Соціально–економічне становище Івано-Франківської області за січень–листопад 2018 року

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

Короткий огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2018р. становила 1374,1 тис. осіб, з них 606,7 тис. проживали у міських поселеннях, 767,4 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–жовтня 2018р. кількість жителів зменшилась на 3,4 тис. осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 3,6 тис., водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 0,2 тис. осіб.
Кількість живонароджених у січні–жовтні 2018р. становила 10,8 тис. осіб, померлих – 14,4 тис. проти 11,4 тис. та 14,3 тис. осіб відповідно у січні–жовтні 2017р.

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у листопаді 2018р. становила 191,5 тис. осіб, що на 1,3 тис. осіб, або на 0,7%, більше, ніж у жовтні 2018р.
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2018р. становила 7,7 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 86%. Жінки становили 63,6% загальної кількості безробітних.
Рівень зареєстрованого безробіття як в цілому по області, так і в сільській місцевості та міських поселеннях, на кінець листопада 2018р. склав 0,9% населення працездатного віку.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у листопаді 2018р. склала 6,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2360,3 грн, що складає 63,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2018р. порівняно з жовтнем 2018р. зменшилась на 23,5% і на кінець місяця становила 2227 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець листопада 2018р. склало 3 особи.

Доходи населення

У січні–листопаді 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7480 грн, що на 24,8% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.
З найвищим рівнем оплати праці залишаються підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищують середній показник по області у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 59% середнього показника по області).
Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 112,7%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 листопада 2018р. склала 32,6 млн.грн, або 2,2% фонду оплати праці, нарахованого у листопаді 2018р. Упродовж листопада 2018р. заборгованість зменшилась на 10,5%. Станом на 1 грудня 2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав 9,2 млн.грн.
На економічно активні підприємства припадає 48,6% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 51,4%.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (65,1%) та сферу охорони здоров’я (19%).

Соціальний захист

У січні–листопаді 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 177,1 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 87,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 89,2 тис. Сума призначених субсидій у січні–листопаді 2018р. склала 85,2 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 39,8 млн.грн, у сільській місцевості – 45,4 млн.грн.
Крім того, у січні–листопаді 2018р. 18,8 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 96,3% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні–листопаді 2018р. становила 56,5 млн.грн, з якої 96,3% – для домогосподарств сільської місцевості.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у листопаді 2018р. становив 614,7 грн (у жовтні 2018р. – 386,6 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 2658 грн (у жовтні 2018р. – 3070,7 грн).

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2018р. становив 19616,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,8% більше від обсягу січня–листопада 2017р.
Оборот роздрібної торгівлі у листопаді п.р. порівняно із жовтнем збільшився на 1,7%, із листопадом 2017р. – збільшився на 11,5%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–листопаді п.р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. становив 101%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 104,1%, у господарствах населення – 99,6%. Індекс продукції рослинництва склав 101,1%, продукції тваринництва – 101%.
Під урожай 2019р. культури озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) посіяно на площі 94,3 тис.га, що на 1,7% більше минулорічного рівня, у т.ч. зернові на зерно – 66,5 тис.га (на 10,9% менше), ріпак на зерно – 27,7 тис.га (у 1,5 р.б.).
За січень–листопад 2018р. реалізовано на забій 114,8 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 4,7% більше порівняно з січнем–листопадом 2017р., вироблено 388,3 млн.шт яєць (на 15,9% більше) та 407,4 тис.т молока (на 4,8% менше).
За розрахунками, на 1 грудня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 143 тис. голів (на 4,3% менше, ніж на 1 грудня 2017р.), у т.ч. корів – 88,9 тис. (на 3,4% менше); овець та кіз – 29,4 тис. (на 2,6% менше), свиней – 321,7 тис. (на 1,2% більше), птиці всіх видів – 5342,8 тис. голів (на 23,8% більше).
Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. зріс на 8,8%, у т.ч продукції рослинництва – на 0,5%, тваринництва – на 18%.
На 1 грудня п.р. у сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підпри-ємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 207,7 тис.т зерна, що на 33,4% менше, ніж на 1 грудня 2017р.

Промисловість

За підсумками січня–листопада 2018р., індекс промислової продукції склав 111%, у листопаді 2018р. порівняно з попереднім місяцем та листопадом 2017р. – відповідно 92,3% та 97,4%.
Приріст продукції у січні–листопаді 2018р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,8%, переробній промисловості – на 17,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 9,4%.
Збільшення випуску продукції проти січня–листопада 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 2,1 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 23,8%, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 13%, виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 10,7%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 6,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 4,6%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,4%, машинобудуванні – на 4,2%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 3,3%.
Разом з тим, на 7,4% зменшено випуск продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.
Підприємствами області у січні–листопаді 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 65 млрд.грн.

Будівництво

У січні–листопаді 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2471,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. становив 117,1%.
Інженерних споруд зведено у 1,5 раза більше, ніж у січні–листопаді 2017р. Будівництво будівель зменшилося на 9,8%, у т.ч. житлових – на 4%, нежитлових – на 13,6%.

Транспорт

У січні–листопаді 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 11,7 млн.т вантажів, що складає 85,7% обсягу вантажних перевезень січня–листопада попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 4,8 млн.т вантажів або 56,6% обсягу січня–листопада 2017р., вантажооборот становив 1032,1 млн.ткм або 95,1% обсягу відповідного періоду 2017р.
Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 78,5 млн. пасажирів, що на 7,2% більше, ніж у січні–листопаді 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1283,6 млн.пас.км або на 12,1% більше обсягу січня–листопада 2017р.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–жовтні 2018р. становили 761,7 млн.дол. США, імпорту – 702,5 млн.дол. США. Проти січня–жовтня 2017р. обсяги експорту збільшилися на 47,7%, імпорту – на 42,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 59,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,08.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 486,8 млн.дол. США або 63,9% від загальнообласного обсягу експорту.

Споживчі ціни

За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у листопаді 2018р. в Україні порівняно з попереднім місяцем склав 101,4%, з початку року – 108,9% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), в області – 101,4% та 108,7% відповідно.

Довідки за телефоном: (0342)79-20-43
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018
При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *