Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства “Косівська центральна районна лікарня” Косівської районної ради Івано-Франківської області

Завантажити: Протокол №1 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Косівська центральна районна лікарня» Косівської районної ради Івано-Франківської області

Правові підстави проведення конкурсу:

Стаття 16 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження  Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я”;

Рішення Косівської районної ради від  20 червня  2019 року  №584-19/2019   “Про конкурс на заміщення посади  директора комунального некомерційного підприємства “Косівська центральна районна лікарня” Косівської районної ради Івано-Франківської області”;

Розпорядження голови Косівської районної ради “Про конкурс на заміщення посади  директора комунального некомерційного підприємства “Косівська центральна районна лікарня” Косівської районної ради Івано-Франківської області”.

 

Найменування закладу:

Комунальне некомерційне підприємство “Косівська центральна районна лікарня” Косівської районної ради Івано-Франківської області

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

78600, Івано-Франківська область, м.Косів, провулок Шевченка, 27.

 

Основні напрями діяльності закладу:

Надання первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в порядку та на умовах, встановлених законодавством України .

 

Статут закладу:

Затверджений рішенням Косівської районної ради від 07 червня 2018 року № 460-14/2018, розміщений на офіційному сайті Косівської районної ради https://kosivrada.if.ua/15708/

 

Структура закладу:

Затверджена рішенням Косівської районної ради від 20 грудня 2018 року № 537-17/2018, розміщена на офіційному сайті Косівської районної ради https://kosivrada.if.ua/17548/

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

Видатки на первинну медичну допомогу згідно фінансового плану підприємства, затвердженого рішенням Косівської районної ради від  20 червня  2019 року №581 -19/2019   https://kosivrada.if.ua/18900/

Медична субвенція  48 718,7 грн.

 

Дата початку, кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:

Документи  приймаються з  6 вересня 2019 року  по 25 вересня 2019 року включно ( з  понеділка по четвер  з 08:00 до 17:00 , у п’ятницю з 9.00 до 16.00).

 

Адреса приймання документів для участі у конкурсі:

м. Косів, майдан Незалежності,11, 2 поверх, каб. №29,

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

(03478) 24600, rada.kosiv@gmail.com

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-п

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-п

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-п

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-п

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

  • подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
  • надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
  • надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

Вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування” або “Право” або “Соціальні та поведінкові науки” або “Гуманітарні науки” або “Охорона здоров’я” та спецiалiзацiя за фахом “Органiзацiя i управління охороною здоров’я”.

Стаж роботи на керівних посадах – не менше 5  років.

Кваліфікаційна характеристика посади  директора закладу охорони здоров’я визначена в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117, із змінами, внесеними Міністерством охорони здоров’я України від 31 жовтня 2018 року №1977.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція містить проект плану розвитку комунального некомерційного підприємства «Косівська центральна районна лікарня» (КНП “Косівська ЦРЛ”)  на середньострокову перспективу (три – п`ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування КНП “Косівська ЦРЛ” у протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань КНП “Косівська ЦРЛ” і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку КНП “Косівська ЦРЛ”;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності КНП “Косівська ЦРЛ”.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються контрактом з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством України. Істотні умови відповідають умовам, передбаченим Типовою формою контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 642 “Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-2014-п

 

Дата проведення конкурсу.

Проведення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів – 30 вересня 2019 року  14.00 год.

Проведення засідання конкурсної комісії з розгляду пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та визначення переможця конкурсу – 2 жовтня 2019 року 10.00 год.

 

Місце проведення конкурсу.

78600, Івано-Франківська область, м.Косів, майдан Незалежності 11, третій поверх, малий зал засідань.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.