Проект рішення районної ради про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району та аналіз його регуляторного впливу

Проект

УКРАЇНА
Косівська районна рада
шосте демократичне скликання
сімнадцята сесія
РІШЕННЯ

Від ________ 2013  року                                            № _____-18/2013
м.Косів

Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району    

З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району та залучення замовників будівництва до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, на виконання статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та статей 43, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

вирішила:

1.    Створити у складі спеціального фонду районного бюджету цільовий фонд розвитку інфраструктури Косівського району.
2.    Затвердити Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку Косівського району (додаток 1).
3.    Затвердити Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району (додаток 2).
4.    Затвердити Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району у разі будівництва об’єктів загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена або нижча нормативу для одиниці створеної потужності в районі (додаток 3).
5.    Затвердити Форму договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури Косівського району з розрахунком величини пайової участі та графіком внесення коштів (додаток 4).
6.    Доручити Косівській районній державній адміністрації укладати договори про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури Косівського району.
7.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету і фінансів (В.Строїч) та з питань з питань земельних відносин, архітектури та будівництва (Р.Баранюк).

Голова районної ради    Андрій Клуб

 

Аналіз впливу регуляторного акту – рішення Косівської районної ради  «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району»

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення Косівської районної ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району». Аналіз впливу регуляторного акта складений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1.    Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.
Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури Косівського району вимагає комплексного вирішення багатьох проблем, пов’язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери і житлово- комунального господарства, проведення робіт з благоустрою території фінансується за рахунок коштів районного бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території Косівського району дасть можливість компенсувати витрати районного бюджету на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території району. Порядок визначення розміру пайового внеску, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Косівського району розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.    Цілі (мета) регулювання.
Метою даного регулювання є:
–    реалізація місцевої політики в сфері планування і забудови територій;
–    забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Косівського району;
–    комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території району.

3.    Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглядаються такі можливості:
–    пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;
–    здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;
–    введення в дію запропонованого акту.
Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат районного бюджету та погіршення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Косівського району. Одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.
Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Косівського району, відповідно до чинного законодавства, належить Косівській районній раді шляхом прийняття відповідного рішення.
Третя альтернатива – введення в дію запропонованого акту – єдиний шлях досягнення встановлених цілей. Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Косівської районної ради для виконання на території Косівського району, що передбачено статтею 144 Конституції України, статтею 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4.    Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми.
Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:
–    застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі,
визначеного шляхом встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району;
–    чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у договорі про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури Косівського району.

5.    Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.
Залучення забудовників до пайової участі у розвитку інфраструктури Косівського району дозволить створювати нові та реконструйовувати діючі об’єкти інфраструктури району, а також сприятиме рівномірному розвитку інфраструктури по всій території району. Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтовується тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органу місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску.

6.    Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

інтереси органу місцевого
самоврядування

– збільшення надходжень на розвиток інфраструктури району;

– вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури району

відсутні

суб’єкти підприємницької
діяльності

– право реалізовувати свої проекти будівництва на території району

сплата пайового внеску

мешканці району

– право реалізовувати свої проекти будівництва на території району;

– покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення сприятливих умов для розвитку району

сплата пайового внеску

7.    Термін дії регуляторного акту.
Рішення Косівської районної ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району» є загальнообов’язковим до застосування на території Косівського району, термін дії цього рішення не обмежений.
Потреби визначати строк дії даного акту немає через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

8.    Визначення показників результативності рішення.
Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акту будуть:
–    розмір додаткових надходжень для використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району;
–    результати направлення пайових внесків на розвиток інфраструктури району.

9.    Заходи щодо відстеження результативності рішення.
Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної звітності. Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, Косівською районною державною адміністрацією з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження його результативності.

Про хід відстеження результативності дії регуляторного акту Косівська районна державна адміністрація періодично інформуватиме Косівську районну раду.

Додатки №1-4 до проекту рішення 205,50 КБ | .doc | Завантажень: 498

3 Replies to “Проект рішення районної ради про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району та аналіз його регуляторного впливу”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *