Аналіз впливу регуляторного акта до проекту рішення «Про внесення доповнення до Додатку до Методики розрахунку пропорції розподілу між районним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл,селищ, міста району»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” від 11.09.03р.№ 1160-IV та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Косівської районної ради “Про внесення  доповнення до Додатку до Методики  розрахунку  пропорції розподілу між районним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ  району”, як регуляторного акта.

1.Визначення проблеми, яку пропонується розв ‘язати
шляхом державного регулювання

Необхідність прийняття доповнення до Додатку  до  Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, (надалі – Методики) пов’язана  з тим, що  в Додатку  до  Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно  не вказаний  такий вид  діяльності, як надання послуг теплопостачання. і тому вимагає внесення  доповнення..
Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття нової орендної ставки є більш повне врахування норм державного регулювання питань оренди державного та комунального майна, удосконалення розрахунку орендної плати при передачі в оренду нерухомого майна, що є об’єктами спільної власності, уточнення цільового призначення об’єктів оренди та орендних ставок для суб’єктів господарювання, які надають окремі види послуг.
2. Цілі державного регулювання
Ціль прийняття даного регуляторного акту безпосередньо пов’язана з вирішенням проблеми удосконалення механізму розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться у спільній  власності територіальних громад Косівського району;
–    значне збільшення надходжень грошових коштів до районного бюджету;
–    ефективність та оптимальність використання об’єктів спільної власності (нежитлових приміщень) за цільовим призначенням з можливістю отримання максимального прибутку;

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
Проект рішення підготовлено у межах реалізації повноважень Косівської районної ради які  визначені у статтях 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, а також ст. 19 Закону України „Про оренду державного та комунального майна” .

Прийняття нової орендної ставки до Додатку до Методики значно вплине на надходження коштів від орендної плати до районного бюджету.

4. Механізм розв’язання проблеми
Механізмом, який забезпечить ефективне розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта є механізм, зазначений у положеннях Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” від 11.09.03 № 1160-IV. Таким чином, вирішення вищезазначеної проблеми буде розв’язано шляхом прийняття відповідного рішення сесією Косівської районної ради, з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” та інших актів законодавства.
Прийняття нових орендних ставок дозволить значно збільшити надходження до районного та місцевих бюджетів, що відповідно вплине на їх видаткову частину, яка спрямовується на вирішення важливих соціальних питань, і, як наслідок – поліпшить життєвий рівень населення.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта
Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість удосконалити процедуру надання в оренду комунального майна. Його впровадження дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм розрахунку орендної плати за комунальне майно, збільшити надходження від оренди комунального майна, а також  розширити перелік видів підприємницької діяльності, до яких застосовуються певні  орендні ставки

6.  Очікуванні результати прийняття запропонованого регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта надасть можливість Косівській районній раді вдосконалити методику розрахунку орендної плати, зробить механізм розрахунку орендної плати більш прозорим, врахує пріоритети при використанні майна комунальної власності.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси суб’єктів господарювання Прозорість процесу передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ району Сплата за об’єкти оренди

 

 

 

Чітка визначеність процедури передачі майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громад Косівського району в оренду. Немає
Можливість отримання права користування об’єктами оренди на конкурсних засадах немає
Інтереси громадян Прозорість процесу передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ району

Підвищення відрахувань з місцевих бюджетів на розвиток соціальної інфраструктури району

Підвищення ефективності використання спільного майна орендарями в розрізі підтримки його в належному санітарно-технічному стані, своєчасного ремонту та поліпшенні косметичного вигляду

Покращення стану майна, що знаходяться у спільній сумісній власності територіальних громад Косівського району.

 

Не має
Інтереси органів місцевого самоврядування Нормативне забезпечення механізму розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального майна

 

 

Підготовка об’єктів спільної власності територіальної громади Косівського району до передачі в оренду

 

Отримання грошових коштів від оренди комунального майна немає
Ефективне використання об’єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ району

 

Адміністративно-господарчі витрати

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та в інших необхідних випадках.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показники, які характеризують наслідки регуляторного акта є:
– розмір надходжень плати за оренду  майна  з прийняттям цього регуляторного акта;
– кількість суб’єктів господарювання, по виду діяльності яких ставки орендної плати нижче, ніж по оренді державного майна.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

З метою відстеження результативності акта, відділом комунального майна району Косівської районної ради буде проводитися відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище, а також інформація щодо даного регуляторного акта буде оприлюднена в ЗМІ, на сайті районної ради.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через 6 місяців з дня набрання чинності  даним регуляторним актом, повторне  – через рік з дня набрання чинності даним регуляторним актом,  періодичні – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності  даного регуляторного акта.
Відстеження результативності акта буде здійснюватись раз  у формі аналітичної довідки.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *