Оголошується конкурс для майстрів народного мистецтва на здобуття районної премії імені Олекси Бахматюка у 2020 році

У рамках реалізації заходів районної цільової програми «Розвитку та охорони Косівської мальованої кераміки» на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням районної ради №333-10/2017 від 19.09.2017 р., відповідно до Положення про районні премії у галузі народного мистецтва і культури, затвердженого рішенням районної ради №449-14/2018 від 07.06.2018 р, Косівська районна рада оголошує конкурс на здобуття Премії імені Олекси Бахматюка у 2020 році для майстрів народного мистецтва, що є носіями традицій місцевої мальованої кераміки.

Олекса Бахматюк

Олекса Бахматюк

Нагадаємо, що Олекса Бахматюк є однією з найвизначніших постатей у місцевому гончарстві, класиком гуцульської кераміки, найвидатнішим майстром-гончаром Гуцульщини, авторству якого належать понад сотні кахлевих мальованих печей з багатообразними сюжетними композиціями, безліч мальованих тарелів, ваз, дзбанків.

Метою запровадження Премії імені Олекси Бахматюка є сприяння розвитку кераміки, як одного з елементів, що був включений до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, та одного з елементів нематеріальної культурної спадщини Гуцульщини, утвердження авторитету зазначеного виду народного мистецтва, заохочення молодого покоління до творчої праці.

На здобуття Премії ім. О. Бахматюка пропонуються майстри, колективи, які у своїй творчій праці досягли визначної майстерності та дотримуються, розвивають і примножують традиції в технології, формотворенні, декоруванні місцевої мальованої кераміки та відзначалися особливостями творчого стилю.

Відбір претендентів на здобуття Премії здійснюватиметься організаційним комітетом, утвореним розпорядженням голови Косівської районної ради №44-р від 18.06.2020 р., за наступними критеріями:

 • дотримання, розвиток і примноження традицій в технології, формотворенні, декоруванні місцевої мальованої кераміки;
 • використання в керамічному мистецтві технік та технологій, художньо-мистецьких прийомів на високому мистецькому рівні;
 • участь у заходах з популяризації гуцульського мистецтва, зокрема Косівської кераміки;
 • участь у щорічному фет-конкурсі «Мальований дзбаник» з новими творчими здобутками.

Прийом документів щодо кандидатур на здобуття Премії проводитиметься впродовж двох місяців, з 22 червня 2020 року по 21 серпня 2020 року, сектором культури Косівської районної державної адміністрації, за адресою: м. Косів, вул. Грушевського 1. тел.. 2-14-63

На здобуття Премії до сектору культури Косівської районної державної адміністрації подається клопотання щодо присудження Премії у довільній формі, до якого додаються:

 1. інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника підприємства, установи, організації, які рекомендують претендента;
 2. характеристика претендента на здобуття премії, яка включає інформацію про творчу діяльність та здобутки претендента, які є підставою для присудження премії;
 3. матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента: фотографії, аудіо та відеозаписи, CD диски, друкована продукція, інше;
 4. ксерокопії відгуків про творчі здобутки претендента у засобах масової інформації;
 5. рекомендації на підтримку претендента з установ організацій, митців, спілок, інших громадських об’єднань;
 6. письмова згода претендента на висунення його кандидатури на здобуття Премії;
 7. копії документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 8. письмова згода претендента на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
 9. до зазначеного переліку можуть бути додані інші документи, що підтверджують творчі досягнення претендента.

Рішення про присудження Премії імені Олекси Бахматюка буде прийнято організаційним комітетом після завершення прийому документів.

Премія присуджується щорічно та вручається у день проведення фестивалю кераміки, ремесел і фольклору «Мальований дзбанок».

У разі, якщо існуватимуть загрози та об’єктивні перешкоди у проведенні у 2020 році фестивалю через виклики, пов’язані з епідемією коронавірусу в Україні, оргкомітет конкурсу додатково прийматиме рішення про час, місце, способи вручення районної премії імені Олекси Бахматюка, про що громадськість буде проінформовано публічно.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *