Здійснення наукових досліджень і розробок в області у 2019 році

Головне управління статистики інформує. У 2019 році на підприємствах та в організаціях області, які здійснювали наукові дослідження і розробки, кількість працівників, задіяних у виконанні таких робіт (з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру) склала 483 особи, з них 81,8% – це дослідники, 5,8% – техніки, 12,4% – допоміжний персонал. За кількістю науковців область посіла 16 місце серед регіонів держави, у т.ч. з науковими ступенями – 10 місце.

Питома вага докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук) в загальній кількості виконавців наукових досліджень і розробок становила 44,1% проти 29,6% в середньому по Україні. Серед дослідників області частка працівників з науковими ступенями склала 53,9%.

Майже половина (48,5%) науковців працювали у галузі технічних наук, 21,3% – природничих, 14,7% – сільськогосподарських, 10,1% – гуманітарних, 3,5% – медичних та 1,9% – у галузі суспільних наук.
Загальний обсяг витрат на виконання наукових досліджень і розробок власними силами підприємств та організацій області у 2019 році склав 42,1 млн.грн, з яких 73,9% припадало на оплату праці, 14,6% – на інші поточні витрати, 11,5% – на капітальні витрати, з них 86,8% – кошти на придбання устатковання. У підприємства та організації державного сектору економіки було спрямовано 48,7% загального обсягу витрат, сектору вищої освіти – 48,1%, підприємницького сектору – 3,2%.

За рахунок державного бюджету профінансовано 68,4% наукових досліджень і розробок в області, коштами організацій підприємницького сектору – 15,8%, власними коштами підприємств – 13,4%, коштами організацій державного сектору – 2,4%.

У 2019 році 21,3 млн.грн (50,5% загального обсягу витрат) було спрямовано на виконання прикладних наукових досліджень, які на 71,5% профінансовано коштами державного бюджету та на 25,6% – за рахунок власних коштів підприємств; на виконання фундаментальних наукових досліджень спрямовано 10,9 млн.грн (25,9%), які здійснено за рахунок коштів державного бюджету. На виконання науково-технічних (експериментальних) розробок витрачено 9,9 млн.грн (23,6% загального обсягу витрат), які на 66,8% фінансувалися за рахунок коштів організацій підприємницького сектору та на 27,1% – за рахунок державного бюджету.

На фінансування діяльності підприємств та організацій у галузі технічних наук було спрямовано 30,3% загального обсягу внутрішніх витрат, у галузі сільськогосподарських наук – 25,2%, природничих – 16,4%, гуманітарних – 14,8%, медичних – 12,7%, суспільних – 0,6%.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020
При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.