Проект рішення районної ради про районний бюджет на 2013 рік

Проект

УКРАЇНА
Косівська районна рада
шосте демократичне скликання
шістнадцята сесія

РІШЕННЯ

Від ______ січня 2013 року                                                        № ___ -16/2013
м. Косів

Про районний бюджет на 2013 рік

Районна рада  вирішила:
1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 389340665 гривень, у тому числі:
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» обсяг дотації вирівнювання у сумі 194358800 гривень, субвенцій з державного бюджету у сумі 166880600 гривень та субвенцій з обласного бюджету у сумі 7876800 гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 385777900 гривень, спеціального фонду бюджету – 3562765 гривень   (додаток 1).
2. Установити, що у 2013 році до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать:
1) доходи місцевих бюджетів, що визначені статтями 64 – 66 та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України;
2) трансферти, що надаються з Державного бюджету України та обласного бюджету – бюджету Косівського району ;
3) інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2013 році є:
1) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України;
2) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
4. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 389529625 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 385386883 гривні та видатків спеціального фонду бюджету 4142742 гривні за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3, 3-1).
5. Установити профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 579977 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5) і відповідний дефіцит спеціального фонду районного бюджету, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі 120000 гривень.
7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2013 рік згідно із додатком 4 до цього рішення:
додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів району у сумі 17359900 гривень ( додаток 4).
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 164186900 гривень.
– іншої субвенції із загального фонду обласного бюджету:
– на надання допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі 2477300 гривень;
– на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій в сумі 24500 гривень;
– на пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 13600 гривень;
– на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 1220900 гривень.
– на реалізацію норм Закону України «Про екстрену медичну допомогу» – 4140500 гривень.
Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів  протягом 2013 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням районною радою.
Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.
8. Установити на 2013 рік згідно з додатком 7 до цього рішення:
–    обсяги повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі  14000 гривень;
–    обсяги надання кредитів з районного бюджету в сумі 44000 гривень, у тому числі із загального фонду бюджету – 30000 гривень, спеціального фонду бюджету – 14000 гривень.
9. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік в сумі 250000 гривень.
10. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною  структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які надаються бюджетним установам, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
1) позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
2) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів обласного бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
13. Відповідно до статті 4 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» передбачити субвенцію з державного бюджету коштів спеціального фонду  на фінансування витрат пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць і доріг комунальної власності Косівського району на 2013 рік в сумі 2693700 гривень (додаток 8).
14.  Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1809962  гривень (додаток 9).
15.    Частину вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету станом на 01.01.2013 року спрямувати на :
– реалізацію заходів Комплексної програми профілактики злочинності та зміцнення правопорядку в Косівському районі у 2012-2015 роках  в сумі 30000 гривень;
–  реалізацію заходів Програми підтримки функціонування Центру обслуговування платників податків Косівського району на 2012-2014 роки в сумі 50000 гривень.

16. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Жмендака і постійну комісію районної ради з питань бюджету і фінансів  (В.Строїч).

Голова районної ради                                                                  Андрій Клуб

Проект рішення районної ради про районний бюджет на 2013 рік з додатками 198 KB | .zip | Завантажень: 363

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *