Створено комісію з організації видавництва книжок місцевих авторів

З метою ефективного використання коштів районного бюджету, передбачених на видання та популяризацію книг місцевих авторів, розпорядженням голови районної ради створено комісію з організації видавництва книжок місцевих авторів та затверджено положення про неї. Відповідну комісію очолив заступник голови районної ради Дмитро Бойчук. До її складу увійшли Олег Янінович – заступник керуючого справами виконавчого апарату районної ради, секретар комісії; Анастасія Костюк – заступник голови районної державної адміністрації, за згодою; Аделя Григорук – викладач Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв; Володимир Козьменчук – начальник відділу освіти райдержадміністрації; Василь Шкурган – голова районного товариства „Просвіта”; Василь Цимбалюк – депутат районної ради, голова постійної комісії з питань ЗМІ , регламенту, депутатської діяльності та етики; Микола Забронський – депутат районної ради, голова постійної комісії з питань культури та духовності; Михайло Павлюк – приватний підприємець (видавництво «Писаний камінь»).

Затверджено
розпорядженням голови районної ради
від 24.01.2011 р. №8-р

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з організації видавництва книжок місцевих авторів

1. Загальні положення

1.1.Комісія з організації видавництва книжок місцевих авторів (далі – комісія) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою впорядкування видання творів місцевих авторів за кошти районного бюджету.
1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні “, “Про видавничу справу”, іншими законами та підзаконними актами, розпорядженнями голови районної ради, а також цим Положенням.
1.3. Метою діяльності комісії є взаємодія з громадськими організаціями, творчими спілками у питаннях забезпечення громадян суспільно необхідними виданнями для задоволення їх соціальних, культурних та інших інтересів.
1.4. Кількісний та персональний склад комісії затверджується головою районної ради.

2. Завдання комісії

2.1.Основними завданнями комісії є:
– сприяння національно-культурному розвитку громадян;
– попередній розгляд пропозицій про випуск видань місцевих авторів;
– підготовка рекомендацій щодо черговості видання і виділення коштів на друкування кних місцевих письменників, науковців, краєзнавців та інших авторів Косівщини;
– сприяння узгодженню пропозицій громадських організацій, державних органів у виданні соціально значимої літератури.

3. Права комісії

3.1. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
– отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали та інформацію;
– утворювати в разі потреби експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них посадових осіб органів виконавчої влади, працівників підприємств, установ і організацій, вчених, фахівців, представників об’єднань громадян.

4. Організація роботи комісії

4.1. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
4.2. Засідання комісії скликаються її головою.
4.3. Позачергове засідання комісії може бути скликане на вимогу не менше однієї третини її членів.
4.4. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні дві третіх її складу.
4.5. Комісія не втручається в організаційно-творчу діяльність видавництв.
4.6. Комісія щокварталу розглядає аналіз і підсумки видавничої діяльності та готує відповідні пропозиції органам державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, інформує про це громадськість.
4.7. Комісія може вносити пропозиції структурним підрозділам райдержадміністрації, освітнім закладам, установам та організаціям щодо централізованого придбання тих чи інших видань.
4.8. Головує на засіданнях комісії її голова.
Рішення комісії мають рекомендаційний характер, які приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівності голосів голос голови комісії є ухвальним.
4.9. На засіданні комісії ведеться протокол, який підписують голова та секретар комісії. Рішення комісії підписує голова комісії.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *