Узагальнена довідка про роботу Відділу Держземагентства у Косівському районі Івано-франківської області за 2013 рік

Загальна площа Косівського району 90286га, що становить 6,5% території Івано-Франківської області. Із загальної площі району сільськогосподарські землі становлять 39677 га(44%), лісові площі 45691га (50,6%), забудовані землі 3416га (3,8%), під водою 795га (0,9%),болота 1га (0,001%), відкриті землі без рослинного покриву 704га (0,8%).
Розпайовано на території району 1480га земель в с.Рожнів, с. Слобідка, с. Вербовець,с.  Кобаки, с. Черганівка та видано громадянам 5225 державних актів на право власності на земельну частку (пай) – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
На території району фермерам та фермерським господарствам надано в користування 203 га земель.    Громадянам  20590 га земель надано у власність та користування для ведення особистого селянського господарства та 7583 га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд. В оренду  фізичним особам-підприємцям та юридичним особам надано 668 га земель.

Косівський район складається із 45 населених пунктів: 37 сіл, 2 селища міського типу і 1 місто.

Відділу Держземагентства у Косівському районі Івано-Франківської області  є територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів України. Відділ підпорядкований Держземагентству України та Головному управлінню Держземагентства в Івано-Франківській області. Голова Косівської районної державної адміністрації координує діяльність відділу і сприяє йому у виконанні  покладених на нього завдань.

Відділ Держземагентства у Косівському районі створений на підставі постанови КМУ від 17.08.2012 «Про утворення територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів» та 18.10.2012 р.  внесено запис  державним реєстратором в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Завданнями Відділу є реалізація повноважень Держземагентства  України на території Косівського району. До них належить: участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, землеустрою, встановлення меж району, села і селища, у проведенні моніторингу земель, веденні державного земельного кадастру, здійсненні топографо-геодезичної і картографічної діяльності; участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель, участь  у погодженні документації із землеустрою; здійснює методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин.
Основним напрямком роботи Відділу в 2013 році  було забезпечення виконання плану роботи відділу, виконання наказів, рішень колегій Головного управління Держземагентства у Івано-Франківській області, розпоряджень та доручень  голови Косівської райдержадміністрації.
З  1 січня 2013 року набрав чинності закон України «Про державний земельний кадастр», яким внесено відповідні зміни до нормативно-правових актів в галузі регулювання  земельних відносин. Так з 1 січня 2013 року розмежовано повноваження щодо реєстрації земельних ділянок – територіальними органами Держземагентства України та реєстрація права власності на земельні ділянки – реєстраційними службами районного управління юстиції.
В 2013 році державні акти на право власності на земельні ділянки не видаються, їх замінено свідоцтвами про право власності на земельні ділянки, які видаються реєстраційною службою.
Основним  із завдань  відділу в 2013 році  було забезпечення державної реєстрації земельних ділянок у відповідності до Закону України Про державний земельний кадастр та Постанови КМУ від 017.10.2012року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру.
З початку року забезпечено опрацювання державними кадастровими реєстраторами 3598 заяв громадян.

В  Національної кадастрової системі станом на 30.09.2013 року
– зареєстровано 2586 нових земельних ділянок та видано витягів для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки.
– надано відомостей з Державного земельного кадастру про 866 земельні ділянки;
– внесено відомостей змін до Державного земельного кадастру про 40 земельні ділянки;
–  видано викопіювань з кадастрової карти – 86;
– внесено до Державного земельного кадастру відомостей  про права суборенди, сервітуту – 9
Відділом надано проектним землевпорядним організаціям довідок із державної статистичної звітності з форми 6-зем в кількості 140шт.
Забезпечено формування та ведення державного державної статистичної звітності з кількісного обліку земель( форми 6-зем,2-3ем).

З початку 2013 року на виконання рішення  колегії від 11.04.2013 року Головного управління Держземагентства у Івано-Франківській області відповідно  Національному  плану  дій  на  2013рік з впровадження «програми      економічних      реформ      «Заможне     суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» проводилася відповідна робота , в тому числі у сфері проведення нормативної  грошової оцінки земель населених пунктів.
Таким чином у 2013 році необхідно провести роботи з поновлення (коректури)  технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 17 населених пунктів району, а саме: с-ще.Яблунів, с.Смодна, с.Шешори, с.Микитинці, с.Город, с.Кобаки, с.Черганівка, с.Старі Кути, с.Вижній Березів, с.Стопчатів, с.Великий Рожин, с.Брустури, с.Рожнів, с.Слобідка. с.Хімчин, с.Вербовець, с. Старий Косів.
Потреба коштів на проведення робіт з поновлення (коректури)  нормативної  грошової  оцінки земель  даних  населених пунктів становить   300 тис. грн.
Рішенням Косівської районної ради від 10.01.2013р. № 331-16/2013 виділено 26 тис. грн.  на проведення у 2013 році поновлення (коректури) нормативної оцінки із районного бюджету за рахунок коштів від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Відділом Держземагентства у Косівському районі запропоновано використати дані кошти на проведення робіт з поновлення (коректури) технічної документації нормативної грошової оцінки земель 2 населених пунктів, а саме: с.Шешори, с.Город. У ІІ півріччі 2013 року підготовлено договори із ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на виконання робіт з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів с. Шешори та с.Город на суму 20688,17 грн. та 5285,14 грн. відповідно. На даний час проводяться землевпорядні роботи виконавцем робіт.

Також відділом направлено листи № 492/06 від 23.05.2013р. голові райдержадміністрації, №486/05 від 22.05.2013р. голові районної ради, № 500/06 від 24.05.2013р. органам місцевого самоврядування, а також підготовлені листи від імені голови райдержадміністрації до заступника голови обласної ради В.Брусу, голови Косівської районної ради А.Клубу  з пропозицією   посприяти у виділенні коштів на фінансування робіт по поновленню (коректури)  технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 15 населених пунктів, в тому числі за рахунок коштів,  які надходять  в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

На виконання розпорядження Косівської райдержадміністрації  №33 від 11.02.2013р.  відділом запропоновано органам місцевого самоврядування розглянути на чергових сесіях питання про акумулювання коштів , які надходять в порядку  відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на окремий рахунок районного бюджету.

За результатами роботи п’ятнадцять сільських рад прийняли рішення про акумулювання коштів на загальну суму 33980 грн., 25 рада прийняли рішення не акумулювати кошти на окремий рахунок, а використати за належністю для проведення робіт з інвентаризації  земель населених пунктів , запропоновано використати дані кошти на поновлення нормативної грошової оцінки с.Вербовець, с.Старий Косів   Вербовецької сільської ради.

Відділом Держземагентства у Косівському районі взято участь у розробці Програми земельної реформи Косівського району на 2011-2020 роки, яка затверджена рішенням Косівської районної ради від 14 липня 2011р. №109-5/2011. Також розроблено зміни та доповнення до цієї Програми земельної реформи де зазначено першочергові заходи щодо реалізації земельної реформи у районі, які затверджені рішенням  Косівської районної ради від 10.01.2013р. № 331-16/2013.

Відділом постійно надсилаються листи до райдержадміністрації та районної ради з інформацією про потребу коштів на виконання Програми земельної  реформи  з  пропозицією передбачити кошти в районному бюджеті. Із передбачених  Косівською районною радою коштів на реалізацію робіт у галузі розвитку земельних відносин у Косівському районі на 2012-2013 роки в сумі 1356 тис. грн. районною радою кошти не виділялися.

За ініціативою відділу Держземагентства у Косівському районі виносились на розгляд колегії райдержадміністрації, сесії районної ради, сільських нарад із участю органів місцевого самоврядування та виконавчої влади питання щодо  фінансування приорітетних напрямків земельної реформи де наголошувалося на необхідності:
–    розроблення схем землеустрою та техніко-економічного обгрунтування використання та охорони земель;
–    інвентаризації земельних ділянок населених пунктів та за їх межами;
–    проведення поновлення(коректури) технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;
–    встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно – заповідного фонду, історико-культурного призначення та охорони культурної спадщини, меж прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм;
–   завершення робіт по встановленню меж населених пунктів сіл, селищ та
міста Косів.
Згідно вказаної  Програми земельної реформи Косівського району та змін і доповнень до неї , потреба в коштах для  забезпечення  передбачених заходів на 2012 рік становила 2249,7 тис. грн. в тому числі за рахунок районного бюджету  380 тис. грн.
На 2013 рік потреба в коштах становить 7383,86 тис.грн., в тому числі за рахунок районного бюджету  976 тис. грн., а саме:
–  розроблення схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель, обсяг робіт становить 5319 га, обсяг витрат 452,11 тис. грн., в т.ч.  за рахунок районного бюджету 45,21 тис. грн.;
–   інвентаризація земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів , обсяг робіт  становить 6922,9 га, обсяг  витрат 1040,0 тис. грн.,  в т.ч. за рахунок районного бюджету 208,0 тис. грн.;
–    встановлення  водоохоронних  зон , прибережно-захисних смуг вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм, обсяг робіт становить 169,8 га, обсяг витрат 127,35 тис. грн., в т.ч. за рахунок районного бюджету 12,73 тис. грн.
– врегулювання межових спорів між адміністративно-територіальними одиницями, обсяг робіт становить 867га, обсяг витрат  91,035 тис. грн., в т.ч. за рахунок районного бюджету 91,035 тис. грн..
–  завершення робіт щодо встановлення меж населених пунктів, обсяг робіт становить  42552 га, обсяг витрат 4467,96 тис. грн.., в т.ч. за рахунок районного бюджету 446,8 тис. грн..
–  складання схем землеустрою адміністративних районів, обсяг робіт становить  18057,2 га, обсяг витрат 18,9 тис. грн.., в т.ч. за рахунок районного бюджету 11,35 тис. грн..
–  поновлення планово-картографічного матеріалу, зйомок минулих років, обсяг робіт становить 22571,5 га, обсяг витрат 85,3 тис. грн.., в т.ч. за рахунок районного бюджету 25,6 тис. грн..
– проведення коректування матеріалів грунтових обстежень, обсяг робіт становить  240,6 га, обсяг витрат 23,4 тис. грн.., в т.ч. за рахунок районного бюджету 1,2 тис. грн..
На реалізацію заходів згідно із вищевказаною Програмою, рішенням Косівської районної ради від 10 січня 2013 року № 331-16/2013  виділено в 2013 році  26 тис. грн.  на проведення поновлення (коректури) нормативної грошової  оцінки земель населених пунктів за рахунок коштів,  які  надходять на спеціальний  рахунок районного бюджету в порядку відшкодування  втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та 10 тис. грн. на проведення інвентаризації земель населених пунктів.  Фінансування інших заходів Програми земельної реформи  в 2013 році не проводилося.

На вищевказані роботи було залучено також  кошти , що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які  знаходяться на спеціальних рахунках місцевих рад. Так було проведено інвентаризацію земель населених пунктів Трацької та Черганівської сільських рад в 2011-2012 роках  та використано кошти, які надійшли від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 115 263 грн.
Відділом направлено письмове звернення до голови Яворівської сільської ради з пропозицією використати кошти, що надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 160908,00 грн. на виконання робіт по інвентаризації земель населеного пункту с.Яворів , дане питання вирішується сільською радою.
У відповідності ст. 186-1 Земельного кодексу України відділом Держземагентства надано:

В 2012 році — 321  висновок про погодження документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для різних цільових призначень ; підготовлено та видано 187 тех.завдань та умов відведення ; 577 витягів із технічної документації про нормативну грошову оцінку земель .

В 2013 році   —  70  висновків  про погодження документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для різних цільових призначень ; 757 витягів із технічної документації про нормативну грошову оцінку земель; 375  переліків про обмеження у використанні земельних ділянок .

Головним управлінням Держземагентства у Івано-Франківській області 27 червня  2013 року проведено виїздне засідання колегії Головного управління на території Косівського району за участю  голови Косівської райдержадміністрації Я.Шинкарука та голови Косівської районної ради А.Клуба. Колегією було розглянуто проблемні питання з врахуванням специфіки гірської місцевості району та надано свіої пропозиції щодо їх вирішення.

Керівництвом Відділом Держземагентства у Косівському району Відділом особлива увага  приділяється роботі із зверненнями громадян. За період з 1  січня по 30 вересня  2013 року розглянуто 236  звернення громадян, з них 178 – на особистому прийомі.
Звернення громадян на розгляд до відділу надійшли:
–    особисто від громадян -10,
–    з районної ради та райдержадміністрації – 31,
–    Головного управління Держземагентства Івано-Франківській області – 20
–    прокуратури району -7,
За  9  місяців 2013 року розглянуто  спеціалістами відділу 61 заяв громадян, 7- скарг громадян, з них  4 – скарг на дії посадових осіб органів місцевого самоврядування, 3 – скарга на суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою, повторних звернень –7, колективних – 8.

На особистому прийомі спеціалістами управління за даний період розглянуто 178 звернень громадян.

Звернення, які  були розглянуті спеціалістами  відділу Держземагентства за тематикою можна поділити на групи:
–    роз’яснення  земельного законодавства – 217 звернень;
–    вирішення земельних спорів – 12 звернень;
–    скарги на дії службових осіб місцевого самоврядування та органів виконавчої влади – 7 звернень.

В основному  звернення громадян розглядаються з виїздом на місце розташування земельної ділянки та із залученням посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою вирішення спірних питань  в галузі регулювання земельних відносин та усунення причин, що сприяють їх виникненню. При розгляді звернень спеціалістами надаються роз’яснення заявникам  про порядок оскарження прийнятими за ними рішень.  Для громадян створені належні умови  в управлінні для надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень та для участі заявників в перевірці поданих ними заяв чи скарг.

Усі звернення, що надійшли до Управління за звітний період розглянуті з дотриманням термінів, визначених ст.20 Закону України „Про звернення громадян”.
Напротязі  9 місяців 2013 року представниками відділу взято участь у 11  судових справах, з них 8 цивільних справах та 3 адміністративні  справи.           Відділом Держземагентства у Косівському районі постійно проводиться інформаційно-роз׳яснювальна робота серед населення, спеціалістів землевпорядників місцевих рад щодо положень Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», Закон України «Про оцінку земель», порядку вирішення спірних земельних питань. Надається роз׳яснення з актуальних питань земельного законодавства  в місцевих засобах масової інформації щодо змін у земельному законодавстві, особливо з питань що стосується порядку оформлення та реєстрації прав на землю. Відділом проведено спільну нараду з реєстраційною службою управління юстиції Косівського району та органами місцевого самоврядування 03.04.2013р.

Згідно затвердженого райдержадміністрацією плану – графіку проведено кущові семінари по роз׳ясненню положень Закону України «Про землеустрій із змінами», Закону України «Про державний земельний кадастр із змінами» за участю сільських, селищних, міського голів, секретарів, землевпорядників, депутатів місцевих рад, а саме:
24.04.2013 року – кущовий семінар на базі  Старокутської сільської ради за участю Малорожинської, Смоднянської, Розтоківської, Великорижинської, Тюдівської, Старокутської сільських та Кутської селищної ради;
18.04.2013 року – кущовий семінар на базі Рожнівської сільської ради за участю Вербовецької, Слобідської, Хімчинської, Трацької, Кобаківської, Рожнівської, Черганівської сільських рад.
23.04.2013  року – кущовий семінар на базі Пістинської сільської ради за участю Прокуравської Космацької, Шешорівської Пістинської, Микитинецької, Брустурівської, Шепітської, Стопчатівської сільських рад;
18.04.2013 року – кущовий семінар на базі  Ябунівської селищної ради ради за участю Нижньоберезівської, Вижньоберезівської, баняберезівської, Середньоберезівської, Лючанської, Лючківської сільської та Яблунівської селищної рад.
25.04.2013 року – кущовий семінар на базі Соколівської сільської ради  за участю Городянської, Соколівської, Яворівської, Снідавської,  Річківської, Бабинської сільських та Косівської міської рад.

Відділом Держземагентства у Косівському районі  в 2013 році  забезпечуються надання адміністративних послуг в кількості 39 послуг з них 24 надаються на безоплатній основі, решта 15 – платні. Відділом на кожну з адміністративних послуг  затверджено інформаційну та технологічну картку, які розміщені на інформаційних стендах у відділі для вільного доступу громадян. За 9 місяців поточного року було надано безоплатно адміністративних послуг в кількості 705, а платних адміністративних послуг в кількості 2968 на суму – 182714,00 грн.
Відділ Держземагентства у Косівському районі Івано-Франківської області має відкриті в Державній казначейській службі України у Косівському районі:
2 реєстраційні для проведення операцій із коштами загального фонду державного бюджету (КПКВ 2803010; 2803030)
1 спеціальний реєстраційний рахунок для проведення операцій із кошами спеціального фонду державного бюджету –  про надходження і використання коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів фонду-6 (КПКВ 41032400).

План асигнувань по загальному фонду на звітний період по КПКВ 2803010  склав – 843042,00 грн.,касові видатки за відповідний період склали752349,97 грн.,а по КПКВ 2803030 план асигнувань – 114948,00 грн.,а касові видатки – 92182,00 грн.

Сума кредиторської заборгованості 140233,42 грн. Ця заборгованість складається із заборгованості:
– прострочена по КПКВ 2803010 – 125686,00 грн., по КПКВ 2803030 – 0,00 грн., та по КПКВ 2803010 – поточна заборгованість – 6264,00 грн.
– по загальному фонду  прострочена  –  125686,00 грн., в тому числі КПКВК 2301010 – 125686,00 грн. , із них КЕКВ 2210 – 4264,00 грн. ,КЕКВ 2240 – 2000,00  грн., КПКВК 2803030  поточна – 6504,00 грн. із них  КЕКВ  2240- 6504,00 грн.
Поточна кредиторська заборгованість на звітну дату склала  12768,00 грн, по КПКВ 2803010 в розрізі по КЕКВ 2210 – 4264,00 грн., КЕКВ 2240 – 2000,00 грн., по КПКВ 2803030 – 6504,00 грн., КЕКВ 2240 – 6504,00 грн.
Кредиторська заборгованість в порівнянні з початком року зменшилась по КПКВ 2803010 на суму109259,05 грн., по КПКВ 2803030 на суму 92182,00 в тому числі в розрізі по КЕКВ:
КЕКВ 2210 – 11015,00 грн. КЕКВ 2240 – 97833,00 грн, КЕКВ 2250 – 410,97 грн., КЕКВ 2800 – 0,08 грн;, а поточна кредиторська заборгованість складає  по КПКВ 2803010 на суму 6264,00 грн., по КЕКВ 2210 – 4264,00 грн., КЕКВ 2240 – 2000,00 грн.

Прострочена кредиторська заборгованість по КПКВ 2803010 станом на 01.10.2013 року по загальному фонду склала 125686,00  грн., по КПКВ 2803030 на суму 0,00 грн.
Поточна кредиторська заборгованість станом на 01.10.2013 року склала 6264,00 грн.

Результат виконання кошторису за загальним фондом (рядок 350 Балансу) станом на 01.10.2013 року змінився в порівнянні з початком року на -322891,10.грн.
Крім того, актуальним залишається питання здійснення державного земельного контролю за використанням та охороною земель, однак до повноважень відділу не входить дане питання, так як 21.03.2012 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель» функції органів Держкомзему у сфері державного контролю за використанням та охороною земель з 21.03.2012року передано Державній інспекції сільського господарства України та її територіальним органам.

Для забезпечення інформованості населення району на сторінках районної газети  “Гуцульський край”   в  2013 року з метою надання роз’яснень земельного законодавства громадянам публікувалися статті щодо змін в земельному законодавстві в зв’язку із набранням чинності Закону України «Про державний земельний кадастр»  (№ 6 від 08.02.2013 р., № 10 від 28.03.2013 р,  № 16 від 19.04.2013 р.).

Проблемними питаннями на сьогоднішній день є:
–    відсутність коштів на реалізацію заходів передбачених Програмою
земельної реформи в Косівському районі ;
–   відсутність розроблених та затверджених в установленому законом
порядку  проектів землеустрою щодо впорядкування територій
населених пунктів, як передбачено статтею 79-1 Земельного Кодексу
України;
–   відсутність меж населених пунктів;
–   відсутність меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон
річок, озер та інших водойм;
–  проведення інвентаризації земель в межах населених пунктів  та за їх
межами  для належного обліку земель.
–    відсутність розроблених та в законодавчому порядку затверджених проектів землеустрою НПП «Гуцульщина»
–    відсутність коштів для завершення поточного ремонту приміщення відділу Держземагентства (потреба 20 000,00 грн.).

Начальник відділу                                 Баранюк Р.Т

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *