4.1.3. Зайнятість населення та ринок праці

В результаті спільних зусиль органів влади, роботодавців, служби зайнятості спостеріга-ється покращення ситуації на ринку праці району. Станом на 01.12.2010 року рівень без-робіття становив 1,77% проти 1,8 % на 01.01.2010 року.

Протягом 2010 р. на обліку в центрі зайнятості знаходилося 3860 осіб., що на 904 особи ме-нше ніж у 2009 році. Протягом даного періоду службою зайнятості працевлаштовано 1912 осіб, що на 311 осіб більше ніж у 2009 році.

З метою часткового вирішення питань зайнятості громадян організовано проведення гро-мадських оплачуваних робіт. В них взяло участь1170 чол., що на 672 особи більше ніж у 2009 році. За направленням служби зайнятості проходили навчання 528 чол., що на 258осіб більше ніж у 2009 році. За рахунок різних джерел фінансування на підприємствах і органі-заціях різних форм власності створено 1773 нових робочих місць проти 1558 у 2009 році.

Основні проблеми:

 • Протидія негативним проявам кризових явищ на ринку праці, зняття соціальної напруги, упередження необгрунтованого вивільнення та недопущення порушення законодавства у сфері зайнятості та прискорення працевлаштування громадян, які звертаються за пошуком роботи до центру зайнятості.

Основні завдання на 2011 рік:

 • Недопущення росту рівня безробіття в районі
 • Збереження діючих та створення нових робочих місць шляхом спрямування інвестиційних вкладень в пріоритетні галузі економіки

Шляхи їх досягнення:

 • розширення інформаційно – роз’яснювальної роботи з роботодавцями щодо збереження трудового потенціалу, зокрема кваліфікованих працівників, оплати праці і режиму роботи ( запровадження гнучкої
 • зайнятості, неповної зайнятості, надання відпусток за свій рахунок);
 • вивчення в професійно-кваліфікаційному розрізі поточної та перспективної потреби підприємств, установ та організацій району в робітничих кадрах і фахівцях з вищою освітою та організація
 • випереджаючого професійного навчання відповідно до змін у структурі економіки району в кризовий та після кризовий періоди;
 • активізація профорієнтаційної роботи служби зайнятості району;
 • реалізація програм професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації населення з метою адаптації робочої сили до нових економічних умов на ринку праці району;
 • підтримка безробітних шляхом залучення до тимчасової зайнятості – участі в громадських роботах; розширення видів та обсягів громадських робіт.
 • сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення, особливо — у сфері сільського зеленого туризму, малого і середнього бізнесу.

Критерії їх досягнення:

 • створення в усіх сферах економічної діяльності 1650 нових робочих місць;
 • працевлаштування 1460 незайнятих громадян.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *