307 осіб.

 

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні 2017р. становила 192 тис. осіб, що на 1,8 тис. осіб (на 0,9%) менше порівняно з квітнем 2017р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2017р. становила 11,4 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 85,5%. Більше половини (53,5%)  загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець травня 2017р. становив 1,3% населення працездатного віку, у тому числі у міських поселеннях – 1,2%, у сільській місцевості – 1,4%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в травні 2017р., становила 9,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив  1726 грн, або 53,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2017р. порівняно з квітнем збільшилась на 2,8% і на кінець місяця становила 1309 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних у цілому по області протягом місяця не змінилося і на кінець травня 2017р. склало 9 осіб  на одне  вільне  робоче  місце.

 

Доходи  населення

У січні–травні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працівників 10 і більше осіб) становив 5580 грн, що на 46,7% більше, ніж у січні–травні 2016р.; у травні 2017р. – 5907 грн, що більше на 3,5%, ніж у квітні 2017р., та на 43,3%, ніж у травні 2016р. Індекс реальної заробітної плати у травні 2017р. порівняно з квітнем 2017р. становив 102,6%, відносно травня 2016р. – 127,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 червня 2017р. склала 12,4 млн.грн, або 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2017р. Упродовж травня 2017р. сума заборгованості збільшилась на 39,3%, або на 3,5 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 11,3% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 87,7%, на економічно неактивні підприємства – 1%.

Основна частина боргу (94% загальної суми) утворена на промислових підприємствах, 4% – у будівництві, по 1% – у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів та у сфері професійної, наукової та технічної діяльності.

 

Соціальний  захист

У січні–травні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 82,9 тис. домогосподарств на суму 138,4 млн.грн. Отримували субсидії у травні 2017р. 120,7 тис. домогосподарств або 26,7% від загальної кількості домогосподарств області.

Крім того, 13,5 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива на суму 34,9 млн.грн. Отримували субсидії такого виду у травні 2017р. 3,1 тис. домогосподарств області.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у травні 2017р. склав 634,2 грн (у квітні 2017р. – 746,3 грн); на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива  – 2761 грн  ( у квітні 2017р.  – 2844,8 грн).

 

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2017р. становив 7016 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня–травня 2016р. (враховуючи індекс споживчих цін) становив 102,6%.

 

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–травні 2017р. порівняно з відповідним періодом  2016р. становив 97%, у т.ч. у сільськогос­подарських  підприємствах – 91,1%, у господарствах  населення – 100%.

За січень–травень 2017р. реалізовано на забій 44 тис. т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 4,6% менше порівняно з відповідним  періодом 2016р., вироблено 161,3 тис.т молока (на 0,6% менше) та  144,6 млн.шт  яєць (на 21,4% менше).

За розрахунками, на 1 червня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 171,2 тис. голів (на 2,6% менше, ніж на 1 червня 2016р.), у т.ч. корів – 98,4 тис. (на 1,1% менше); свиней – 324,5 тис. (на 1,5% менше), овець та кіз – 35,1 тис.  (на 3,5% більше), птиці  всіх  видів – 3679 тис. голів  (на 5% менше).

Загальний обсяг реалізованої великими та середніми сільськогос­подарськими підпри­ємствами власно виробленої продукції за січень–травень 2017р. порівняно з  аналогічним  періодом  попереднього  року  зріс на 19,7%, у т.ч продукції  рослинництва – у 2,6 раза, тваринництва – знизився на 4,1%.

На 1 червня п.р. у великих та середніх сіль­ськогоcподарських підприємствах і підпри­ємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 67,1 тис.т зерна, що на 26,3% менше, ніж на 1 червня 2016р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–травні 2017р. становила 3754,3 грн за т  проти  3249,8 грн  у  відповідному  періоді  2016р.

Промисловість

У травні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2016р. індекс промислової продукції становив відповідно 102,2% та 112,3%, за підсумками січня–травня 2017р. – 104,1%.

Приріст продукції у січні–травні п.р. спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 9,1%), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 4%). На рівні січня–травня 2016р. працювали підприємства переробної промисловості. Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 2%), в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 5,1%), у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 5,3%), машинобудуванні (на 23,7%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих  виробів, крім  машин  і  устатковання  (на 51,2%).

Водночас спостерігалося зниження обсягів випуску у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 8,2%) і виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 31,2%).

Підприємствами області у січні–травні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 16,9 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 2,3 млрд.грн.

 

Будівельна діяльність

У  січні–травні 2017р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 475,5  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–травні 2017р.  порівняно  з відповідним  періодом  попереднього  року  становив  112,3%.

Зведення будівель збільшилося на 8,7%, у т.ч. нежитлових –  на 18,4%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 1,8%.  Інженерних  споруд  зведено на 18,5%  більше,  ніж  у  січні–травні  2016р.

Транспорт

 

У січні–травні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено         5 млн.т вантажів, що на 15,6% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Автомобільним  транспортом за цей період перевезено  2,9 млн. т вантажів, що на чверть перевищило обсяги січня–травня 2016р., при  цьому  обсяги  вантажообороту  становили 497,4 млн.ткм або 83,5%  рівня  минулого року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 30,4 млн. пасажирів, що складає 82,5% обсягів січня–травня 2016р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 482,7 млн.пас.км  або на  6,5% більше.

 

Зовнішня  торгівля  товарами

 

             Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–квітні 2017р. становили 190,2 млн.дол. США, імпорту – 144,6 млн.дол. США. Проти січня–квітня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 19,2%, імпорту – на 23,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 45,6 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,32.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  травні 2017р. порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  101,3%,  з  початку  року  –  106,2%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,0%  та  107,0%  відповідно.

 

Житловий фонд області станом на 1 січня 2017 року

Головне управління статистики в області інформує. За оцінкою Державної  служби  статистики  України,  житловий  фонд  області  станом  на  1 січня 2017 року становив 36,2 млн.м2 загальної площі, більша частина якого (58,1%) знаходиться у сільській місцевості. На одного жителя області припадає у середньому 26,3 м2 загальної площі (у 2015р. – 25,7м2), у тому числі у міських поселеннях – 25,4 м2, у сільській місцевості – 27,1 м2.

Майже весь житловий фонд (35,8 млн.м2 або 98,8% від загальної площі) розміщується в житлових будівлях, площа гуртожитків та житлових приміщень у нежитлових будівлях в загальному житловому фонді складала 439,5 тис.м2 та 1,2% відповідно.

На початок року в області нараховувалась 361 тис. житлових будинків, з них 0,2 тис. – гуртожитки. Із загальної кількості житлових будинків 2,1 тис. – багатоповерхові (4–9 поверхів), 87 – підвищеної поверховості (більше 10 поверхів).

Загальна кількість квартир в області становила 523,4 тис. (без квартир, зайнятих під гуртожитки). За кількістю кімнат переважали дво- і трикімнатні квартири – 37,8% і 30,1% від загальної кількості квартир відповідно. Частка однокімнатних квартир становила 19,9%, чотирикімнатних – 9,6%, п’ятикімнатних – 1,7%, шестикімнатних – 0,8%, семи- і більше кімнатних – 0,1%.

На початок 2017 року в області перебувало в експлуатації 1446 ветхих та аварійних будинків, загальна площа яких склала 74,2 тис. м2 або 0,2% від усього житлового фонду, у них проживали 1,8 тис. осіб.

 

 

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях міст і районів області станом на 1 червня 2017 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 червня 2017р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 12,4 млн.грн, що складає 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2017р.

Порівняно з 1 травня 2017р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 3,5 млн.грн, або на 39,3%. Збільшення заборгованості відбулося у м.Івано-Франківську (на 3,7 млн.грн, або у 1,6 раза). Зменшення заборгованості спостерігалося у Рожнятівському (на 27,6 тис.грн, або на 18,4%) та Тисменицькому (на 89,8 тис.грн, або на 3,5%) районах; погашено борг у м.Калуші в сумі 72,6 тис.грн. У м.Коломиї та Надвірнянському районі заборгованість із виплати заробітної плати залишилась на рівні 1 травня 2017р. і склала 10,9 тис.грн та 175,2 тис.грн, відповідно.

Основна сума боргу утворена на підприємствах обласного центру  (9,6 млн.грн, або 77,5%) та Тисменицького району (2,5 млн.грн, або 20%);  на Надвірнянський район припадає 1,4% загальнообласного боргу, на Рожнятівський – 1%,  м.Коломию – 0,1%. На підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 11,3% суми боргу, водночас у Рожнятівському районі цей показник складає 100%, у м.Івано-Франківську – 13,3%.

У м.Коломиї, Надвірнянському та Тисменицькому районах вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, а у м.Івано-Франківську 85,4% суми боргу утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Вся сума боргу економічно неактивних підприємств (121,8 тис.грн) утворена у м.Івано-Франківську (1,3% у структурі боргу по місту).

 

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у травні 2017 року

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у травні 2017р. становив 5907 грн, що у 1,8 раза більше від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Найвищий рівень заробітної плати у травні 2017р. спостерігався в сфері фінансової та страхової діяльності, на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, в добувній промисловості та розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 44,2% – у 1,9 раза. Найнижчий розмір заробітної плати зафіксовано у сфері поштової та кур’єрської діяльності, надання інших видів послуг, на виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (не перевищував 67,9% середнього показника по області).

Заробітна плата у травні 2017р. порівняно з квітнем 2017р. збільшилась на 3,5%, а відносно травня 2016р. – на 43,3%.

Індекс реальної заробітної плати у травні 2017р. по відношенню до квітня 2017р. становив 102,6%, до травня 2016р. – 127,1%.

Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 червня 2017р. становила 12,4 млн.грн, що складає 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2017р. Порівняно з 1 травня 2017р. сума боргу збільшилась на 3,5 млн.грн, або на 39,3%.

У структурі загальної суми заборгованості 87,7% припадає на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 11,3% – на економічно активні підприємства, 1% – на економічно неактивні.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає  на підприємства промисловості (94% від загальної суми заборгованості).

 

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях м.Івано-Франківська станом на 1 червня 2017 року

              Головне управління статистики інформує. Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій  м.Івано-Франківська на 1 червня 2017р. становила 9,6 млн.грн, що складає 77,5% загальної суми боргу по області. Порівняно з 1 травня 2017р. сума боргу збільшилась на 3,7 млн.грн.

Заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (93,6% від загальної суми), будівництва (5,1%) і професійної, наукової та технічної діяльності (1,3%).

У структурі загальної суми заборгованості 85,4% припадає на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 13,3% – на економічно активні підприємства, 1,3% – на економічно неактивні підприємства.

 

Фінансові результати діяльності малих підприємств області у 2016 році

Головне  управління  статистики  інформує.  За  попередніми  даними, фінансовий  результат  до  оподаткування  малих  підприємств  області  у 2016р. становив 175 млн.грн збитку, у тому числі мікропідприємств – 78,8 млн.грн збитку (у 2015 році – 103,3 млн.грн прибутку та 17,7 млн.грн збитку відповідно). Негативний фінансовий результат до оподаткування (без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2016 році) допущено, в основному, за рахунок нерентабельної діяльності підприємств сільського, лісового та рибного господарства (379,7 млн.грн збитку). Зі збитками закінчили 2016р. підприємства сфери тимчасового розміщування й організації харчування (40,3 млн.грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (26,3 млн.грн), професійної, наукової та технічної діяльності (12,5 млн.грн), адміністративного та допоміжного обслуговування (69,5 тис.грн).

Частка збиткових малих підприємств у 2016 році склала 20,9%; ними допущено збитку на суму  1403,2 млн.грн.

Разом з тим, у 2016р. позитивне сальдо фінансового результату до оподаткування отримали підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (125,2 млн.грн), будівництва (62,4 млн.грн), промисловості (53 млн.грн), що здійснюють операції з нерухомим майном (10 млн.грн), сфери охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (0,3 млн.грн).

Прибутковими  малими підприємствами,  частка  яких  у  загальній  кількості становила  79,1%,  отримано  1228,2 млн.грн  прибутку.  Значні  суми  прибутку у  підприємств  сільського,  лісового  та  рибного  господарства – 462,3 млн.грн (24,5% від загальної суми прибутку), промисловості – 286,2 млн.грн  (23,3%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 280,7 млн.грн (22,9%).

 

Фінансові результати діяльності підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності області у 2016 році (попередні дані)

              Діяльність підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності області у 2016р. характеризувалася значним зменшенням негативного фінансового результату. Так, величина збитку у 2016р. склала 2871,4 млн.грн проти 7186,2 млн.грн збитку у 2015р. У 2016р. великі підприємства області допустили збиток в сумі 2639,3 млн.грн, середні –  57,1 млн.грн, малі – 175 млн.грн, у тому числі мікропідприємства – 78,8 млн.грн.

Негативне сальдо фінансового результату до оподаткування сформовано, в основному, за рахунок збиткової діяльності промислових підприємств, якими допущено 2704,8 млн.грн збитку. Серед видів промислової діяльності значні збитки зафіксовано на підприємствах переробної промисловості (2597,8 млн.грн), зокрема з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (3661,5 млн.грн). Збитково спрацювали і підприємства сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (280,9 млн.грн збитку), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (188,9 млн.грн), тимчасового розміщування й організації харчування (37,5 млн.грн), професійної, наукової та технічної діяльності (30,6 млн.грн), операцій з нерухомим майном (24,4 млн.грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (17 млн.грн), надання інших видів послуг (2,3 млн.грн), освіти (0,8 млн.грн).

Частка збиткових підприємств у 2016р. склала 21,2%; ними допущено  6642,2 млн.грн збитку.

В територіальному розрізі збитковою була діяльність підприємств міст Бурштина, Калуша, Яремче, Верховинського та Городенківського районів.

Разом з тим, прибутковими підприємствами, частка яких в загальній кількості підприємств становила 78,8%, одержано 3770,7 млн.грн прибутку, який на 74,9% сформовано підприємствами промисловості і сільського, лісового та рибного господарств.

У 2016р. операційна діяльність підприємств області була рентабельною; її рівень склав 3,8%. Найбільш рентабельно спрацювали підприємства, що здійснюють діяльність у сферах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (17,5%), сільського, лісового та рибного господарств (9,1%), фінансів та страхування (6,2%).

Станом на 1 січня 2017р. загальні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності області склали 144,5 та 47,4 млрд. грн відповідно.

За видами економічної діяльності найбільша питома вага в заборгованості припадала на підприємства промисловості (18,5% дебіторської та 55,5% кредиторської відповідно); сільського, лісового та рибного господарств (32,6% та 17,8%); оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (36,2% та 9,9%).

У структурі дебіторської заборгованості неоплачені покупцями борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги займають 9,1%, кредиторської – 26,9% складають борги підприємств за отримані від постачальників матеріали та сировинні ресурси.

 

 

 

 

 

Використання палива підприємствами та організаціями області у травні 2017 року

Головне управління статистики інформує. У травні 2017р. підприємтвами і організаціями області використано 42,9 млн.м3 газу природного, 347,3 тис.т кам’яного вугілля, 6,5 тис.т палива дизельного, 0,9 тис.т бензину моторного, 0,2 тис.т нафти сирої, включаючи газовий конденсат, та 0,1 тис.т пропану і бутану скраплених.

У порівнянні з травнем 2016р. збільшилося споживання нафти сирої, включаючи газовий конденсат (на 27,9%),  палива дизельного (на 27,8%), газу природного (на 18,7%), вугілля кам’яного (на 6,9%). Водночас, споживання бензину моторного зменшилося на 6,1%.

Через мережу АЗС за травень 2017р. населенню реалізовано 4 тис.т палива дизельного, що на 12,3% менше, ніж за травень 2016р., 3,7 тис.т бензину моторного (на 12,6% менше) та 1,4 тис.т пропану і бутану скраплених (на 20,3% більше).

Станом на 1 червня 2017р. у споживачів та постачальників області запаси кам’яного вугілля становили 555,8 тис.т, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – 27,3 тис.т, мазутів топкових важких – 7,6 тис.т, палива дизельного – 5,9 тис.т, бензину моторного – 0,5 тис.т. У порівнянні з показниками на відповідну дату минулого року запаси вугілля кам’яного збільшилися у 2,2 раза, нафти сирої, включаючи газовий конденсат,  – на 40,1%, палива дизельного – на 8,5%.  Водночас, запаси бензину моторного зменшилися на 30,9%, мазутів топкових важких – на 17,9%.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні–травні 2017 року

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–травні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 16,9 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 2,3 млрд.грн (у січні–травні 2016р. – на 13,3 млрд.грн та 2,4 млрд.грн відповідно).

У загальному обсязі реалізації 52,3% становила продукція підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 39,1% – переробної промисловості, 7,9% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,7% – водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

Майже 57% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.

Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2%, що відповідає 13 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств області з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності склав 7,4%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,9%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,5%, добування сирої нафти та природного газу – 3%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 2,7%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,3%.

В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 60,9% займала енергія, 27,6% – товари проміжного споживання, 8,5% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 3% – інвестиційні товари.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та районів області у січні–травні 2017 року

Головне управління статистики інформує. За січень–травень 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 16,9 млрд.грн, що склало 2% її загального обсягу по Україні.

Суттєві обсяги реалізації забезпечили підприємства міст Івано-Франківська (29,6% загальнообласного обсягу), Бурштина (27,5%), Калуша (9%), Тисменицького (10,3%), Долинського (7,1%), Рожнятівського (5,3%) та Надвірнянського (3,9%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств Рогатинського району склала 1,8%, м.Коломиї – 0,9%, Снятинського – 0,8%, м.Яремче та Богородчанського району – по 0,6%, м.Болехова, Галицького та Коломийського районів – по 0,5%, Городенківського, Калуського та Косівського районів – по 0,3%, Верховинського та Тлумацького районів – по 0,1%.

У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 12,2 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (297,4 тис.грн), Калуші (22,5 тис.грн), Івано-Франківську (19,7 тис.грн), Тисменицькому (21 тис.грн) та Долинському (17,1 тис.грн) районах.

В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 60,9% займала енергія, 27,6% – товари проміжного споживання, 8,5% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 3% – інвестиційні товари. Вищою, ніж в середньому по області, частка енергії в обсягах реалізації була у містах Бурштині (99,7%), Івано-Франківську (72,1%), Долинському (81,6%) та Косівському (76,4%) районах; частка споживчих товарів короткострокового та тривалого використання – у містах Болехові (54,7%), Коломиї (36,7%), Івано-Франківську (14,1%), Калуші (10,7%), Городенківському (84,7%), Галицькому (47,5%), Рогатинському (40,3%), Верховинському (31,3%), Снятинському (30,9%), Коломийському (23,5%), Тлумацькому (20%) та Косівському (15,6%) районах; частка інвестиційних товарів – у містах Івано-Франківську (8%), Калуші (4,6%), Коломиї (3,5%) та Калуському районі (19,6%). Товари проміжного споживання переважали у містах Болехові, Калуші, Коломиї, Яремче, Богородчанському, Верховинському, Галицькому, Коломийському, Надвірнянському, Рожнятівському, Снятинському, Тисменицькому та Тлумацькому районах, де їх частка у загальному обсязі реалізованої продукції склала 43–99%.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.