Рішення про підтримку звернення Кам’янської районної ради № 489-15/2018

УКРАЇНА
Косівська районна рада
сьоме скликання
п’ятнадцята сесія

РІШЕННЯ

Від 06 вересня 2018 року № 489-15/2018
м.Косів

Про підтримку звернення Кам’янської районної ради

Розглянувши рішення Кам’янської районної ради від 27.07.2018 р. №34-14/VII «Про звернення депутатів Кам’янської районної ради до Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, щодо врегулювання питання фінансування соціальної інфраструктури району» , відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції президії районної ради, районна рада
вирішила:

1. Підтримати рішення Кам’янської районної ради №34-14/VII від 27.07.2018 року, з приводу звернення щодо врегулювання питання фінансування соціальної інфраструктури району до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Володимира Петричука та постійну депутатську комісію районної ради з питань законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, депутатської та інформаційної діяльності (В.Кавацюк).

Голова районної ради Павло Ванджурак

 

Текст звернення Кам’янської районної ради від 27 липня 2018 року № 34-14/VII

Додаток
до рішення районної ради від 27.07.2018 року № 34- 14/УП

Звернення
депутатів Кам’янської районної ради до Верховної ради України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, щодо
врегулювання питання фінансування соціальної інфраструктури району

Ми, депутати Кам’янської районної ради Черкаської області, вкрай стурбовані ситуацією, яка склалася на території району та користуючись своїм конституційним правом на звернення, відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, звертаємось до Вас з приводу фінансування соціальної інфраструктури, яка є районною комунальною власністю та на сьогодні обслуговує жителів всього району.

Успіх реформ, які запроваджуються в Україні, швидкість темпів переходу до нової, більш досконалої моделі організації усіх сфер суспільно-політичного з, соціально-економічного життя в ній, здійснення процесів реформування місцевого самоврядування, децентралізації, вирішення всіх питань місцевого значення та забезпечення суттєвого підвищення рівня життя громадян значною мірою залежить від ефективної взаємодії між представницькою та виконавчою гілками влади. Причинами, які на сучасному етапі заважають ефективній взаємодії органів місцевого самоврядування і органів державної влади, перш за все є: відсутність чіткого розподілу повноважень і відповідальності між органами місцевого самоврядування різного рівня та відсутність затверджених чітких зобов’язань територіальних громад, які були б прописані в Законі України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” в питанні фінансування закладів соціальної сфери, які є районною комунальною власністю та обслуговують жителів всього району.

Фінансова децентралізація місцевих рад показує значне зростання бюджетів ОТГ, але в той же час іде зменшення доходів до районного бюджету. Зокрема, аналізуючи доходи Кам’янського району 2018 року, після створення двох ОТГ, ми бачимо ,що в цілому по району доходи залишились майже на рівні минулого року, маємо незначний ріст 2,8 відс. (2,9 млн. грн). Власні доходи загального фонду до зведеного бюджету району в 2017 році становили 102,1 млн. грн. Після утворення двох ОТГ на території району очікувані доходи планується отримати в цілому по району в межах 105,0 млн. грн. Власні доходи районного бюджету зменшились майже втричі із 46,6 млн. грн. в 2017 році до 17,5 млн. грн в 2018 році. В той же час доходи міської ОТГ збільшились майже в 2,5 рази (20,4 млн. грн. 2017 рік – 49,5 млн. грн. в 2018 році). З поданих вище даних видно, що пройшов лише перерозподіл доходів між бюджетами всіх рівнів, а в цілому ми маємо ті ж самі доходи. Територіальні громади, відповідно до Бюджетного кодексу України отримали додатковий фінансовий ресурс у вигляді 60 відс. податку на доходи фізичних осіб, а в результаті зменшення цих надходжень до районного бюджету. При цьому, чинне законодавство не передбачає чіткого закріплення за територіальними громадами відповідного фінансування соціальної сфери, яка утримується з районного бюджету та обслуговує жителів всього району.

Спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст представляють районні ради, а вони, в свою чергу, делегують велику кількість власних повноважень районним державним адміністраціям, зокрема із забезпечення функціонування медичної галузі, соціального захисту населення, з реалізації програм Уряду, тощо. Ці повноваження мають бути забезпечені фінансовими ресурсами. Але, як свідчить практика, новоутворені об’єднані територіальні громади не у повній мірі беруть на себе відповідальність за спільне фінансування вказаних галузей, що приводить до дефіциту коштів на утримання соціальної сфери району.

Тож нагальним для району залишається фінансування освіти й медицини. Зокрема керівництво району стурбовано тим, що з державного бюджету було профінансовано заклади охорони здоров’я лише на 70 відс. від потреби. Дефіцит на заробітну плату по вторинній ланці медицини району становить на 01.07.2018 2,6 млн. грн. при середній заробітній платі з урахуванням дефіциту 4,7 тис. грн. в місяць.

Штатна чисельність працюючих та кількість ліжок в стаціонарі відповідає затвердженим Міністерством охорони здоров’я нормативам. В 2018 році на фінансування закладів охорони здоров’я виділено із районного бюджету понад три мільйони гривень, що становить майже 17 відс. надходжень власних доходів загального фонду, в той же час із міського бюджету передбачено 850 тис. грн. (близько 2 відс.), Михайлівської ОТГ – 67,1 тис. грн. (близько 0,4 відс.). Центральна районна лікарня обслуговує населення всього району (27 тисяч чоловік), по міській громаді 13,3 тисяч чоловік (49,4 відс.), Михайлівській ОТГ -3,4 тисяч чоловік (12,7 відс.). При децентралізації мав би йти простий принцип: є конкретна кількість людей у тій чи іншій громаді, які обслуговуються в районній лікарні й потрібно виділяти кошти. Це важливо для того, щоб жителі району могли отримувати повноцінну медичну допомогу у своєму районі та районний бюджет фінансував соціальні послуги, які отримують жителі громад.

В районі функціонує комунальне підприємство “Атлант”, який надає послуги на 90% дітям з міста (від загальної кількості учнів). Заклад займається фізичною підготовкою дітей, тренуванням з різних видів спорту, надає можливість проводити уроки фізичної культури учням двох міських шкіл, в зв’язку з тим, що в міських школах відсутні відповідні умови. Міська громада не передбачила жодної гривні коштів, на фінансування комунальних послуг закладу та заробітної плати тренерам.

Виходячи з вищезазначеного, звертаємо увагу на те, що фінансові ресурси передані до ОТГ, а видаткові повноваження залишились за районним бюджетом без достатнього їх фінансування. Тому, з метою врегулювання цих питань та повноцінного і ефективного функціонування закладів охорони здоров’я району просимо внести зміни до Бюджетного кодексу України, а саме : до завершення процесу децентралізації до доходної частини районного бюджету зараховувати економічно обґрунтований відсоток податку на доходи фізичних осіб, який перераховується до бюджетів ОТГ, або ж доопрацювати Закон України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” в частині закріплення видатків щодо фінансування об’єктів соціальної сфери районної комунальної власності, що обслуговують населення всього району, що дасть можливість ефективно функціонувати вищезазначеним закладам і надавати послуги населенню.

Схвалено на 34 сесії Кам’янської районної ради сьомого скликання 27липня 2018 року

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *