З 1 квітня 2018 року розпочато прийом проектів для участі у щорічних обласних конкурсах

Відповідно до розпорядження голови Івано-Франківської обласної ради від 23.03.2018 р. №246-р, Івано-Франківська обласна рада оголосила дев’ятий обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, а також – сьомі обласні конкурси “Громада кращого довкілля”, “Краща спортивна громада”, “Краща етнокультурна громада”.

До 31 серпня 2018 року органи місцевого самоврядування Косівщини можуть подавати Івано-Франківській обласній раді проекти для участі у ІХ конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, а до 01 вересня 2018 року – Косівській районній раді матеріали для участі у щорічних обласних конкурсах “Громада кращого довкілля”, “Краща спортивна громада”, “Краща етнокультурна громада”.

Традиційно, щорічні обласні конкурси “Громада кращого довкілля”, “Краща спортивна громада”, “Краща етнокультурна громада”  проводяться у два етапи: на районному (І етап) та обласному рівнях (ІІ етап).

Для участі у Конкурсах сільські, селищні і міська ради подають у виконавчий апарат Косівської районної ради до 01 вересня 2018 року районній конкурсній комісії необхідні документи:

 • заяву;
 • інформацію про проведену роботу за період з 1 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року (згідно форми, встановленої обласною радою);
 • фотографії (за бажанням);
 • відгуки в друкованих засобах масової інформації (за бажанням).

Крім вищезазначених, можна подавати й інші матеріали (опис реалізації заходів, нормативно-розпорядчі документи, друковані та інші матеріали, які дозволять об’єктивно оцінити роботу відповідної ради).

Матеріали, подані пізніше від установленого строку або оформлені неправильно та не в повному обсязі, до розгляду прийматися не будуть.

Президія районної ради (районна конкурсна комісія) за результатами розгляду матеріалів визначить трьох переможців від району (по 1 в кожному конкурсі) та подасть їх до 15 вересня 2018 року в обласну раду для участі в ІІ етапі.

Обласна комісія у двомісячний термін розгляне матеріали, подані районними (міськими) комісіями, і визначить переможців.

Переможцям обласних конкурсів “Громада кращого довкілля” і “Краща спортивна громада” у 2018 році встановлено винагороду за рахунок коштів обласного бюджету в таких обсягах:

 • за перше місце – 200,0 тис. грн.;
 • за друге місце – 150,0 тис. грн.;
 • за третє місце – 100,0 тис. грн.

Переможцям обласного конкурсу “Краща етнокультурна громада” у 2018 році, відповідно до етнокультурних регіонів, встановлено винагороду за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 200,0 тис.грн. кожному.

Проекти для участі у конкурсному відборі ІХ обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування подаються органами місцевого самоврядування сіл, селищ, ОТГ і міст районного значення українською мовою у друкованому вигляді, шрифт Аrial,12 пунктів з одинарним інтервалом між рядками, та електронному варіанті (на диску або іншому електронному носії). Нумерація проекту повинна бути наскрізна. Усі проекти повинні бути затверджені в установленому порядку рішенням відповідної ради.

Зберігаються вимоги щодо підготовки так званих розвиткових проектів, які повинні передбачати розробку нових підходів до вирішення питань місцевого

значення, здійснення окремих організаційно-технічних заходів, виконання яких дасть змогу суттєво вплинути на поліпшення життєдіяльності певної територіальної громади, використання сучасних управлінських технологій, запровадження нових механізмів розв’язання проблем територіальних грома на базі ринкових відносин тощо.

Звертаємо увагу на те, що у 2018 році Івано-Франківською обласною радою черговий раз внесено корективи щодо основних напрямків підготовки проектів для участі у ІХ обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Відповідно до основних напрямків, за якими розробляються проекти та програми, на 2018 рік пропонуються наступні пріоритети:

 1. Підвищення туристичнорекреаційного потенціалу (можливі сфери реалізації проектів: створення або впорядкування туристично-екскурсійних маршрутів та об’єктів (території рекреаційного призначення, пам’ятки природи, архітектури, береги річок, вказівники до туристичних об’єктів тощо). Облаштування місць відпочинку туристів, зупинок туристичних автобусів, оглядових майданчиків. Розвиток мережі та сприяння роботі туристично-інформаційних центрів. Підтримка еко-туризму та сільського зеленого туризму).
 2. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції ожливі сфери реалізації проектів: переоснащення діючих та створення нових малих підприємств з виробництва та переробки с/г продукції. Підтримка створення мінісховищ довготривалого зберігання агропродукції. Підтримка розвитку фермерських господарств сімейного типу. Підтримка виробництва та переробки органічної (екологічно чистої) продукції. Підтримка створення (розвитку) сільськогосподарських кооперативів).
 3. Забезпечення екологічної безпеки (можливі сфери реалізації проектів: охорона і раціональне використання водних ресурсів: будівництво, розширення, реконструкція систем роздільної каналізації каналізаційних мереж і споруд на них та проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території бюджетних закладів. Раціональне використання і зберігання побутових відходів: організація роздільного збирання побутових відходів та території населених пунктів та їх переробки. Збереження природно-заповідного фонду: проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (виготовлення проектів землеустрою, встановлення меж на місцевості, інформаційних знаків). Заходи щодо відновлення і підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод: упорядкування джерел, очищення русел малих річок.
 4. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст (можливі сфери реалізації проектів: забезпечення якісною питною водою сільських населених пунктів, що мають найгостріші проблеми водопостачання).

Також Івано-Франківська обласна рада дещо змінила умови фінансування проектів.

Для пріоритетів 1 і 2 (підвищення туристичнорекреаційного потенціалу та збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції) максимальний розмір співфінансування для ОМС сіл, селищ і міст (крім ОТГ) з обласного бюджету – 300 тис.грн.

Обсяг фінансування з обласного бюджету заходів проекту, поданих сільськими радами, не повинен перевищувати 90 відсотків загального бюджету, а селищними і міськими (міст районного значення) – 75 відсотків загального бюджету проекту.

Максимальний розмір співфінансування для ОТГ – 500,0 тис. гривень, що

становитиме не більше 60 відсотків загального бюджету.

Для пріоритету 3 (забезпечення екологічної безпеки)

Максимальний розмір співфінансування з обласного бюджету по проектах та програмах спрямованих на забезпечення екологічної безпеки – 300,0 тис. гривень.

Обсяг фінансування з обласного бюджету заходів проекту не повинен перевищувати 50 відсотків загального бюджету.

Заходи передбачені у проектах по даному пріоритету повинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами). Переможці готують запити на виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у відповідності до вимог Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища затверджених рішенням обласної ради від 03.02.2014. № 1187-27/2014 (із змінами).

Для пріоритету 4 озвиток сільських територій та периферії навколо малих міст)

Максимальний розмір співфінансування з обласного бюджету по проектах та

програмах спрямовані на будівництво (реконструкцію, капітальний ремонт) систем водопостачання – 150,0 тис. гривень з розрахунку на 1 км водопровідних мереж без врахування індивідуальних підключень, але не більше 600,0 тис.грн. на один проект чи програму. Обсяг фінансування з обласного бюджету заходів проекту не повинен перевищувати 50 відсотків загального бюджету.

Аплікаційні форми та детальні вимоги до учасників сьомих обласних конкурсів “Громада кращого довкілля”, “Краща спортивна громада”, “Краща етнокультурна громада” та ІХ обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування можна завантажити сайті Косівської районної ради у розділі «Конкурси проектів».

Консультативно-методичну допомогу у підготовці документів для участі в обласних конкурсах можна отримати у виконавчому апараті районної ради.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *