4. Забезпечення гармонійного розвитку людини

4.1. Забезпечення гідного соціального захисту

4.1.1. Подолання бідності, соціальний захист

Управлінням праці та соціального захисту населення проведено чималу роботу для покращення обслуговування громадян нашого району. Відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 23.05.2005 року № 183 „Про впровадження в місцевих органах праці та соціального захисту населення єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги”, діє єдина технологія прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Спеціалісти в громадській приймальні проводять прийом документів для призначення всіх видів державних соціальних допомог та житлових субсидій, прийом громадян ведеться щоденно, без обідньої перерви. Координатор-інформатор надає відвідувачам приймальні першу інформацію з питань надання соціальної допомоги, організовує прийом відвідувачів, видає талон – направлення та проводить попередній запис на прийом. З метою запобігання черг в управлінні праці та соціального захисту населення діє попередній запис по телефону 21982, працює гаряча лінія за телефоном 2-15-79 та (096) 511 61 1. В центрі уваги питання соціального захисту найменш захищених верств населення, в першу чергу малозабезпечених сімей та інвалідів. Подолання бідності є однією з головних проблем соціально-економічного розвитку.

Протягом січня-грудня 2010 року Управління праці та соціального захисту населення Косівської РДА прийнято, призначено та виплачено 15770 особам на суму: 85012,4 тис. грн.

№ п.п Види соціальних допомог Кількість Сума

(тис.грн.)

1 у зв’язку з вагітностю та пологами 947 876,8
2 при народженні дитини 1887 30901,4
3 по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 4277 21937,4
4 на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 123 1429,1
5 на дітей одиноким матерям. 1336 6312,2
6 малозабезпеченим сім’ям 605 7559,1
7 інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 843 9866,0
8 компенсація непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи та перестарілим який досяг 80-тирічного віку 1480 249,3
9 дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме 148 384,2
10 на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам „гроші ходять за дітьми” 5 389,9
11 особам, які не мають права на пенсію та інвалідам 160 1281,6
12 догляд за інвалідом I чи II групи в наслідок психічного розладу 130 170,7
13 субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. 3829 3654,7
Всього 15770 85012,4

Заборгованості по виплаті соціальних допомог немає.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010р. №621 «Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.08.2010 року № 484 „Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг” діє спрощений порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Відповідно до цієї постанови громадянам вже не потрібно вибирати довідки з житлово-комунальних організацій (УЕГГ, РЕМ, ЖТКО), сільських(селищних, міської) рад. Для призначення субсидії власник житлового приміщення, особа якого посвідчується паспортом, заповнює заяву та декларацію, довідки про доходи всіх працездатних осіб, зареєстрованих в житловому приміщенні. Довідки про розмір компенсаційних виплат, пенсій, допомог, спеціалісти управління виписують самі.

Слід зазначити, що з серпня 2010 року на спеціалістів управління праці та соціального захисту населення навантаження зросло в кілька разів. Але незважаючи це всі види соціальної допомоги та житлової субсидії призначаються та виплачуються.

Основні проблеми:

 • наявність пільг, компенсацій і гарантій, які надаються без урахування рівня доходів отримувачів. На ці пільги відволікаються кошти, які можна було б спрямовувати на підвищення соціального захисту малозабезпечених верств населення;
 • відсутність місць для працевлаштування у гірських населених пунктах району;

Основні завдання на 2011 рік:

 • недопущення випадків виплати заробітної плати нижче встановленого законодавством мінімального рівня по підприємствах району;
 • виявлення незареєстрованих працівників, які працюють по найму у суб’єктів підприємницької діяльності.
 • удосконалення системи соціального захисту населення, видів і форм соціального обслуговування одиноких перестарілих громадян та пенсіонерів;
 • удосконалення діючої системи безготівкового надання пільг шляхом запровадження механізму адресного фінансування підприємств за фактично надану пільгову послугу громадянину, який має на неї право, вдосконалення системи пільгового перевезення громадян;
 • забезпечення створення районного центру соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • привернення уваги суспільства до вирішення проблем громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, малозабезпечених осіб через проведення благодійних акцій;
 • сприяння створенню установ різних форм власності з надання соціальних послуг незахищеним верствам населення.

Шляхи їх досягнення:

 • запровадження адресного та диференційованого надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, забезпечення в системі адресної соціальної допомоги пріоритету сімей з дітьми;
 • подальша реалізація Стратегії подолання бідності та упорядкування надання пільг, використання зібраної Єдиним державним автоматизованим реєстром осіб інформації для звіряння відомостей, наданих підприємствами та проведення з ними розрахунків за надані пільговикам послуги;
 • запровадження в районні гармонізованих з міжнародними стандартами засобів допомоги для осіб з фізичними вадами;
 • залучення фізичних осіб до добровільної участі у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

Критерії їх досягнення:

 • наближення державних соціальних гарантій до прожиткового мінімуму;

Відділ праці

Робочою групою з координації дії органів виконавчої влади щодо виявлення та перевірки суб’єктів господарської діяльності, які використовують найману працю без оформлення трудових відносин протягом 2010 року було проведено 11 засідань, перевірено 190 суб’єктів господарської діяльності. В результаті чого були виявлені порушення законодавства про працю. Виявлено 216 найманих працівників які працюють без оформлення трудових відносин з роботодавцями, роботодавці не проводять належного бухгалтерського обліку трудових відносин з найманими працівниками, не ведуться табелі обліку робочого часу, відомості нарахування та виплати заробітної плати. В ході перевірок з 209 найманими працівниками було укладено трудові договори та зареєстровано у Косівському районному центрі зайнятості. За результатами перевірок де були виявленні порушення щодо легалізації праці в суб’єктів підприємницької діяльності 5 матеріалів перевірок передано в прокуратуру району в результаті чого порушено 2 кримінальні справи. Також передано 13 матеріалів перевірок передані до суду Територіальною Державною інспекцією праці.

Протягом 2010 року головним спеціалістом з питань оплати, нормування та продуктивності праці управління праці було проведено 87 перевірок щодо дотримання законодавства про працю. В ході перевірок виявлені такі основні порушення: працівникам не надаються щорічні основні відпустки, заробітна плата виплачується один раз в місяць, не проводиться індексація заробітної плати, трудові договори з найманими працівниками укладено, але не зареєстровано в РЦЗ. Перевірки здійснювалися спільно з державною інспекцією праці, за результатами проведених перевірок державним інспектором праці були складені протоколи про адмін відповідальність і направлені в суд.

З метою контролю за запровадження мінімальної заробітної плати протягом поточного року здійснено 48 перевірок підприємств установ та організацій всіх форм власності . Аналіз перевірених підприємств показав, що на багатьох з них заробітна плата могла б бути вищою при умові повної зайнятості, так як основною причиною низького рівня середньої заробітної плати є встановлення режиму неповного робочого дня .

За попередніми даними заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах – боржниках (РП «Райагроліс ) в Косівському районі , що звітують у районне управління статистики станом на 01.01.2011 року складає 172,3 тис. грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати зросла на підприємстві КРП «Райагроліс» станом на 01.01.2011 р. складає 172,3 тис. грн., вона зросла на 160,9 тис. грн. до 01.01.10 р. це не виплачена заробітна плата за 5 місяців з серпня по жовтень 2010року. Заборгованість зростає в зв’язку з відсутністю фінансування з бюджетів усіх рівнів на утримання лісової охорони , а власних коштів підприємству вистачає тільки на часткове погашення зарплати.

Станом на 01.01.2011 р. не отримали заробітну плату в установлені терміном 100 працівники, в середньому кожному штатному працівнику, зайнятому в економіці району , заборговано 1723,00 гривні.

На вище згаданому підприємстві розроблений графік погашення заборгованості із виплати заробітної плати, але він не виконуються в зв’язку з недостатнім фінансуванням з бюджету.

Протягом 2010 року відділом праці УПСЗН було зареєстровано:

 • 21 – колективні договори у органах виконавчої влади;

Управління праці та соціального захисту населення Косівської РДА продовжує працювати з підприємствами та організаціями району, які ще не уклали колективні договори, або розробляють їх, для того, щоб посилити захист прав та інтересів працюючого населення району, а саме – проводилися вивчення стану дотримання законодавства про колективні договори на 45 підприємствах, установах та організаціях району. Надаються усні та письмові консультації щодо розробки, підписання та реєстрації колективних договорів.

Колективними договорами підприємств, установ та організацій передбачаються заходи по охороні праці та атестації робочих місць. Проте, на переважній більшості підприємств ці заходи в основному не спрямовані на покращення умов праці на конкретних робочих місцях з метою вивільнення робітників з під пливу шкідливих факторів виробничого та трудового процесу та зменшення витрат на пільги і компенсації, а спрямовані, частіше, на виконання ремонтних робіт побутово – господарських об’єктів.

З метою покращення умов праці працюючих у шкідливих та важких умовах праці протягом 2010 року було перевірено 55 підприємств, установ організацій району, щодо сосціальног захисту працюючих у шкідливих та важких умовах праці. Здійснені експертизи матеріалів проведених атестацій робочих місць за умовами праці.

Відповідно до закону України про альтернативну ( невійськову) службу, протягом 2010 року проходили службу 4 громадян Косівського району. А також проведено 3 засідання з питань альтернативної (невійськової ) служби та видано направлення на проходження даної служби двом призовникам.

Основні проблеми:

 • Відсутність компютерної техніки для відділу праці.

Основні завдання на 2011 рік:

 • недопущення випадків виплати заробітної плати нижче встановленого законодавством мінімального рівня по підприємствах району;
 • виявлення незареєстрованих працівників, які працюють по найму у суб’єктів підприємницької діяльності.
 • здійснювати постійний контроль за додержанням законодавства щодо соціального захисту працюючих у шкідливих умовах праці на усіх підприємствах , установах, організаціях району
 • здійснювати реєстрацію колективних договорів та іх змін та доповнень.
 • здійснювати експертизу колективних договорів щодо їх відповідності нормам чинного законодавства.
 • продовжити проведення капітального ремонту приміщення адмінбудинку управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Основні проблеми:

 • недостатнє фінансування видатків на забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ;
 • недостатнє фінансування видатків на пільгове медичне обслуговування постраждалого населення (безкоштовний відпуск ліків за рецептами лікарів, безкоштовне зубопротезування);
 • заборгованість по виплаті компенсації на харчування особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та по по компенсації на харчування дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи та по догляду за чорнобильською дитиною до досягнення нею 3-х річного віку;
 • дуже незначний розмір компенсацій на харчування дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи – по 16,50 грн. в місяць на дітей шкільного віку (Постанова від 26.07.1996р. №836; Постанова від 08.02.1997р. №155);
 • харчування потерпілих дітей в школах району не є безкоштовним ( всього на обліку в управлінні перебуває 36 потерпілих дітей шкільного віку);
 • при наданні статусу учасника ліквідації аварії на ЧАЕС документи не збереглися в архіві або недостатньо для його наданння;
 • недостатнє фінансування видатків для надання матеріальної допомоги до річниці Чорнобильської катастрофи та до „Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”.

Основні завдання на 2011 рік:

 • забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, призначених для виплати компенсацій та надання пільг, передбачених Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
 • організація санаторно-курортного лікування та оздоровлення постраждалого населення за медичними показами та збільшення кількості путівок для дітей в літній період;
 • медичне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • покращення житлових умов громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до І категорії;
 • необхідне збільшення щомісячного розміру компенсації на харчування дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи.

Критерії їх досягнення:

 • поліпшення стану здоров’я постраждалого населення та їх оздоровлення, зниження рівня захворюваності;
 • поліпшення житлових умов (орієнтовно 2 сімей) інвалідів-чорнобильців.

Персоніфікований облік та забезпечення пільгових категорій населення

Управлінням праці та соціального захисту населення Косівської райдержадміністрації перебуває на обліку та обслуговується :

 1. Ветеранів війни – 4313 особи.
 2. Ветеранів праці – 1086 осіб.
 3. Дітей війни – 9428 осіб.
 4. Постраждалих на ЧАЕС – 164 осіб.
 5. Сільські педагоги, медики – 699 осіб.
 6. Інваліди І та ІІ групи зору – 190 осіб.
 7. Ветеранів ОУН-УПА – 122 особи.
 8. Реабілітованих суджених та вивезених – 215 осіб.
 9. Інвалідів загального захворювання та дитинства – 5885 особи.
 10. Ветерани військової служби, УМВС, та члени загиблих військовослужбовців – 132 особи.

Станом на 01.12.2010 року нараховано пільг з:

— державного бюджету

 • Природній газ – 3356,0 тис.грн.
 • Електроенергію – 555,5 тис.грн.
 • Водопостачання та водовідведення – 11,3 тис.грн.
 • Квартплата – 3,1 тис.грн.
 • Вивіз сміття – 2,5 тис.грн.
 • Послуги зв’язку – 107,6 тис.грн.
 • Установка телефону – 0,8 тис.грн.
 • Тверде паливо та скраплений газ – 1030,9 тис.грн.
 • Проїзд у приміському транспорті – 459,7 тис.грн.

— місцевого бюджету

 • Природній газ – 189,4 тис.грн.
 • Електроенергію – 34,0 тис.грн.
 • Водопостачання та водовідведення – 0,2 тис.грн.
 • Квартплата – 0,2 тис.грн.
 • Вивіз сміття – 0,1 тис.грн.
 • Послуги зв’язку – 8,7 тис.грн.
 • Тверде паливо та скраплений газ – 54,6 тис.грн.

До Дня Перемоги 9 травня нараховано та виплачено одноразової грошової допомоги в сумі 785,5 тис.грн. ветеранам війни, та 16,0 тис.грн. ветеранам ОУН-УПА.

До Дня Покрови 14 жовтня нараховано та виплачено одноразової грошової допомоги в сумі 19,0 тис.грн. ветеранам ОУН-УПА.

Щомісячно проводиться виплата надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА: учасникам ОУН-УПА – 35 грн. Інвалідам ОУН-УПА – 90 грн.

В 2010 році управлінням виплачено одноразової грошової допомоги 198 інвалідам загального захворювання та пенсіонерам на суму 16,9 тис.грн.

Видано 224 направлень в протезні цехи України для виготовлення протезних виробів.

Інвалідам загального захворювання та ветеранам війни управлінням видано 52 санаторно-курортну путівку. Також провелася виплата компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку інвалідам війни та інвалідам загального захворювання в сумі 5,1 тис. грн.

В 2010 році встановлено статус інваліда війни 3 особам, статус учасників війни 18 особам, статус членів сімей загиблих ветеранів 20 особам, статус ветерана праці 42 особам.

Видано талони на проїзд: 3 інвалідам війни, 5 учасникам війни.

В 2010 році інвалідам району видано:

 • Інвалідних візків: 33 шт.
 • Палиці, милиці – 71 шт.
 • Ходунок – 1 шт.
 • Спеціальні засоби для спілкування -1 шт.
 • Меблі – 5 шт.

Основні проблеми:

 • Неналежне забезпечення інвалідів засобами реабілітації (інвалідні візки, ходунки, милиці та ін.)
 • Не фінансуються з місцевого бюджету розроблені управлінням районні програми, які б полегшували соціальний захист інвалідів району.
 • Велика заборгованість фінансування коштів для закупівлі санаторно-курортних путівок. (43,9 тис.)
 • Велика заборгованість фінансування коштів для перерахунку перевізникам, які здійснюють пільгове перевезення (435,4 тис.)
 • Заборгованість по проведенню безкоштовного капітального ремонту особам пільгової категорії (6,4 тис.)

Основні завдання на 2011 рік:

 • Перерахування коштів за надані пільги організаціями надавачами послуг;
 • Виплата разових грошових допомог до Дня Перемоги та Дня Покрови;
 • Видача санаторно-курортних путівок;
 • Встановлення статусу ветеранам війни, видача посвідчень та талонів на проїзд;
 • Видача направлень на протезні цехи України, видача направлень щодо автопротезування.

Шляхи їх досягнення:

 • використання зібраної Єдиним державним автоматизованим реєстром пільговиків інформації для звіряння відомостей, наданих підприємствами та проведення з ними розрахунків за надані пільговиками послуги.


Критерії їх досягнення:

 • покращення соціального та матеріального стану інвалідів та ветеранів району.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.