Положення про відділ комунального майна району

1. Відділ комунального майна району (далі відділ комунального майна) є єдиним органом на території району, який здійснює державну політику у сфері управління та приватизації об”єктів комунальної власності територіальних громад району, раціонального використання земель, що належить до спільної власності територіальних громад району у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Косівській районній раді.

2.Відділ комунального майна у своїй діяльності керується законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, рішеннями районної, міської, селищних та сільських рад.

3.Основними завданнями відділу комунального майна є:

– вирішення згідно рішень районної ради питань про відчуження об”єктів комунальної власності ,які забезпечують спільні потреби територіальних громад району.
– вирішення згідно відповідних рішень сільських, селищних, міської рад питань про відчуження об”єктів які є власністю відповідних територіальних громад.
– вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об”єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, що перебувають в управлінні районної ради.
– вирішення в установленому порядку питання щодо розпорядження землями на праві спільної власності відповідних територіальних громад (після розмежування земель державної та комунальної власності);

4. Відділ комунального майна відповідно до покладених на нього завдань:

– розробляє проекти програм приватизації майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад району, подають їх на затвердження районній раді.
– формує та подає на затвердження сесією районної ради перелік об”єктів,які є спільною власністю територіальних громад району і підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, за конкурсом чи шляхом викупу згідно з чинним законодавством України
– здійснює методичне керівництво щодо реалізації проектів місцевої програми приватизації, організовує і контролює їх виконання.
– розглядає у відповідності з чинним законодавством України заяви про приватизацію, про результати розгляду повідомляє заявника та трудовий колектив, в разі відмови в приватизації повідомляє заявників про мотиви відмови.
– публікує інформацію про прийняття рішення щодо приватизації об’єктів;
– організовує проведення інвентаризації майна об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації відповідно проектів місцевих програм приватизації комунальної власності;
-забезпечує систематичне інформування населення, органів влади, місцевого самоврядування про хід приватизації комунальної власності.
– складає щорічно звіт про хід приватизації та подають його на затвердження районної ради
– готує пропозиції щодо надання в оренду, концесію чи лізинг, об”єктів права спільної комунальної власності територіальних громад району, якщо такі є.
– розглядає заяви від юридичних та фізичних осіб, про надання в оренду нерухомого майна, яке є спільною власністю територіальних громад району та вносить свої пропозиції на розгляд сесії районної ради
– готує пропозиції щодо використання земель спільної власності територіальних громад району (після розмежування земель державної та комунальної власності);
– готує проекти договорів щодо надання в оренду майна та земель , що перебувають у спільній власності територіальних громад району
– готує питання про надання згоди районної ради на прийняття у спільну власність територіальних громад району об”єктів спільної власності територіальних громад області .
– забезпечує в установленому законом порядку придбання об”єктів державної власності у спільну власність територіальних громад району з розглядом даного питання на сесії районної ради.
– за дорученням сесії районної ради здійснює передачу об”єктів спільної власності територіальних громад району під заставу.
– опрацьовує та подає голові районної ради документи та звернення,які надходять до відділу комунального майна.
– відповідає за взаємодіє з постійною депутатською комісією районної ради з питань підприємництва та комунальної власності району.

– надає консультативну допомогу сільським, селищним, міській радам з питань:
– надання в оренду приміщень, будівель, споруд, які є власністю певної територіальної громади (заключення договорів оренди, розрахунок до договору оренди, визначення орендної ставки у відсотках до вартості нерухомого майна визначеної експертним шляхом).
– прийняття рішень щодо доцільності, порядку та умов відчуження комунального майна територіальної громади, визначення способів приватизації щодо об”єктів малої приватизації.
– прийняття рішень про передачу об”єктів комунального майна певної територіальної громади у спільну власність територіальних громад сіл,селищ,міста району.
– прийняття рішень про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна,що належить територіальним громадам сіл,селищ,міста.
– проведення інвентаризації комунального майна власності територіальних громад сіл,селищ,міста (1У квартал).
– а також інших питань,що виникають в процесі роботи і стосуються відділу комунального майна.

5. Відділ комунального майна має право:

– одержувати в установленому законом порядку від сільських,селищних,міської рад в межах компетенції інформації,що стосується комунального майна власності територіальних громад.
– одержувати від підприємств, організацій, установ, що перебувають у комунальній власності, інформаційні, довідкові матеріали, необхідні для здійснення повноважень власника комунального майна, що приватизується;
– одержувати інформацію від відділів, управлінь і організацій місцевої державної адміністрації, їх структурних підрозділів, необхідну для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій;
– виступати представником районної ради в суді з питань відділу комунального майна;
– проводити інвентарізацію комунального майна, що підлягає приватизації, а також здійснювати аудиторські перевірки ефективності його використання;
– видавати в межах своєї компетенції документи обов’язкові для виконання органами місцевої державної виконавчої влади,
підприємствами, організаціями і установами, що належать до комунальної власності.
– під час проведення інвентаризації комунального майна спільної власності територіальних громад району та власності територіальних громад сіл,селищ,міста вимагати від вищеназваних рад та організацій ,які розміщені в приміщеннях,які є спільною власністю територіальних громад району всієї інформації,яка стосується інвентаризації.
– одержувати в установленому порядку від організацій,які розміщені в приміщеннях,які є спільною власністю територіальних громад району,інформації,що стосується доцільності та раціонального використовування цього майна.
6. Відділ комунального майна взаємодіє з органами державної виконавчої влади,підприємствами,організаціями та установами.
7. Відділ комунального майна очолює начальник, який призначається і звільняється з посади розпорядженням голови районної ради.

8. Начальник відділу комунального майна:

– керує діяльністю відділу
– розподіляє обов”язки між працівниками відділу;
– видає в своїх межах і компетенції накази,організовує і контролює їх виконання;
– розробляє кошторис вират і подає на затвердження голові районної ради.

9. Відділ комунального майна утримується за рахунок районного бюджету.

10. Витрати пов”язані з приватизацією об”єктів комунального майна відшкодовуються в порядку і межах нормативів розподілу коштів від приватизації майна,прийнятих Законом України „Про державний бюджет України”та Законом України „Про державну програму приватизації”а також згідно Положення про позабюджетний фонд приватизації комунального майна району та Програми приватизації прийнятої на сесії районної ради.

11. Відділ комунального майна є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банку, печатку зі своїм найменуванням і є єдиним органом приватизації комунального майна району.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *