Проект районного бюджету на 2012 рік

Проект

УКРАЇНА
Косівська районна рада
шосте демократичне скликання
дев’ята  сесія

РІШЕННЯ

Від 05 січня 2012  року                                                                        № ______
м.Косів

Про районний бюджет на 2012 рік

районна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі  334011110  гривень, у тому числі:
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» обсяг дотації вирівнювання у сумі 189514700 гривень та субвенцій з державного бюджету у сумі 125544500 гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 330545700 гривень, спеціального фонду бюджету – 3465410 гривень. (додаток 1).
2. Установити, що у 2012 році до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать:
1) доходи місцевих бюджетів, що визначені статтями 64 – 66 та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України;
2) трансферти, що надаються з Державного бюджету України та обласного бюджету Косівському району;
3) інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2012 році є:
1) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України;
4. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 333981110 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 328507700 гривень та видатків спеціального фонду бюджету 5473410 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
5. Установити профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 1500000 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) і відповідний дефіцит спеціального фонду районного бюджету, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку, згідно з додатком 4 до цього рішення.
6. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі 120000  гривень.
7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік:
додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів району у сумі 21304830 гривень.( додаток 5 ).
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1253127 тис.гривень.
іншої субвенції із загального фонду обласного бюджету:
– на надання допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі 197200 гривень;
– на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій в сумі 21600 гривень;
– на пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 13000 гривень;
Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів  протягом 2012 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами.
Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації проводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.
8. Установити на 2012 рік згідно з додатком 6 до цього рішення:
–    обсяги повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі 20000 гривень;
–    обсяги надання кредитів з районного бюджету в сумі 50000 гривень, у тому числі із загального фонду бюджету – 30000 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 20000 тис. гривень.
9. Використання коштів бюджету розвитку здійснюється відповідно до пункту 3 статті 71 Бюджетного кодексу України.( додаток 7 )
10. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2012 рік в сумі 200000  гривень.
Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів у міжсесійний період виділяти з резервного фонду районного бюджету інші субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

11. За рахунок коштів, передбачених для управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації як інші видатки на соціальний захист населення , здійснювати виплати:
– інвалідам ОУН УПА щомісячної доплати до пенсії в розмірі 200 гривень;
– ветеранам ОУН УПА щомісячної доплати до пенсії в розмірі 100 гривень;
– одноразової грошової допомоги громадянам району, які досягли 100-річного віку в розмірі 1000 гривень;
– одноразової допомоги до Дня Перемоги;
– одноразової допомоги до Дня Покрови.
12. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною  структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
13. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму  80000 тис. гривень (додаток 8).
14. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:
установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за функціональною класифікацією, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами), що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів.
перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною класифікацією (окремо за загальним та спеціальним фондами) здійснює фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів.
15. Дати дозвіл районній державній адміністрації спільно з районною радою здійснювати розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів.
16. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які надаються бюджетним установам, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
17. Надати дозвіл районній державній адміністрації на отримання відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України:
1) позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
2) позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету відповідно до частини п’ятої статті 43 Бюджетного кодексу України;
3) середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у додатку № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування ними.
18. Відповідно до статті 4 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» передбачити субвенцію з державного бюджету коштів спеціального фонду  на фінансування витрат пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць і доріг комунальної власності Косівського району на 2012 рік в сумі 2478800 гривень.( додаток 9)
19. Кошти в сумі 527473 гривні направити на співфінансування програм переможців обласного, всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. ( додаток 10 ).

20. Додатки 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови районної ради В.Жмендака і постійну комісію районної ради з питань бюджету і фінансів. (В. Строїч).

Голова районної ради                                                        Андрій  Клуб

Додатки 1-10 до рішення проекту районного бюджету на 2012 рік 70 KB | .zip | Завантажень: 348


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *