Рішення районної ради про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Косівського району за 9 місяців 2012 року

УКРАЇНА
КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шосте демократичне скликання
шістнадцята сесія
(перше пленарне засідання)

РІШЕННЯ

від 20 грудня 2012 року                                                          № 312-16/2012
м. Косів

Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Косівського району за 9 місяців 2012 року

Робота  райдержадміністрації, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування про-тягом 9 місяців 2012 року була спрямована на забезпечення виконання пріоритетних і першоче-ргових завдань, визначених програмою соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік,  а також заходів щодо забезпечення виконання в районі основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на 2012 рік. Результати економічного розвитку райо-ну у поточному році свідчать про досягнення певних позитивних результатів в окремих сферах діяльності.     Підприємствами Косівського району за січень–вересень 2012р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 34,3 млн.грн. Серед реалізованої продукції переробної промисло-вості 51,4% становили товари широкого використання, 48,3% – сировинна продукція, 0,3% – інвестиційна продукція. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення ра-йону склав 388,1 грн
За січень–вересень 2012 року всіма категоріями господарств району (за розрахунками) реалі-зовано на забій 2,9 тис.т худоби та птиці (в живій вазі), вироблено 24,9 тис.т молока та 8,7 млн.шт. яєць, що порівняно з аналогічним періодом 2011р. становить 99,6%, 101,5% та 100,7% відповідно. Усі обсяги виробництва яєць в районі та майже всі м’яса (99,8%) і молока (99,7%) припадають на господарства населення. У всіх категоріях господарств району нараховується 17,0 тис. голів великої рогатої худоби, (в т.ч. корів – 10,4 тис. голів), свиней – 6,7 тис. голів, овець та кіз – 3,4 тис. голів..

Лісогосподарськими підприємствами району, які мають у постійному користуванні землі лісового фонду, за січень-червень п.р.вироблено продукції, робіт та послуг лісового господарст-ва на суму 2,6  млн.грн., що на 13,0 % більше, ніж за відповідний період 2011р. Від усіх видів рубок заготовлено 6,3 тис.м3 ліквідної деревини, що на 13,7 % менше, ніж за відповідний період 2011р., у т.ч. від рубок головного користування – 2,3 тис.м3 (на 13 %  більше).

За січень–червень 2012р. у розвиток економіки Косівського району вкладено 26,1 млн.грн. капітальних інвестицій у матеріальні активи (124 % до відп. пер. м. р.).
У районі діє 28 регулярних внутрішньорайонних автобусних маршрутів.  Головним перевіз-ником являється ВАТ «Скіф-Авто».  Всі сільські населені пункти району забезпечені регуляр-ним автобусним сполученням.
Послугами пасажирського автомобільного транспорту району у січні–серпні поточного року скористалися 2,3 млн. пасажирів,  що на 5,8% більше,  ніж за відповідний період минулого року.  Вантажні автомобільні перевезення у  січні–серпні  2012  року  склали  31,1 тис.т. або 94,0% від обсягів вантажоперевезень, виконаних у січні–серпні торік.

Через роздрібну торгову мережу підприємств, фізичних осіб-підприємців  та  мережу  ринків  району  у січні–серпні  п.р. населенню  реалізовано товарів на 571,1 млн.грн., що на 14,3% більше обсягу  відповідного пе-ріоду минулого року. На ринку послуг району у січні–серпні 2012 року працювало 26 підпри-ємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг (включаючи ПДВ) для всіх споживачів склав 11,7 млн.грн., що у порівнянних цінах на чверть більше, ніж за січень–серпень 2011 року. Станом на 01.10.2012 року у ДПі у Косівському районі зареєстровано 734 юридичних осіб ( 730 станом на 01.01.2012р) та 4571фізичних осіб ( 4371станом на 01.01.2012р). Для створення  сприятливих умов для розвитку підприємниц-тва, спрощення державної реєстрації, спрощення та прискорення проходження дозвільних про-цедур в райдержадміністрації працюють реєстраційна палата та дозвільний центр.

Обсяги експорту та імпорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Косiвського району за січень-червень п.р. . склали, відповідно, 372,3 і 531,4 тис.дол.США. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг експорту становить 61,3 %, а імпорту – 143,7 %.

Середньооблікова кількість штатних працівників за січень-червень 2012 р.  становила 7755 осіб. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за вказаний період  – 2332,0 грн., що на 24,3 % більше ніж за а. п. 2011 р

За січень – вересень 2012 року до бюджету Пенсійного фонду надійшло власних надходжень в сумі 64652,4 тис.грн. при плані 67097,9 тис.грн. (96,4%). В порівнянні минулим роком власні надходження збільшились на 7993,1 тис.грн., або  на 14,1 відсотка.. Кількість пенсіонерів в ра-йоні-23356 осіб. Середній розмір пенсії станом на 01.10.2012 р.- 1174,03 грн. (збільшився на 17,2 % в порівнянні до 01.10.2011р.).
На обліку в районному центрі зайнятості  станом на 01.10.2012 знаходилося  1365 осіб без-робітних. Протягом звітного періоду службою зайнятості працевлаштовано 1270 осіб.

На 01.10.2012 року заборгованість населення за газопостачання склала  4130,4 тис. грн. (5096,8  тис. грн.. на 01.01.2012р.).  Заборгованість населення за електропостачання  на 01.10.2012 року становила 1569,1 тис. грн. (1202,4 тис. грн.. на 01.01.2012р.). Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець  серпня п. р. становила  3300,0 тис . грн.. (4053,3 тис.грн. на 01.01. 2012 р.).   Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень – серпень  2012 р. склав 104,3 %.

Виходячи з вищевикладеного,  районна рада

вирішила :

1.    Звіт районної державної адміністрації про підсумки соціально-економічного та культурно-го розвитку району за 9 місяців 2012 року  взяти до уваги.
2.    Беручи до уваги стан соціально-економічного та культурного розвитку району за 9 місяців 2012 року  управлінням, відділам, секторам райдержадміністрації, виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування активізувати роботу, спрямовану на безумовне вирі-шення наявних проблемних питань з тим, щоб за підсумками року забезпечити виконання основних прогнозних показників програми соціально-економічного та культурного розвит-ку району на 2012 рік.
3.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій (Р.Присяжний).

Голова районної ради                      Андрій Клуб                                                   

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *