Проект рішення про Положення про стимулювання інвестиційної діяльності в Косівському районі

Проект
погоджено та рекомендовано на розгляд сесії постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій

УКРАЇНА
Косівська районна рада
шосте демократичнее скликання
вісімнадцята  сесія

РІШЕННЯ

Від  08 серпня 2013 року                                                                      №___ 18\2013
м.Косів

Про Положення про стимулювання інвестиційної діяльності в Косівському районі

З метою поліпшення інвестиційного клімату в районі, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій, районна рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про стимулювання інвестиційної діяльності в Косівському районі (додається).
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування району затвердити аналогічні положення про стимулювання інвестиційної діяльності в населених пунктах району, передбачивши в них  можливість звільнення інвесторів від плати за землю на певний період часу в залежності від обсягів внесених інвестицій, довести їх зміст до відома існуючих та потенційних суб’єктів інвестиційної діяльності, громадських рад та засобів масової інформації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Жмендака і постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій (Р.Присяжний).

Голова районної ради                                                                             Андрій Клуб


Додаток
до рішення районної ради
від 08.08.2013 р. №____-18/2013

 

ПОЛОЖЕННЯ
про стимулювання інвестиційної діяльності
в Косівському районі

1.    Це Положення розроблене відповідно до законодавства України, зокрема, Земельного Кодексу України, Податкового кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про оренду землі», і прийнятих у їх розвиток постанов Кабінету Міністрів України та наказів Держземагенства України і є складовою нормативно-правових актів, що регулюють інвестиційну діяльність в Косівському районі.
2.    Положення спрямоване на врегулювання загальних питань стимулювання вітчизняних та закордонних в особі зареєстрованих у встановленому порядку представництв інвесторів, які здійснюють чи планують реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів за рахунок різних джерел фінансування, і є обов’язковим для виконання усіма органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району.
3.    Потенційним інвесторам на їх офіційні запити поряд із даними про земельні ділянки і об’єкти незавершеного будівництва, які можуть бути використані для реалізації інвестиційних проектів із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій, безкоштовно надаються також необхідні бази даних інформаційної інфраструктури, у тому числі щодо вітчизняного нормативно-правового забезпечення їхньої діяльності, державних норм і стандартів, щорічних промоційних заходів, публічну неконфіденційного характеру інформацію про вже діючі суб’єкти та інше.
4.    Звернення з питань сприяння інвестиційній діяльності, у тому числі щодо виділення земельних ділянок, надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів (надалі – звернення) виносяться на розгляд виконавчих органів, постійних, тимчасових комісій, президії районної ради, структурних підрозділів районної державної адміністрації та інших органів районної ради і райдержадміністрації у першочерговому порядку та мають бути розглянуті у термін не більше 10 (десяти) робочих днів.
У разі звернення безпосередньо до голови районної ради чи голови районної державної адміністрації цей термін може складати, як правило, 15 (п’ятнадцять) робочих днів. Якщо ж для відповідного рішення потрібно більше місяця, вони повідомлять про це інвестора з визначенням терміну розгляду цього питання.
5.    У разі створення інвесторами нових робочих місць відповідні органи місцевого самоврядування можуть враховувати їх пропозиції та встановлювати преференції відповідно до законодавства щодо:
–        плати за землю (часткове звільнення на певний строк, зменшення ставок земельного податку чи орендних платежів), місцевих податків і зборів у межах сум, що надходять до їх бюджетів;
–    диференціації ставок з оплати певних комунальних послуг;
–    прискорення процедури при наданні дозволів на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
–    врахування інвестиційних пропозицій при затвердженні місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, тощо.
6. Зазначені у пункті 5 цього Положення та інші преференції надаються, як правило, тим інвесторам, які реалізують пріоритетні для району інвестиційні проекти, що передбачають створення значного числа робочих місць.
7. Розгляд звернень інвесторів щодо реалізації інвестиційних проектів здійснюється органами виконавчої влади і місцевого самоврядування першочергово, з поданням обґрунтованої інформації щодо стану врегулювання порушених у них питань районній державній адміністрації та, за необхідності, безпосередньо її голові.
8.  У разі виникнення спорів між інвесторами і органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вони можуть звернутись з обґрунтованими пропозиціями щодо можливостей їх досудового врегулювання до профільної комісії районної ради.
9. Для отримання статусу пріоритетного інвестиційний проект повинен відповідати хоча б трьом із таких критеріїв:
– забезпечувати розвиток туристично-спортивної та рекреаційної індустрії, сільського господарства або іншої галузі, визначеної пріоритетною відповідно до стратегії розвитку району чи відповідної територіальної громади;
– бути виробничим з врахуванням усіх екологічних застережень;
– мати мультиплікативний ефект на розвиток інших галузей економіки;
– бути інфраструктурним (спрямованим на розбудову інфраструктури району);
– забезпечувати створення значної кількості робочих місць по відношенню до території, яка необхідна для його реалізації.
Інвестиційні проекти, що отримують статус пріоритетних, мають обов’язково пройти перевірку на підтвердження фінансової спроможності їх інвесторів.
10. Не можуть вважатися стратегічними такі проекти:
– спрямовані на збут імпортної продукції в районі та Україні;
– які передбачають вивіз сировини для подальшого виготовлення продукції за межами району чи України;
– мають за мету виключно торгівлю.
11. З усього іншого щодо стимулювання інвестиційної діяльності, що не передбачене цим Положенням, її учасники керуються відповідними нормами чинного законодавства України, зокрема:
11.1. З 1 січня 2013 року набув чинності пакет Законів України, спрямованих на стимулювання інвестиційної діяльності:
– Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць;
– Про внесення змін до Митного кодексу України;
– Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки.
11.2. Відповідно до Податкового кодексу України:
– суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді інвестицій або реінвестицій у корпоративні права (внески до статутного капіталу юридичних осіб), а також грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи не оподатковуються податком на прибуток (п. 136.1.3 ст. 136). Крім того, передбачається особливий режим оподаткування інвестора під час виконання угод про розподіл продукції ( ст. 335);
– застосовується знижена ставка податку на прибуток підприємства до прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів суб’єктами господарювання, які реалізують їх у пріоритетних галузях економіки (зокрема: ставка 0% на період з 01.01.2013 по 31.12.2017 рр., 8% – з 01.01. 2018 по 31.12.2022 рр., 16% – з 01.01.2023 р.);
– передбачено сприятливий режим амортизації капітальних поліпшень земель та будівель на період реалізації інвестиційних проектів;
– звільняються від сплати ввізного мита обладнання та комплектуючі, які ввозяться для реалізації інвестиційних проектів (за умови, що вони не оподатковуються акцизним податком, виготовлені не раніше, ніж за три роки до реалізації проекту, та не виготовляються й не мають аналогів в Україні) на період до 1 січня 2018 року;
– надається право видачі митному органу податкового векселя на суму ПДВ, що підлягає сплаті при імпорті обладнання та комплектуючих, які ввозяться для реалізації інвестиційних проектів та звільнені від сплати ввізного мита за умови оформлення митної декларації (термін погашення такого векселя настає на 60-й день з дня його видачі митному органу);
– строком на 10 років з 1 січня 2011 року звільняється від оподаткування прибуток, отриманий від надання готельних послуг у готелях категорій «п’ять зірок», «чотири зірки» та «три зірки», у тому числі новозбудованих та реконструйованих, або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрацію існуючих будівель і споруд, а також підприємств галузей легкої промисловості (крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині), прибуток від продажу електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії;
– тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільнено від сплати податку на додану вартість операції щодо: техніки, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалива і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалива, якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні, а також технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, що працюють на біопаливі, якщо такі товари не виробляються в Україні;
– розширено класифікацію основних засобів у податковому обліку, передбачивши 16 їх груп замість чотирьох;
– запроваджено оподаткування за ставкою 5% доходів на вклади (депозити), процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом, процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці, доходи у вигляді дивідендів та деякі інші доходи, пов’язані з інвестиційною діяльністю;
– звільнено від оподаткування доходи, які виникають у разі валютних коливань при внесенні інвестицій, виражених в іноземній валюті;
– надано можливості погашення податкового боргу та повернення сум надміру сплачених та невідшкодованих податків (зборів) підприємствам державної чи комунальної форм власності, переданим у концесію; звільнення від оподаткування ПДВ орендної (концесійної) плати за договорами оренди (концесії) державного чи комунального майна; уточнено норму щодо віднесення концесійних платежів до складу витрат;
– загалом встановлено пільгові режими оподаткування для підприємств окремих сфер економічної діяльності: що виробляють продукти дитячого харчування; які здійснюють впровадження енергоефективних технологій; що здійснюють видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ; які надають готельні послуги; суб’єктів господарювання: паливно-енергетичного комплексу; житлово-комунального господарства; легкої промисловості; суднобудівної галузі; літакобудівної промисловості; машинобудування для агропромислового комплексу; будівельної галузі (при здійсненні будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти); космічної діяльності, сільського та лісового господарства, а також рибальства; виробників біопалива, підприємств з одночасного виробництва електричної та теплової енергії та / або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива, виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених ст. 7 Закону України «Про альтернативні види палива»; видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії; суб’єктів кінематографії та мультиплікації; переробних підприємств з виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктів, м’яса та м’ясопродуктів;
– також для сприяння залученню інвестицій до фінансово-затратних для країни робіт з видобутку окремих видів корисних копалин встановлено особливий порядок оподаткування результатів виконання угод про розподіл продукції;
– запроваджено «автоматичне» відшкодування податку на додану вартість сумлінним платникам податків, Єдиний реєстр податкових накладних та відповідальність держави за несвоєчасне відшкодування ПДВ таким платникам.
11.3. При ввезенні на митну територію України або вивезенні за її межі від оподаткування митом звільняються:
– товари, включаючи продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, видобута у виключній (морській) економічній зоні України, що ввозиться на територію України при виконанні угоди про розподіл продукції, а також товари (крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави) та видобута продукція, що вивозиться інвестором з України відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» та угоди про розподіл продукції;
–    матеріали, устаткування та комлектуючі, що використовуються для виробництва: устаткування, яке працює на відновлювальних джерелах енергії, матеріалів, сировини, устаткування та комлектуючих, що будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлювальних джерел енергії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, матеріалів, сировини та устаткування, які будуть використовуватись у нанотехнологічних виробництвах або працювати з використанням нанотехнологій;
–     технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні сільськогосподарські машини, що працюють на біопаливі та класифікуються за кодами, визначеними ст. 7 Закону України «Про альтернативні види палива», якщо такі товари не виробляються на території України.
При ввезенні на митну територію України від оподаткування митом також звільняються:
–    устаткування, обладнання та комплектуючі до них, матеріали, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами та ввозяться ініціаторами створення – суб’єктами господарювання, керуючими компаніями індустріальних парків для облаштування індустріальних парків;
–    устаткування, обладнання та комплектуючі до них, що не виробляються в Україні та не є підакцизними товарами, які ввозяться учасниками індустріальних парків для здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків.
Переліки такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів затверджуються центральним органом виконавчої влади із забезпеченням реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
–    товари, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не пов’язаною з провадженням підприємницької діяльності);
–    товари (крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не пов’язаною з провадженням підприємницької діяльності), що ввозяться на митну територію України на строк не менше трьох років іноземними інвесторами відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями.
Крім цього, тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом:
–    до 1 січня 2017 року – матеріали, вузли, агрегати та / або комплектуючі вироби, що ввозяться на митну територію України підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, у разі, якщо такі товари не виробляються в Україні та використовуються платниками податку для виробництва техніки та / або обладнання для агропромислового комплексу, визначених п. 1 частини першої ст. 1 Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу»;
–    до 1 січня 2018 року – устаткування (обладнання) та комплектуючі вироби до нього, що ввозяться суб’єктами господарювання виключно для реалізації інвестиційних проектів, схвалених відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» за умови, що зазначені товари:
    не є підакцизними;
    виготовлені не більше трьох років до моменту державної реєстрації інвестиційного проекту та не були у використанні;
    не виробляються в Україні та не мають аналогів в Україні.
Порядок ввезення, перелік та обсяги зазначених товарів з визначенням їх кодів згідно з УКТ ЗЕД затверджуються Кабінетом Міністрів України разом із схваленням кожного окремого інвестиційного проекту.

Для органів місцевого самоврядування
Залежно від обсягів внесених інвестицій, зокрема, на період освоєння (планування території, будівництва об’єктів, інфраструктури, тощо) відведеної у встановленому порядку земельної ділянки, у межах якої здійснюється визначений профільною комісією районної ради як пріоритетний інвестиційний проект, можуть звільнятися від плати за землю при інвестуванні:
– понад 5 (п’ять) млн. грн. – на 1 (один) рік за розрахункову площу земельної ділянки із одночасним сприянням в облаштуванні відповідної інфраструктури;
– понад 15 ( п’ятнадцять ) млн. грн. – на 1 (один) рік щодо розрахункового обсягу площі земельної ділянки та наступні 2 (два) роки – у розмірі 50.0 (п’ятидесяти) відс. від розрахункової суми із одночасним співфінансуванням облаштування відповідної інфраструктури у залежності від кількості створюваних робочих місць;
– понад 25 (двадцять п’ять ) млн. грн. – на 2 (два) роки щодо розрахункового обсягу площі земельної ділянки та наступні 3 (три) роки – у розмірі 50.0 (п’ятидесяти) відс. від розрахункової суми із одночасним співфінансуванням облаштування відповідної структури з подальшим частковим чи у повному обсязі відшкодуванням інвестору понесених з цією метою видатків у залежності від кількості створюваних ним робочих місць.
При цьому площа землі, що звільняється від оподаткування земельним податком чи орендних платежів, визначається із розрахунку суми інвестицій, спрямованих на реалізацію пріоритетного інвестиційного проекту, включаючи поступлення до бюджету за результатами земельних торгів, за 1 га землі, яка виділена з цією метою, еквівалентній 5 (п’яти) млн. гривень.
Водночас, незалежно від обсягів внесених інвестицій інвестор при утворенні понад 100 (сто) робочих місць може частково звільнятись від сплати місцевих податків і зборів, що не позбавляє відповідні місцеві ради прийняти такі рішення у межах чинного законодавства України самостійно.
З метою належної реалізації визначених у п.п. 5, 6 цього Положення підходів між органами місцевого самоврядування, державної виконавчої влади в районі та інвесторами можуть укладатися багатосторонні угоди щодо співпраці, спрямованої на ефективне здійснення ними інвестиційних проектів, у тому числі стосовно поліпшення інженерної інфраструктури у ареалі їх реалізації.

Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради                    Роксолана Барчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.