4.2. Забезпечення людського розвитку

4.2.1. Розвиток освіти

Всього в Косівському районі функціонує 56 загальноосвітніх навчальних закладів, в т.ч. Косівська вечірня (змінна) ІІІ ст. школа та 23 дошкільні навчальні заклади, в т.ч. Черганівський ДНЗ відкрито 19 грудня 2010 року.

З метою забезпечення рівного доступу всіх дітей району до якісної освіти, створення кращих умов в навчанні і вихованні дітей району, покращення їх фізичної підготовки постає завдання створення сприятливих умов навчання в ЗНЗ району, дотримання санітарно-гігієнічних вимог їх функціонування, зміцнення навчально-матеріальної бази шкіл.

Протягом 2010 року в галузі освіти району проведено капітальних ремонтів на 5869,6 тис. грн. в 38 загальноосвітніх навчальних закладах та 5 інших закладах освіти району.

Основні проблеми:

 • недостатні обсяги фінансування освітньої сфери, в першу чергу, на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
 • завершення розпочатого будівництва шкіл;
 • відновлення роботи ДНЗ;
 • будівництво спортивних залів, обладнання спортивних майданчиків, придбання спортивного інвентарю;
 • енергозберігаючі заходи (заміна вікон, дверей, заміна теплотрас, ремонт внутрішніх систем опалення, в т.ч. заміна пічного опалення на водяне);
 • придбання навчально-наочних посібників, шкільного унаочнення, технічних засобів навчання;
 • обладнання шкільних майстерень згідно вимог;
 • придбання музичних інструментів та музичної апаратури;
 • забезпечення шкіл учнівськими меблями для різних вікових груп;
 • забезпечення навчальних кабінетів належним освітленням.

Основні завдання на 2011 рік:

 • охоплення дітей дошкільного віку суспільним вихованням з метою підготовки їх до школи;
 • інформатизація закладів освіти та комп’ютеризація загальноосвітніх шкіл, оновлення наявної комп’ютерної техніки, під’єднання всіх навчальних закладів до мережі Інтернет;
 • створення умов для доступності отримання молодим поколінням якісної освіти;
 • зміцнення матеріальної бази для покращення спортивно-масової та оздоровчої роботи;
 • подальше запровадження ступеневої підготовки висококваліфікованих кадрів.

Шляхи їх досягнення:

 • відкриття груп дошкільного виховання при загальноосвітніх школах з метою підготовки дітей до школи в населених пунктах району, де дошкільні заклади відсутні;
 • забезпечення загальноосвітніх шкіл, особливо шкіл сільської місцевості, сучасною комп’ютерною технікою, навчальним приладдям, унаочненням, технічними засобами навчання;
 • реалізація підпрограм “Шкільний автобус”, “Зміцнення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів району”, “Вчитель”, “Обдаровані діти”, “Турбота про дитину”.

Критерії їх досягнення:

 • спрямування асигнувань галузі на розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів;
 • забезпечення виконання регіональних програм в галузі освіти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.