Експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту “Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району”

Експертний висновок

НАЗВА РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА –  «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району».

ПРОБЛЕМА:

Регуляторний акт  створюється  з  метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району та залучення замовників будівництва до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури . Цей порядок полягає у перерахуванні замовником будівництва до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку визначеної інфраструктури.

Проблема полягає в тому, що  у нашому районі порядок залучення розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту затверджено лише Косівською міською радою. Відсутність таких порядків, розроблених та затверджених іншими місцевими радами відповідно до вимог  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» унеможливлює залучення замовників будівництва до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів району.

Вказану вище проблему пропонується вирішити шляхом затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району.

ЦІЛІ ПРИЙНЯТТЯ:

  • встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку при вирішенні питань пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району;
  • впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства;
  • реалізація місцевої політики у сфері планування і забудови територій.

МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ:

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства. Прийняття такого регуляторного акту є доцільним, він відповідає принципам державної  регуляторної  політики  ( ст. 4 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).

Розробником проекту  регуляторного акту підготовлено аналіз регуляторного впливу відповідно до вимог зазначених у ст..8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності». Підготовлено звіт про відстеження регуляторного акту. Проект рішення пройшов процедуру оприлюднення.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту надруковано на офіційному сайті Косівської районної ради.

Проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті Косівської районної ради. Термін  (40 днів з дня оприлюднення ) протягом якого приймались зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акту закінчився  01 липня 2013 року.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Введення регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики щодо розвитку підприємництва з метою своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення.

Поширення  дії регуляторного акту на більш широке коло суб’єктів господарювання або груп об’єктів господарювання дає територіальним громадам можливість збільшення надходжень на розвиток  інфраструктури району, а також вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури району.

Голова комісії  з питань підприємництва
та комунальної власності                                                                 Василь Струк

One Reply to “Експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту “Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району””

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.