Проект рішення про Положення про веб-сайт Косівської районної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет

Проект

УКРАЇНА
КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шосте демократичне скликання
одинадцята сесія

РІШЕННЯ

від ___березня  2012 року                                                                                          №_____
м. Косів

Про Положення про веб-сайт Косівської районної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет

З метою забезпечення прав громадян на вільний доступ до інформації, гласності та відкритості про діяльність Косівської районної ради, на підставі ст.5 Законів України “Про доступ до публічної інформації” та ст. 43 “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також враховуючи рекомендації постійної комісій  районної ради,

вирішила:

1.Затвердити Положення про офіційний веб-сайт Косівської районної ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет (далі – мережа Інтернет), що додається.

2. Виконавчому апарату районної ради забезпечувати розміщення інформації про діяльність Косівської районної ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет відповідно до цього Положення.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань ЗМІ, регламенту, депутатської діяльності та етики (В.Цимбалюк).

Голова  районної ради                                                      Андрій Клуб

ПОГОДЖЕНО:
Грималюк Л.Д.
Барчук Р.Я.

Додаток до рішення Косівської  районної ради від___  березня 2012 року №___
Положення про офіційний веб-сайт Косівської районної ради
в глобальній інформаційній мережі Інтернет

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію”, “Про захист інформації в автоматизованих системах”, “Про державну таємницю”, “Про авторське право і суміжні права”; Указів Президента України від 31.07.2000 №928/2000 “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі в Україні”, від 01.08.2002 №683/2002 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”, від 31.07.2004/2004 №854 “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, від 15.09.2005/2005 №1276 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”; постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.
Веб-сайт Косівської районної ради (далі – веб-сайт) – це сукупність програмних та технічних засобів з визначеною адресою в мережі Інтернет ( www.kosivrada.if.ua) разом з інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні Косівської районної ради та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів.
1.2. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності керівництва районної ради, президії, постійних комісій, фракцій, депутатів районної ради, надання інформаційних послуг громадськості, взаємний обмін інформацією з іншими громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, пов’язаних з діяльністю Косівcької районної ради.
1.3. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України.
1.4. Веб-сайт не може використовуватись у цілях, не пов’язаних з діяльністю районної ради.
1.5. Усі права зберігаються й охороняються відповідно до статті 54 Конституції України, статтей 472-555 Цивільного кодексу України, Закону України “Про авторське право і суміжні права”.
Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту Косівської районної ради для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням на джерело інформації.

2. Структура та дизайн веб-сайту
2.1.Веб сайт складається  з:
–    головної сторінки,  яка містить назви основних розділів, новини та оголошення тощо;
–    рубрики  запитання голові,
–    контакти: інформація про склад виконавчого апарату районної ради із зазначенням посад, контактних телефон,
–    карти сайту.
2.2. Веб-сайт складається з таких основних розділів:
– новини: інформація щодо новин місцевого самоврядування, інформації про події,  оголошення про заплановані заходи, тощо;
– привітання: привітання з нагоди державних свят, тощо;
– депутати: інформація про діючий склад районної ради;
– депутатські запити: зміст депутатських запитів, інформація про їх виконання;
– документи: розпорядження голови районної ради, графіки прийому громадян керівництвом районної ради, депутатами районної ради, регламент роботи ради, положення про комісії; інформація про державні закупівлі, орієнтовний порядок денний чергової сесії районної ради,  графіки засідань постійних комісій районної ради, орієнтовні порядки денні засідань постійних комісій районної ради;
– рішення районної ради: текстова частина всіх рішень районної ради, які були прийняті впродовж терміну повноважень районної ради;
– бюджет: рішення районної ради, що стосуються районного бюджету
– інформація про соціально-економічний та культурний розвиток;
– цільові програмb: інформація про районні програми;
– інвестиційні проекти: інвестиційні пропозиції;
– регуляторна політика: план діяльності в сфері регуляторної діяльності, проекти регуляторних актів, аналізи регуляторних впливів, регуляторні акти, затверджені рішеннями районної ради, звіти про відстеження регуляторних актів;
– комунальне майно: інформація про об’єкти комунальної власності, комунальні підприємства, установи, організації: перелік підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад району, із зазначенням їх керівників, контактних телефонів, адреса; конкурси на право оренди, тощо;
– інформація про доступ до публічної інформації.
Інші рубрики можуть розміщуватися на веб-сайті за пропозиціями депутатів районної ради, начальників відділів виконавчого апарату, поданих керуючому справами або начальнику відділу, визначеному відповідальним за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення, технічний супровід веб-сайту.
2.2. Дизайн та структура окремих частин веб-сайту (розділи, підрозділи, сторінки) визначаються відповідальним за організацію наповнення і технічний супровід офіційного веб-сайту з урахуванням пропозицій структурних підрозділів районної ради, відповідальних за подання інформації до окремих розділів веб-сайту.
2.3. Основна мова веб-сайту – українська.
2.4. Структура веб-сайту не є сталою і в разі потреби може змінюватись без внесення змін до даного Положення.

3. Порядок інформаційного наповнення веб-сайту

3.1. Перелік структурних підрозділів Косівської районної ради, які готують інформацію для розміщення в розділах веб- сайту визначений в додатку 1 до Положення.
3.2. Депутатські фракції (групи) в районній раді, постійні комісії районної ради, депутати районної ради, структурні підрозділи виконавчого апарату районної ради  можуть поширювати інформацію про свою діяльність через веб-сайт районної ради.
3.3. З пропозицією щодо розміщення інформації на веб-сайті можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, громадські товариства та мешканці району, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації місцевого самоврядування району, залучення інвестицій, висвітлення визначних подій району, надання інформації про видатних людей.
3.4. Всі проекти рішень районної ради, інша інформація для розміщення на веб-сайті районної ради подаються керуючому справами виконавчого апарату районної ради в паперовому та електронному вигляді.
3.5. Підготовлена та завізована інформація передається головному спеціалісту загального відділу або особі з якою укладено відповідну угоду для розміщення цієї інформації на веб-сайті районної ради.
3.6. Депутатські фракції (групи) в районній раді, постійні комісії районної ради, робочі групи, структурні підрозділи виконавчого апарату районної ради, автори проектів рішень районної ради несуть повну відповідальність за зміст поданої інформації на веб-сайт районної ради та своєчасність її оновлення.

4. Організаційне забезпечення функціонування веб-сайту.

4.1. Відповідальний за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення, технічне супроводження веб-сайту:
– погоджує з керуючим справами районної районної ради зміст та періодичність поновлень розділів веб-сайту;
– погоджує та подає на затвердження голові районної ради зміни до структури веб-сайту;
– забезпечує підготовку, збір, узагальнення, оперативне висвітлення інформації на веб-сайті про діяльність районної ради, депутатських фракцій, постійних комісій, депутатів районної ради, відповідає за зміст і своєчасність інформаційного наповнення та поновлення веб-сайту;
– вирішує поточні питання, пов’язані з інформаційним наповненням та поновленням веб-сайту;
– забезпечує функціонування всіх підсистем офіційного веб-сайту районної ради за адресою http://www.kosivrada.if.ua та захист розміщеної на веб-сайті інформації від несанкціонованої модифікації;
– вносить, у разі потреби, поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту.
4. 2.Структурні підрозділи виконавчого апарату районної ради у межах визначених повноважень співпрацюють між собою щодо надання інформації для розміщення на офіційному веб-сайті районної ради.
4.3.Районна рада може укладати угоди про надання послуг з адміністрування веб-сайту районної ради.
4.4.Не допускається розміщення на веб-сайті інформації, яка забороняється законодавством України.
4.5. Оновлення інформації на веб-сайті здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу на 20 днів.

Керуючий справами                                                              Роксолана Барчук

Додаток до Положення про офіційний веб-сайт Косівської районної ради в глобальній інформаційній мережі Інернет

Перелік розділів веб-сайту Косівської районної ради та структурних підрозділів районної ради, які готують інформацію для розміщення у цих розділах

Розділ веб-сайту    Структурний підрозділ

Розділ веб-сайту Структурний підрозділ

Головна сторінка, новини

 

відділи виконавчого апарату районної ради
Правова база діяльності районної ради

 

юридичний відділ
Склад і структура районної ради

 

Організаційний відділ
Головна сторінка, новини,анонси, привітання

 

відділи виконавчого апарату районної ради
Депутати, депутатські запити Організаційний відділ
Документи Організаційний, загальний,юридичний відділи, керуючий справами
Проекти рішень, рішення районної ради

 

Організаційний відділ
Бюджет, соціально-економічний та культурний розвиток, цільові програми, інвестиційні проекти

 

Керуючий справами
Регуляторна політика

 

відділ комунального майна
Комунальне майно відділ комунального майна
Доступ до публічної інформації

 

загальний відділ

Керуючий справами                                                              Роксолана Барчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *