Проект рішення про районний бюджет на 2018 рік

проект

УКРАЇНА
Косівська районна рада
сьоме скликання
дванадцята сесія

РІШЕННЯ

від 21 грудня 2017 року
м.Косів

№ ______12/2017

Про районний бюджет на 2018 рік

Районна рада
вирішила:

1. Визначити на 2018 рік:
– доходи районного бюджету у сумі 704251,8 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 699660,7 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 4591,1 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
– видатки районного бюджету у сумі 704171,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 697660,7 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 6511,1 тис. гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі 24,0 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення;
– надання кредитів з районного бюджету у сумі 104,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету  80,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету  24,0 тис. гривень згідно з додатком 5 цього рішення;
– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1920,0 тис. грн. та дефіцит спеціального фонду районного бюджету 1920,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 697660,7 тис. грн. та спеціальному фонду 6511,1 тис. грн. згідно з додатком 3.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2018 рік згідно із додатком 4 до цього рішення:
іншої субвенції місцевим бюджетам району у сумі 1375,2 тис. гривень (додаток 4).
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 393412,7 тис. гривень.
– субвенції із загального фонду обласного бюджету – 361,4 тис. гривень, в т. ч:
– на відшкодування втрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни в сумі 34,9 тис. гривень;
– на пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 28,5 тис. гривень;
– на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА – 252,0 тис. гривень;
– додаткова виплата бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, з розрахунку 500,0 грн. на місяць на одну особу – 46,0 тис. гривень;
– іншої субвенції із спеціального фонду обласного бюджету на виконання програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки в сумі 1350,0 тис. гривень (додаток 7).

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 200,0 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
заходи пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету.

7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих ( регіональних) програм на загальну суму 3863,3 тис. гривень (додаток 6).

8. Спрямувати кошти в сумі 1770,0 тис. гривень як субвенцію місцевим бюджетам на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки згідно з додатком 7.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України районному бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.
Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.
Джерелами формування в частині кредитування є повернення кредитів наданих на будівництво (реконструкцію) житла індивідуальним сільським забудовникам.

12. Районній державній адміністрації до 01.03.2017 року подати на затвердження районної ради пропозиції щодо:
– пооб’єктного розподілу бюджету розвитку районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій (В.Марчук) та постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів ;

13. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 року №89 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073» встановити надбавку працівникам бібліотек за особливі умови роботи у розмірі 10 % посадового окладу у межах затвердженого фонду оплати праці.

14. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог і фактично виконаних робіт в межах загального обсягу таких субвенцій.

15. У процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів районного бюджету, надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації, здійснювати перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах районного бюджету.

За погодженням з комісією з питань бюджету здійснюється: внесення змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

15. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які склалися станом на 01.01.2019 року у міжсесійний період здійснюється за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року і діє до 31 грудня 2018 року.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Петричука і постійну комісію районної ради з питань бюджету і фінансів .

Голова районної ради Павло Ванджурак

Додатки до Проекту рішення про районний бюджет на 2018 рік 67 КБ | .zip | Завантажень: 99

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.