Привітання голови районної ради з нагоди Дня місцевого самоврядування

Указом Президента України від 25.11.2000 року №1250/2000 в Україні встановлено День місцевого самоврядування. Саме в цей день, 7 грудня, у 1990 році Верховною Радою Української РСР був прийнятий Закон «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування», який продовжив давні традиції розвитку місцевого самоврядування минулих століть та став першим кроком до його відновлення на зорі становлення незалежної України.

7 грудня – це професійне свято всіх тих, хто трудиться в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах та тих, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. Крім того, місцеве самоврядування – це давня слов’янська та давньоруська традиція, яка бере свій початок з часів Київської Русі, отримує подальший розвиток у формі магдебурзького права, самоврядування на українських землях, що перебу¬вали у складі Московської імперії та Австро-Угорської монархії, місцевого самоврядування в Українській Народній Республіці, організації місцевого управління в УРСР тощо.

Аналізуючи основні етапи, заходи та напрацювання в царині становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні за роки незалежності, варто зокрема згадати, що 5 жовтня 1985 європейськими державами був схвалений міжнародний пакт, який іменується «Європейська хартія місцевого самоврядування» – основний міжнародно-правовий документ для країн-членів Ради Європи, який містить стандарти щодо організації управління на місцях на засадах місцевого самоврядування. Від імені України Європейську Хартію місцевого самоврядування було підписано 6 листопада 1996 року в м. Страсбурзі, а Верховна Рада ратифікувала її 15 липня 1997 року. З прийняттям Конституції України у 1996 році місцеве самовряду¬вання отримало конституційний статус та стало однією із засад кон¬ституційного ладу України. 21 травня 1997 року було прийнято Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», який відповідно до Конституції Украї¬ни визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і від¬повідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Наразі, місцеве самоврядування в Україні переживає складний і відповідальний період, коли фактично закладаються основи його розвитку на найближчі 10-15 років. Стара авторитарно-номенклатурна система місцевого самоврядування, сформована ще в середині 1990-х рр., об’єктивно втратила своє значення, а нова демократична система, яка їй приходить на зміну, робить тільки перші кроки.

Мабуть, усі, хто має сьогодні відношення до роботи в місцевому самоврядуванні, усвідомлюють необхідність реформ у цій галузі, і в першу чергу потребу в децентралізації влади з розвитком сильних інститутів місцевого самоврядування на місцях. Ця провідна форма державної організації розвинених країн світу вже підтвердила свою економічну перевагу над централізованою формою. Дуже показовим є приклад проведення такої реформи в судній Польщі, яка розпочала її одночасно з Україною, хоча в досягнутих результатах ми дуже різнимося.  В результаті проведеної у Польщі наприкінці дев’яностих років адміністративно-територіальної реформи стало можливим формувати й контролювати органи публічної влади, спираючись на інститути самоврядування та громадянське суспільство, відкрилися нові можливості для прискореного соціально-економічного розвитку громад, повітів та воєводств.

Напередодні відзначення Дня місцевого самоврядування, звертаюсь до депутатів рад усіх рівнів Косівського району та до всіх, хто працює у цій сфері з найщирішими словами привітання. Адже місцеве самоврядування – це вибір вільних громадян, які довіряють, обраним ними представникам, і наділяють їх владними повноваженнями. Бажаю нам усім міцного здоров’я, щастя, добра, творчої сили, нових плідних здобутків у справі подальшого соціально-економічного, культурного та духовного розвитку територіальних громад.

Голова районної ради                                           Андрій Клуб

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *