Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за січень–березень 2021 року

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

Короткий огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2021р. становила 1359,3 тис. осіб, з них 604,9 тис. проживали у міській місцевості, 754,4 тис. – у сільській. Упродовж січня–лютого 2021р. кількість жителів зменшилась на 1764 особи. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 1893 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 129 осіб.

Кількість живонароджених у січні–лютому 2021р. становила 1649 осіб, померлих – 3542 особи проти 1926 та 3029 осіб відповідно у січні–лютому 2020р.

Доходи населення

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–березні 2021р. становила 184,6 тис. осіб.

У січні–березні 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників становив 10943 грн, що на 19,9% більше, ніж у січні–березні 2020р.

Найвищий рівень заробітної плати в області спостерігався у виробництві електричного устатковання, виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, добувній промисловості і розробленні кар’єрів, фінансовій та страховій діяльності, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 34,3% – у 1,5 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві, сфері операцій з нерухомим майном, металургійному виробництві; виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, а також текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри виробів зі шкіри та інших матеріалів (не перевищували 64% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати по області у січні–березні 2021р. порівняно з січнем–березнем 2020р. становив 111,1%.
Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій (юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 квітня 2021р. склала 37,5 млн.грн, або 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2021р. Протягом березня 2021р. сума заборгованості збільшилась на 5,8%.
Станом на 1 квітня 2021р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів склала 214,6 тис.грн.
Основна частка суми боргу із виплати заробітної плати припадала на промисловість (46,3%) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (40,8%).

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2021р. склав 7040,6 млн.грн, що у порівнянних цінах на 4,9% більше від обсягу січня–березня 2020р.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–березні 2021р. порівняно з січнем–березнем 2020р. становив 93,6%, у т.ч. у підприємствах – 89,1%, у господарствах населення – 97,2%.
У січні–березні 2021р. реалізовано на забій 30 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,7% більше порівняно з січнем–березнем 2020р., вироблено 61,6 тис.т молока (на 4% менше) та одержано 60,3 млн.шт яєць (на 49,5% менше).
За розрахунками, на 1 квітня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 127,9 тис. голів, що на 5,1% менше, ніж на 1 квітня 2020р., у т.ч. корів – 78,1 тис. (на 4,3% менше); свиней – 317 тис. голів (на 1,3% менше), овець та кіз – 32,4 тис. (на 3% менше); птиці всіх видів – 3522 тис. голів (на 21% менше).
Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підпри-ємствами, у січні–березні 2021р. порівняно з січнем–березнем 2020р. знизився на 7,8%, у т.ч продукції рослинництва – на 12,4%, продукції тваринництва – на 1,9%.
На 1 квітня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підпри-ємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 99,1 тис.т зерна, що на 12,4% більше, ніж на 1 квітня 2020р.

Промисловість

У березні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2020р. індекс промислової продукції склав відповідно 115,3% та 115,4%, за підсумками січня–березня 2021р. – 107%.
У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–березнем 2020р. індекс промислової продукції становив 96,8%, переробній – 115,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 107,1%.
Збільшення випуску продукції проти січня–березня минулого року одержано у машинобудуванні на 36,7%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 31,5%, добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 28,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 21,3%, виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 8,1%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,7%. Водночас спостерігалося зменшення випуску продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 0,2%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 3,3%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 12,5%, харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 26,4%.
Підприємствами області у січні–березні 2021р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 19,5 млрд.грн.

Будівництво

У січні–березні 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції підприємствами області склав 518,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2020р. становив 84,7%.
Зведення будівель у січні–березні 2021р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилося на 24,1%, у тому числі житлових – на 13,3%, нежитлових – на 33,7%. Індекс будівництва інженерних споруд склав 99,1%.

Транспорт

У січні–березні 2021р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 3280,2 тис.т вантажів, що на 4,5% більше, ніж у січні–березні попереднього року. Обсяг вантажообігу автомобільного транспорту області у січні–березні 2021р. становив 256,9 млн.ткм, що на 4,1% більше, ніж роком раніше.
Послугами пасажирського транспорту скористалось 11 млн. пасажирів, що на 29,3% менше, ніж у січні–березні 2020 року.
Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 148,5 млн.пас.км, або на 29,4% менше обсягу відповідного періоду попереднього року.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–лютому 2021р. становили 171,7 млн.дол. США, імпорту – 130,4 млн.дол. США. Порівняно з січнем–лютим 2020р. обсяги експорту збільшилися на 23,5%, імпорту – на 24,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 41,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,3.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 99 млн.дол. США або 57,6% від загальнообласного обсягу експорту та збільшився у порівнянні з січнем–лютим 2020р. на 26,9%.

Споживчі ціни

За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у березні 2021р. порівняно з попереднім місяцем в області становив 101,6%, в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) – 101,7%, з початку року – 103,8% та 104,1% відповідно.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.