Підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Косівського району за січень – вересень 2012 р.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення на 1 серпня 2012 року становила 88474 осіб., в тому числі міського -14699осіб, сільського – 73775 осіб. Протягом січня-липняп. р. народилося 674 особи (на 26 осіб більше ніж за відп. період м. р.), померло 712 осіб (на 34 особи більше ніж за відп. період м. р.). Кількість жителів району збільшилася на 112 осіб (зменш. на 38 осіб за рахунок природного скорочення та збільш. на 120 осіб за рахунок міграційного руху населення).

Промисловість

Підприємствами Косівського району за січень–вересень 2012р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 34,3 млн.грн. Серед реалізованої продукції переробної промисло-вості 51,4% становили товари широкого використання, 48,3% – сировинна продукція, 0,3% – інвестиційна продукція.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення району склав 388,1 грн

Сільське господарство

За січень–вересень 2012 року всіма категоріями господарств району (за розрахунками) реалізо-вано на забій 2,9 тис.т худоби та птиці (в живій вазі), вироблено 24,9 тис.т молока та 8,7 млн.шт. яєць, що порівняно з аналогічним періодом 2011р. становить 99,6%, 101,5% та 100,7% відповідно. Усі обсяги виробництва яєць в районі та майже всі м’яса (99,8%) і молока (99,7%) припадають на господарства населення.У всіх категоріях господарств району нараховується 17,0 тис. голів великої рогатої худоби, (в т.ч. корів – 10,4 тис. голів), свиней – 6,7 тис. голів, овець та кіз – 3,4 тис. голів.. У районі функціонують 15 молочних міні-ферм сімейного типу, 4 вівцеферми сімейного типу (550 голів овець), 2 вівцеферми у приватних підприємців (600 голів овець), 2 вівцеферми у с/г кооперативах (90 голів овець). Створено заготівельно-збутовий коо-ператив «Гуцульщина» у с.Тюдів по заготівлі м’яса та молока від населення і вирощуванню ВРХ та свиней. Проводиться і буде закінчено у поточному році реконструкція тваринницьких приміщень за власні кошти у ПАПФ «Черганівка» ( чотирьохрядний корівник на 200 голів та телятник на 50 голів ,кошторисна вартість – 647,2 тис. грн.), у с. С.Березів , приватний підпри-ємець Яцків М.М., (вівчарник на 1000 голів, кошторисна вартість – 613,0 тис грн.). Виплачено з державного бюджету дотацію за утримання молодняка ВРХ 905,25 тис. грн.., занесені у реєстр управління агропромислового розвитку за вересень 2012 року 1311 голів молодняка ВРХ на суму 992,75 тис. грн..

Лісове господарство

Лісогосподарськими підприємствами району, які мають у постійному користуванні землі лісо-вого фонду, за січень-червень п.р.вироблено продукції, робіт та послуг лісового господарства на суму 2,6 млн.грн., що на 13,0 % більше, ніж за відповідний період 2011р. Від усіх видів ру-бок заготовлено 6,3 тис.м3 ліквідної деревини, що на 13,7 % менше, ніж за відповідний період 2011р., у т.ч. від рубок головного користування – 2,3 тис.м3 (на 13 % більше). У загальних об-сягах ліквідної деревини, заготовленої лісогосподарськими підприємствами, на лісоматеріали круглі припадає 44,3%, дров’яну деревину для технологічних потреб – 21,1%,дрова для опа-лення – 34,6%.

Інвестиції, будівництво

За січень–червень 2012р. у розвиток економіки Косівського району вкладено 26,1 млн.грн. капітальних інвестицій у матеріальні активи (124 % до відп. пер. м. р.). Інвестиції у житлові бу-дівлі склали 56,4% загального обсягу капітальних інвестицій, у нежитлові будівлі – 41,5%, у машини, обладнання та інвентар – 1,4%. У розрахунку на одну особу освоєно 296 грн. інве-стицій

За січень–червень 2012р. введено в експлуатацію житла загальною площею 3,844 тис.м2 (127,3 % до відповідного періоду м. р.).

Із об’єктів соціальної сфери на території району введено у дію торгові центри, магазини на суму 6,9 млн. грн. (м. Косів, смт. Кути, смт. Яблунів, села Космач, Уторопи, Вербовець, Розто-ки)., торгові павільйони на «Смоднянському ринку» (2,9 млн. грн.). Завершено реконструкцію управління праці та соціального захисту населення, проведено капітальний ремонт приміщень Косівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів в с-щі Яблунів, капремонт приміщень Косівської ЦРЛ, побудовано спортивні майданчики в селах Річка, Прокурава, Люч-ки, проведено капремонт Будинків культури в селах Рибне та Кобаки.

Аналіз виконання бюджету розвитку додається.

Відділом освіти райдержадміністрації проведено капітальний ремонт котелень Соколівсь-кої ЗОШ 1-3 ст. та Шепітської ЗОШ 1-3 ст. з, капітальний ремонт системи опалення Косівсько-го ЦДТ та капремонт водопостачання Рожнівського НВК «Гуцульщина».

Косівською ЦРЛ проведено капітальних ремонтів на 73,9 тис. грн. (Косів ЦРЛ-17,7 тис.грн; Яблунів РЛ – 56,1тис. грн.), придбано основних засобів на 171,6 тис. грн..

Філією “Косівський райавтодор” виконано дорожніх робіт на суму 5377,0 тис.грн., в тому числі робіт по поточному ремонту доріг місцевого значення – 449,7 тис.грн, по експлуатацій-ному утриманню доріг місцевого та державного значення – 3654,7 тис. грн., по прямих дого-ворах – 1272,5 тис.грн..

Цехом електрозв’язку №8 Івано-Франківської філії ВАТ “Укртелеком” населенню та підприємствам встановлено 119 телефонів, підключено до швидкісного інтернету «ОГО» 401 користувача. Проведено ремонти існуючих ліній зв’язку на суму 76,79 тис.грн., замінено 120 шт. деревяних опор.

Косівським УЕГГ проведено капітальний ремонт 0,945 км. газопроводів, замінено 7,802 км. малонадійних газопроводів, газифіковано 224 житлових будинків.

Реалізуються 4 проекти Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на гро-маду – 2: проект «Впровадження енергозберігаючих технологій в Тюдівській ЗОШ І-ІІІ ст. (заміна вікон)». Сума проекту – 175,730 тис. грн.; проект «Енергозберігаючі заходи в ДНЗ «Со-нечко» с. Рожнів (заміна вікон та дверей)». Сума проекту – 175,290 тис. грн.; проект «Енергоз-берігаючі заходи в ДНЗ «Гуцулята» (Заміна системи опалення та вікон в ДНЗ «Гуцулята») .Сума проекту – 168,282 тис. грн.; проект «Ремонт приміщення ФАПу №2 в с. Шепіт Косівського райо-ну. Сума проекту – 171,64 тис. грн.. На даний час громади сіл Тюдів та Рожнів отримали другі транші від ООН. По селах Тюдів та Яворів роботи виконані повністю.
Косівський район став переможцем проекту ЄС/ ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – 2» по енергоефективності.

Транспорт, торгівля, сфера послуг

У районі діє 28 регулярних внутрішньорайонних автобусних маршрутів. Головним перевізни-ком являється ВАТ «Скіф-Авто». Всі сільські населені пункти району забезпечені регулярним автобусним сполученням.

Послугами пасажирського автомобільного транспорту району у січні–серпні поточного року скористалися 2,3 млн. пасажирів, що на 5,8% більше, ніж за відповідний період минулого року. У загальному обсязі комерційних пасажирських перевезень чверть належить фізичним особам-підприємцям. Вантажні автомобільні перевезення у січні–серпні 2012 року склали 31,1 тис.т. або 94,0% від обсягів вантажоперевезень, виконаних у січні–серпні торік. Через роздрібну тор-гову мережу підприємств, фізичних осіб-підпри-ємців та мережу ринків району у січні–серпні п.р. населенню реалізовано товарів на 571,1 млн.грн., що на 14,3% більше обсягу відповідного періоду минулого року. На ринку послуг району у січні–серпні 2012 року працювало 26 підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг (включаючи ПДВ) для всіх споживачів склав 11,7 млн.грн., що у порівнянних цінах на чверть більше, ніж за січень–серпень 2011 року.
Підприємництво

Станом на 01.10.2012 року у ДПі у Косівському районі зареєстровано 734 юридичних осіб ( 730 станом на 01.01.2012р) та 4571фізичних осіб ( 4371станом на 01.01.2012р). В районі діє Про-грама підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки. Для створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення державної реєстрації, спрощення та прискорення проходження дозвільних процедур в райдержадміністрації працюють реєстраційна палата та дозвільний центр. Дозвільний центр функціонує в новому приміщенні, в якому проведено ре-монтні роботи, закуплено необхідну оргтехніку (принтер, сканер, факс). Вирішується питання щодо забезпечення системою електронного документообігу та автоматизованого обміну дани-ми. Прийом заяв та громадян проводиться в дозвільному центрі щовівторка та щоп’ятниці пред-ставниками місцевих дозвільних органів. Консультації надаються щоденно.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги експорту та імпорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Косiвського району за січень-червень п.р. . склали, відповідно, 372,3 і 531,4 тис.дол.США. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг експорту становить 61,3 %, а імпорту – 143,7 %. Найбільші обсяги експортних відвантажень з району були направлені до Молдови, Італії та Німеччини. Основу товарної структури експорту складала деревина і вироби з дереви-ни. Провідну позицію серед джерел імпортних надходжень посідали країни Європи (Білорісь, Нідерланди) та Китай. Значну частину обсягів імпорту займали наземні транспортні засоби, крім залізничних, текстильні вироби.

Стан виплати заробітної плати

Середньооблікова кількість штатних працівників за січень-червень 2012 р. становила 7755 осіб. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за вказаний період – 2332,0 грн., що на 24,3 % більше ніж за а. п. 2011 р. З початку року проведено 7 засідань тимчасової комісії з питань забезпечення повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення ),пенсій ,стипендій та інших соціальних виплат комісії де заслухано 39 керівників підприємств та 60 приватних підприємців (фізичних осіб), які допустили заборго-ваність із виплати заробітної плати, податкових платежів, платежів до пенсійного фонду, а та-кож середня заробітна плата одного штатного працівника менше мінімального рівня заробітної плати. Дано оцінку роботи керівників підприємств, встановлено терміни погашення заборгованості з податкових платежів та єдиного внеску до пенсійного фонду.

Робочою групою з координації дії органів виконавчої влади щодо виявлення та перевірки суб’єктів господарської діяльності, які використовують найману працю без оформлення трудо-вих відносин проведено 12 виїздів . Перевірено 120 суб’єктів господарської діяльності, де вияв-лено 95 неоформлених найманих працівників. В ході перевірки з 81працівником трудові дого-вори укладено згідно вимог трудового законодавства, що дало змогу легалізувати заробітну плату на суму 96,5 тис. грн.
Пенсійне забезпечення

За січень – вересень 2012 року до бюджету Пенсійного фонду надійшло власних над-ходжень в сумі 64652,4 тис.грн. при плані 67097,9 тис.грн. (96,4%). В порівнянні минулим ро-ком власні надходження збільшились на 7993,1 тис.грн., або на 14,1 відсотка.. Кількість пенсіо-нерів в районі-23356 осіб. Середній розмір пенсії станом на 01.10.2012 р.- 1174,03 грн. (збіль-шився на 17,2 % в порівнянні до 01.10.2011р.). Станом на 01.10.2012 року заборгованість по страхових внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та фінансових санк-ціях становить 93,6 тис. грн., що на 51,3 тис. грн. менше ніж на початок року. Заборгованість по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становила 239,3 тис.грн, що на 211,7 тис. грн.. більше ніж на початок року.

Зайнятість населення

На обліку в районному центрі зайнятості станом на 01.10.2012 знаходилося 1365 осіб безробіт-них.. Протягом звітного періоду службою зайнятості працевлаштовано 1270 осіб. В районі створено 1661 нове робоче місце (107,2 % до доведеного завдання). Районним центром зайня-тості працевлаштовано 166 безробітних на новостворені робочі місця з наданням дотацій робо-тодавцям. Надано 19 одноразових допомог для організації та зайняття підприємницькою діяль-ністю. З метою часткового вирішення питань зайнятості громадян службою зайнятості укладе-но 173 договори на проведення оплачуваних громадських робіт. На протязі звітного періоду в них взяло участь 940 осіб. Проводиться робота щодо надання громадянам допомоги з профе-сійного навчання і перенавчання, підвищення кваліфікації у виборі професій, конкурентоздат-них на ринку праці. За направленням служби зайнятості пройшли навчання 506 осіб.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг

На 01.10.2012 року заборгованість населення за газопостачання склала 4130,4 тис. грн. (5096,8 тис. грн.. на 01.01.2012р.). Заборгованість населення за електропостачання на 01.10.2012 року становила 1569,1 тис. грн. (1202,4 тис. грн.. на 01.01.2012р.). Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець серпня п. р. становила 3300,0 тис . грн.. (4053,3 тис.грн. на 01.01. 2012 р.). Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень – серпень 2012 р. склав 104,3 %.

Начальник відділу соціально-економічного розвитку, туризму та природних ресурсів управління економіки райдержадміністрації   Ярема Бейсюк

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *