Підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Косівського району за січень-вересень 2012 року

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення на 1 серпня 2012 року становила 88474 осіб., в тому числі міського -14699осіб, сільського – 73775 осіб. Протягом  січня-липняп. р.  народилося  674 особи (на 26 осіб більше ніж за відп. період м. р.),  померло 712 осіб (на 34 особи  більше  ніж за відп. період м. р.). Кількість жителів  району збільшилася на 112 осіб  (зменш. на 38 осіб за рахунок природного скоро-чення та збільш. на 120 осіб за рахунок міграційного руху населення).

Промисловість

Підприємствами Косівського району за січень–вересень 2012р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 34,3 млн.грн. Серед реалізованої про-дукції переробної промисловості 51,4% становили товари широкого використан-ня, 48,3% – сировинна продукція, 0,3% – інвестиційна продукція.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення району склав 388,1 грн.
Сільське господарство

За січень–вересень 2012 року всіма категоріями господарств району (за розрахун-ками) реалізовано на забій 2,9 тис.т худоби та птиці (в живій вазі), вироблено 24,9 тис.т молока та 8,7 млн.шт. яєць, що порівняно з аналогічним періодом 2011р. становить 99,6%, 101,5% та 100,7% відповідно. Усі обсяги виробництва яєць в районі та майже всі м’яса (99,8%) і молока (99,7%) припадають на господарства населення.У всіх категоріях господарств району нараховується 17,0 тис. голів ве-ликої рогатої худоби, (в т.ч. корів – 10,4 тис. голів), свиней – 6,7 тис. голів, овець та кіз – 3,4 тис. голів..  У районі функціонують 15 молочних міні-ферм сімейного типу, 4 вівцеферми сімейного типу (550 голів овець), 2 вівцеферми у приватних підприємців (600 голів овець), 2 вівцеферми у с/г кооперативах (90 голів овець). Створено заготівельно-збутовий кооператив «Гуцульщина» у с.Тюдів по заготівлі м’яса та молока від населення і вирощуванню ВРХ та свиней. Проводиться і буде закінчено у поточному році реконструкція тваринницьких приміщень за власні кошти у ПАПФ «Черганівка» ( чотирьохрядний корівник на 200 голів та телятник на 50 голів ,кошторисна вартість – 647,2 тис. грн.), у с. С.Березів , приватний під-приємець Яцків М.М., (вівчарник на 1000 голів, кошторисна вартість – 613,0 тис грн.). Виплачено з державного бюджету дотацію за утримання молодняка ВРХ 905,25 тис. грн.., занесені у реєстр управління агропромислового розвитку за ве-ресень 2012 року 1311 голів молодняка ВРХ на суму 992,75 тис. грн..

Лісове господарство

Лісогосподарськими підприємствами району, які мають у постійному користу-ванні землі лісового фонду, за січень-червень п.р.вироблено продукції, робіт та послуг лісового господарства на суму 2,6  млн.грн., що на 13,0 % більше, ніж за відповідний період 2011р. Від усіх видів рубок заготовлено 6,3 тис.м3 ліквідної деревини, що на 13,7 % менше, ніж за відповідний період 2011р., у т.ч. від рубок головного користування – 2,3 тис.м3 (на 13 %  більше). У загальних обсягах лік-відної деревини, заготовленої лісогосподарськими підприємствами, на лісомате-ріали круглі припадає 44,3%, дров’яну деревину для технологічних потреб – 21,1%,дрова для опалення – 34,6%.

Інвестиції, будівництво

За січень–червень 2012р. у розвиток економіки Косівського району вкладено 26,1 млн.грн. капітальних інвестицій у матеріальні активи (124 % до відп. пер. м. р.). Інвестиції у житлові будівлі склали 56,4% загального обсягу капітальних інве-стицій, у нежитлові будівлі – 41,5%, у машини, обладнання та інвентар – 1,4%. У розрахунку на одну особу освоєно 296 грн. інвестицій

За січень–червень 2012р. введено в експлуатацію житла загальною площею 3,844 тис.м2 (127,3 % до відповідного періоду м. р.).

Із об’єктів соціальної сфери на території району введено у дію торгові центри, магазини на суму 6,9 млн. грн. (м. Косів, смт. Кути, смт. Яблунів, села Космач, Уторопи, Вербовець, Розтоки)., торгові павільйони на «Смоднянському ринку» (2,9 млн. грн.). Завершено реконструкцію управління праці та соціального захисту населення, проведено капітальний ремонт приміщень Косівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів в с-щі Яблунів, капремонт примі-щень Косівської ЦРЛ, побудовано спортивні майданчики в селах Річка, Прокура-ва, Лючки, проведено капремонт Будинків культури в селах Рибне та Кобаки.

Аналіз виконання бюджету розвитку додається.

Відділом освіти райдержадміністрації проведено капітальний ремонт коте-лень Соколівської ЗОШ 1-3 ст. та Шепітської ЗОШ 1-3 ст. з, капітальний ремонт системи опалення Косівського ЦДТ та капремонт водопостачання Рожнівського НВК

«Гуцульщина».
Косівською ЦРЛ проведено капітальних ремонтів на 73,9 тис. грн. (Косів ЦРЛ-17,7 тис.грн; Яблунів РЛ – 56,1тис. грн.), придбано основних засобів на 171,6 тис. грн..
Філією “Косівський райавтодор” виконано дорожніх робіт на суму 5377,0 тис.грн., в тому числі робіт по поточному ремонту доріг місцевого значення  – 449,7 тис.грн,  по експлуатаційному утриманню доріг місцевого та державного значення – 3654,7 тис. грн., по прямих договорах – 1272,5 тис.грн..

Цехом електрозв’язку №8 Івано-Франківської філії ВАТ “Укртелеком” насе-ленню та підприємствам встановлено 119 телефонів, підключено до швидкісно-го інтернету «ОГО»  401 користувача. Проведено ремонти існуючих ліній зв’язку  на суму 76,79 тис.грн., замінено 120 шт. деревяних опор.

Косівським  УЕГГ   проведено капітальний ремонт 0,945 км. газопроводів,  замінено 7,802 км. малонадійних газопроводів, газифіковано 224 житлових буди-нків.
Реалізуються 4 проекти Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієн-тований на громаду – 2: проект «Впровадження енергозберігаючих технологій в Тюдівській ЗОШ І-ІІІ    ст. (заміна вікон)». Сума проекту – 175,730 тис. грн.; проект «Енергозберігаючі заходи в ДНЗ «Сонечко» с. Рожнів (заміна вікон та дверей)». Сума проекту – 175,290 тис. грн.; проект «Енергозберігаючі заходи в ДНЗ «Гуцуля-та» (Заміна системи опалення та вікон в ДНЗ «Гуцулята») .Сума проекту – 168,282 тис. грн.; проект «Ремонт приміщення ФАПу №2 в с. Шепіт Косівського району. Сума проекту – 171,64 тис. грн.. На даний час громади сіл Тюдів та Рожнів отрима-ли другі транші від ООН. По селах  Тюдів та Яворів  роботи виконані повністю.

Косівський район став переможцем проекту ЄС/ ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – 2»  по енергоефективності.

Транспорт, торгівля, сфера послуг

У районі діє 28 регулярних внутрішньорайонних автобусних маршрутів.  Голов-ним перевізником являється ВАТ «Скіф-Авто».  Всі сільські населені пункти рай-ону забезпечені регулярним автобусним сполученням.

Послугами пасажирського автомобільного транспорту району у січні–серпні по-точного року скористалися 2,3 млн. пасажирів,  що на 5,8% більше,  ніж за відповідний період минулого року. У загальному обсязі комерційних пасажирсь-ких перевезень чверть належить фізичним особам-підприємцям. Вантажні авто-мобільні перевезення у  січні–серпні  2012  року  склали  31,1 тис.т. або 94,0% від обсягів вантажоперевезень, виконаних у січні–серпні торік. Через роздрібну тор-гову мережу підприємств, фізичних осіб-підпри-ємців  та  мережу  ринків  райо-ну  у січні–серпні  п.р. населенню  реалізовано товарів на 571,1 млн.грн., що на 14,3% більше обсягу  відповідного періоду минулого року. На ринку послуг рай-ону у січні–серпні 2012 року працювало 26 підприємств (юридичних осіб), основ-ним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг (включаючи ПДВ) для всіх споживачів склав 11,7 млн.грн., що у порівнянних цінах на чверть більше, ніж за січень–серпень 2011 року.

Підприємництво

Станом на 01.10.2012 року у ДПі у Косівському районі зареєстровано 734 юриди-чних осіб ( 730 станом на 01.01.2012р) та 4571фізичних осіб ( 4371станом на 01.01.2012р). В районі діє Програма підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки.  Для створення  сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення державної реєстрації, спрощення та прискорення проходження дозві-льних процедур в райдержадміністрації працюють реєстраційна палата та дозві-льний центр. Дозвільний центр функціонує в новому приміщенні, в якому прове-дено ремонтні роботи, закуплено необхідну оргтехніку (принтер, сканер, факс). Вирішується питання  щодо забезпечення  системою електронного документообі-гу та автоматизованого обміну даними. Прийом заяв та громадян проводиться  в дозвільному центрі щовівторка та щоп’ятниці представниками місцевих дозвіль-них органів.  Консультації надаються щоденно.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги експорту та імпорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяль-ності Косiвського району за січень-червень п.р. . склали, відповідно, 372,3 і 531,4 тис.дол.США. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг експор-ту становить 61,3 %, а імпорту – 143,7 %. Найбільші обсяги експортних відванта-жень з району були направлені  до Молдови, Італії та Німеччини. Основу товарної структури експорту складала деревина і вироби з деревини. Провідну позицію се-ред джерел імпортних надходжень посідали країни Європи (Білорісь, Нідерланди)  та  Китай.

Значну частину обсягів імпорту займали наземні транспортні  засоби,  крім  залізничних, текстильні вироби.

Стан виплати заробітної плати

Середньооблікова кількість штатних працівників за січень-червень 2012 р.  стано-вила 7755 осіб. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за вказаний період  – 2332,0 грн., що на 24,3 % більше ніж за а. п. 2011 р. З початку року  проведено 7 засідань тимчасової комісії з питань забезпечення повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати (грошового за-безпечення ),пенсій ,стипендій та інших соціальних виплат комісії  де  заслухано 39 керівників підприємств та 60 приватних підприємців  (фізичних осіб), які до-пустили заборгованість із виплати заробітної плати, податкових платежів, плате-жів до пенсійного фонду, а  також  середня заробітна плата одного штатного пра-цівника  менше мінімального рівня заробітної плати. Дано оцінку роботи керівників підприємств, встановлено терміни  погашення заборгованості  з подат-кових платежів та єдиного внеску до пенсійного фонду.

Робочою групою з координації дії органів виконавчої влади щодо виявлення    та перевірки суб’єктів господарської діяльності, які використовують найману працю без оформлення трудових відносин проведено  12 виїздів . Перевірено 120 суб’єктів господарської діяльності, де виявлено 95 неоформлених найманих пра-цівників. В ході перевірки з 81працівником трудові договори укладено згідно ви-мог трудового законодавства, що дало змогу легалізувати  заробітну плату  на су-му 96,5 тис. грн.

Пенсійне забезпечення

За січень – вересень 2012 року до бюджету Пенсійного фонду надійшло власних надходжень в сумі 64652,4 тис.грн. при плані 67097,9 тис.грн. (96,4%). В порівнянні минулим роком власні надходження збільшились на 7993,1 тис.грн., або  на 14,1 відсотка.. Кількість пенсіонерів в районі-23356 осіб. Середній розмір пенсії станом на 01.10.2012 р.- 1174,03 грн. (збільшився на 17,2 % в порівнянні до 01.10.2011р.). Станом на 01.10.2012 року заборгованість по страхових внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та фінансових санкціях ста-новить 93,6 тис. грн., що на 51,3 тис. грн. менше ніж на початок року. Заборго-ваність по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становила 239,3 тис.грн, що на 211,7 тис. грн.. більше ніж на  поча-ток року.

Зайнятість населення

На обліку в районному центрі зайнятості  станом на 01.10.2012 знаходилося  1365 осіб безробітних.. Протягом звітного періоду службою зайнятості працевла-штовано 1270 осіб.  В районі створено 1661 нове робоче місце (107,2 % до дове-деного завдання). Районним центром зайнятості  працевлаштовано 166 безробіт-них на новостворені робочі місця з наданням дотацій роботодавцям. Надано 19 одноразових допомог для організації та зайняття підприємницькою діяльністю. З метою часткового вирішення питань зайнятості громадян службою зайнятості ук-ладено 173 договори на  проведення оплачуваних громадських робіт. На протязі звітного періоду в них взяло участь 940 осіб. Проводиться робота щодо надання громадянам допомоги з професійного навчання і перенавчання, підвищення ква-ліфікації у виборі професій, конкурентоздатних на ринку праці. За направленням служби зайнятості пройшли навчання 506 осіб.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг

На 01.10.2012 року заборгованість населення за газопостачання склала  4130,4 тис. грн. (5096,8  тис. грн.. на 01.01.2012р.).  Заборгованість населення за електро-постачання  на 01.10.2012 року становила 1569,1 тис. грн. (1202,4 тис. грн.. на 01.01.2012р.). Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець  серпня п. р. становила  3300,0 тис . грн.. (4053,3 тис.грн. на 01.01. 2012 р.).   Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень – серпень  2012 р. склав 104,3 %.

Начальник відділу соціально-економічного розвитку, туризму
 та природних ресурсів управління економіки райдержадміністрації Ярема Бейсюк

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *