Рішення районної ради про виконання районного бюджету та бюджету Косівського району за І півріччя 2012 року

УКРАЇНА
КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шосте демократичне скликання
шістнадцята сесія
(перше пленарне засідання)

РІШЕННЯ

від 20 грудня 2012 року                                                                                  № 308 -16/2012
м. Косів

Про виконання районного бюджету та бюджету Косівського району за І півріччя 2012 року

Загальний обсяг надходжень  загального та спеціального фондів місцевих бюджетів Косівського району у І півріччі 2012 року склав 198513,2 тис. гривень, що становить 99,8 відс. до плану з урахуванням змін  на звітний період.
Із загальної суми надходжень 21388,8 тис.гривень (10,8 відс.) складають власні надходження загального та спеціального фондів; 104652,8 тис.гривень (52,7 відс.) – дотації з державного бюджету; 72471,7 тис.гривень (36,5 відс.) – субвенції з державного бюджету.
До місцевих бюджетів  доходів загального та спеціального фондів (без урахування трансфертів) у І півріччі п.р.  надійшло у сумі 21388,8 тис. гривень, що становить 122,4 відс.  (+3908,3 тис.гривень.)  до плану з урахуванням змін на звітний період. У порівнянні з відповідним періодом 2011 року надходження збільшилися на 12,2 відс. (+2332,6 тис.гривень).
Доходів загального фонду місцевих бюджетів поступило 14785,9 тис.гривень, що становить 101,9 відс. (+279,3 тис.гривень) до  плану з урахуванням змін. У порівнянні з І півріччям 2011 року надходження збільшилися на  11,6 відс. (+1537,0 тис. гривень).
Виконання надходжень податків і зборів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів складає 100,3 відс. (+38,1 тис.гривень) до плану доведеного  Міністерством Фінансів України та 99,5 відс. (-59,3 тис.гривень) до плану затвердженого органами місцевого самоврядування із урахування змін. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на  14,1 відс. (+1595,3 тис. гривень).
Найбільшу питому вагу в складі доходів загального фонду місцевих бюджетів району (87,2 відс.) займають поступлення податку на доходи фізичних осіб, якого за звітний період  надійшло 12894,7 тис.гривень, що складає 100,0 відс. (+ 2,3 тис.гривень) до плану на звітний період і більше проти відповідного періоду минулого року на 13,3 відс. (+1514,7 тис.гривень).
Іншим вагомим джерелом доходів місцевих бюджетів (питома вага 8,9 відс.), є плата за землю, якої надійшло 1309,9 тис.гривень, що складає 122,7 відс. (+242,2 тис.гривень) до плану на звітний період і більше проти відповідного періоду минулого року на 13,6 відс. (+156,5 тис.гривень).
В розрізі бюджетів місцевих рад планові показники не виконано по шести бюджетах і недоодержано доходів на суму 218,3 тис.гривень (бюджет м. Косів – 113,1 тис. гривень (95,2 %), бюджет селища Яблунів – 0,5 тис. гривень  ( 99,9 %), бюджети сіл: Микитинці – 4,3 тис. гривень ( 84,6 % ), Прокурава – 1,2 тис. гривень ( 96,7 %), Стопчатів – 11,9 тис. гривень ( 87,4 % ),   Черганівка – 87,3 тис. гривень ( 66,9 % ).
Доходів спеціального фонду поступило 6602,9 тис.гривень, що становить 222,0 відс. (+3629,0 тис.гривень) до  плану з урахуванням змін на звітний період. У порівнянні з І півріччям 2011 року надходження збільшилися на  13,7 відс. (+795,6 тис. гривень).
В тому числі до бюджету розвитку надійшло 3096,1 тис.гривень, що становить 207,2 відс. (+1602,0 тис.гривень) до плану з урахуванням змін. У порівнянні з І півріччям 2011 року надходження збільшилися у 2,6 рази (+1925,2 тис. гривень).
За перше півріччя 2012 року до державного бюджету сплачено податків і зборів (обов”язкових платежів) в сумі 47820,9 тис.гривень (до загального фонду – 45749,5 тис.гривень, до спеціального фонду – 2071,4  тис. гривень). Планові показники за І півріччя виконано на 106,7 відс. (+ 2988,2 тис. гривень), у тому числі до загального фонду – на 10,4 відс. (+ 1747,6 тис. гривень), до спеціального фонду у 2,5 рази (+ 1240,6 тис. гривень).
Впродовж звітного періоду величина податкового боргу за податковими зобов’язаннями до зведеного бюджету в цілому по району (крім підприємств, що оголошені банкрутами) збільшена на 109,2 тис. гривень,  в тому числі до державного бюджету – зменшена на 320,4 тис. гривень, до місцевого бюджету збільшена на 429,6 тис. гривень (в тому числі до бюджету району збільшена на 320,2 тис. гривень) і на 1 липня 2012 року становить 1422,5 тис. гривень, з них  300,5 тис. гривень – до державного бюджету,  1122,0 тис. гривень – до місцевого бюджету (в тому числі до бюджету району 881,7 тис. гривень).
В структурі податкового боргу до місцевого бюджету району, найбільшу питому вагу займає:
– податок на доходи фізичних осіб –  81,7 відс.;
– плата за землю – 5,7 відс..
До районного бюджету у І півріччі 2012 року надійшло доходів у сумі 176199,5 тис.гривень, що становить 97,3 відс. (-4882,6 тис.гривень) до плану з урахуванням змін на звітний період, в тому числі доходів загального фонду – 171834,8 тис.гривень, що становить 97,6 відс. (-4306,7 тис.грн.) до плану на звітний період з урахуванням змін, доходів спеціального фонду – 4364,7 тис.гривень, що 88,3 відс. (-575,9 тис.грн.)  (Додаток 1).
Видатків загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району за перше півріччя 2012 року проведено в сумі  191926 тис. гривень, в тому числі видатків загального фонду – 185459,9 тис. гривень, видатків спеціального фонду – 6466,6 тис. гривень.
У загальній сумі видатків видатки на освіту становлять 37,5 відс. або 73450,5 тис.гривень, на охорону здоров’я відповідно – 13,7 відс. (26821,5 тис.гривень), на соціальний захист і соціальне забезпечення 36,9 відсотків (68457,3 тис. гривень), на культуру – 3,9 відс. ( 7291 тис.грн.).
В порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст видатків на освіту склав 21,7 відс. ( 15651,8 тис. гривень), на охорону здоров’я відповідно – 25,3 відс. (5410,2 тис. гривень), на соціальний захист і соціальне забезпечення 32,2 відс. (16681,9 тис. гривень), на культуру – 19,9 відс. (1208,8  тис.грн.).
Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займають видатки на захищені статті бюджету – 180100,3 тис. гривень або 97,1 відс..
Станом на 1 липня 2012 року  профінансовано фонд заробітної плати з нарахуваннями для працівників бюджетних установ району в сумі 102115,4 тис. гривень, що складає 97,4 відс. від фактичного нарахування, в тому числі відпускних та допомоги  на оздоровлення  педагогічним працівникам району на суму 15685,3 тис. гривень або 100 відс. розрахункової потреби на червень місяць 2012 року.
З Державного бюджету одержано дотацію вирівнювання в сумі 93564,7 тис. гривень, що складає 98,7 відс. до розпису на перше півріччя п.р. або недоотримано 1192,6 тис. гривень, яка перерахована бюджету району Державною казначейською службою України у Косівському районі 4 липня 2012 року.
Станом на 1 липня 2012 року простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ району немає.
Для покриття тимчасових касових розриві, що виникали під час виконання загального фонду місцевих бюджетів та з метою своєчасного забезпечення фінансування захищених статей видатків районний бюджет протягом звітного періоду отримав короткотермінових позичок в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на суму 19425,4 тис. гривень, з яких станом на 1 липня 2012 року не погашено 9208,5 тис. гривень.
В результаті реалізації розроблених заходів щодо економії видатків місцевими бюджетами протягом звітного періоду зекономлено 618,4 тис. гривень, в тому числі по заробітній платі – 601,8 тис.грн.
Протягом звітного періоду  бюджетними установами, які фінансуються з місцевих бюджетів району спожито теплоенергоносіїв на суму 7849,1 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом 2011 року споживання  теплоенергоносіїв збільшилося на 31,8 відс. або (+ 1892,6 тис. гривень). Заборгованості  станом на 1 липня поточного року за спожиті тепло-енергоносії немає.
Загальний обсяг видатків загального та спеціального фондів районного бюджету склав 184359,4 тис. гривень (Додаток 2).
Видатки бюджету розвитку за І півріччя склали 893,6 тис.гривень , в тому числі  районного бюджету –  338 тис.гривень (Додаток 3).
З резервного фонду районного бюджету виділено коштів у сумі 67,5 тис.гривень.
Враховуючи вищевикладене, районна рада

вирішила:

1. Інформацію про стан виконання бюджету району за  І півріччя 2012 року взяти до уваги.
2.  Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року затвердити.    3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів (В.Строїч).

Голова районної  ради                                                                     Андрій Клуб

Додатки до рішення районної ради про виконання районного бюджету та бюджету Косівського району за І півріччя 2012 року 37 КБ | .zip | Завантажень: 221

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *