Розпорядження голови районної ради про розподіл функціональних повноважень між головою та заступниками голови районної ради

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 лютого 2014 року № 12-р
м.Косів

Про розподіл функціональних повноважень між головою та заступниками голови  Косівської районної ради шостого скликання

Відповідно до статей 55, 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення районної ради від 30.01.2014 р. №544-23/2014 «Про обрання голови районної ради», затвердити розподіл функціональних повноважень між головою та заступниками голови Косівської районної ради шостого демократичного скликання.

Голова районної ради – Шатрук Михайло Іванович

1. Здійснює загальне керівництво діяльністю районної ради та забезпечує виконання повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
2. Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.
3. Відповідно до Регламенту районної ради, скликає сесії районної ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради, веде пленарні засідання, підписує рішення ради та протоколи сесій.
4. Представляє раді кандидатури для обрання на посади заступників голови районної ради.
5. Вносить раді пропозиції щодо утворення, обрання і ліквідації постійних комісій ради, зміни їх складу, обрання голів, президії ради, подає на затвердження ради положення про них.
6. Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
7. Організовує роботу президії ради, проводить засідання та вносить питання на її розгляд. Погоджує пропозиції щодо запрошення на засідання президії службових та посадових осіб.
8. Вносить на затвердження ради структуру та чисельність виконавчого апарату, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату.
9.Спрямовує роботу заступників голови ради, керуючого справами виконавчого апарату районної ради, юридичного відділу виконавчого апарату районної ради, головного бухгалтера районної ради, управління майном спільної власності територіальних громад району. Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради.
10.Призначає та звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради в порядку, передбаченому законодавством.
11. Виступає розпорядником бюджетних коштів на утримання ради і виконавчого апарату.
12. В період між сесіями районної ради за рекомендацією відповідної постійної комісії призначає виконуючими обов’язки керівників до розгляду питання призначення на сесії ради.
13. Сприяє депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує заслуховування на засіданнях ради інформації про хід виконання рішень ради, звітів постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.
14. Бере участь у роботі колегії при голові районної державної адміністрації.
15. Подає на розгляд районної ради пропозиції щодо об’єднання в асоціації, вступу до асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також виходу із них.
16. За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів.
17. Забезпечує роботу по розгляду звернень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів районної ради, народних депутатів України, юридичних осіб, громадян. Веде особистий прийом громадян.
18. Співпрацює з правоохоронними органами, військовими формуваннями, що дислокуються на території району.
19. Вирішує всі інші питання, доручені йому радою, звітує перед радою про свою діяльність.
20. В межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Заступник голови районної ради Жмендак Василь Омельянович

1.У разі відсутності голови районної ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.
2.Координує роботу з розгляду та затвердження програм соціально-економічного розвитку, цільових програм району, бюджету, вносить пропозиції щодо заслуховування звітів про їх виконання.
3. Координує роботу спільної комісії з питань надання одноразових грошових допомог громадянам, які проживають у Косівському районі (відповідно до розпорядження районної ради №11-р від 26.01.2011 р.)
4.Забезпечує взаємодію районної ради з органами виконавчої влади з питань соціально-економічного розвитку, виконання бюджету та його використання. Вносить голові ради відповідні пропозиції з цих питань.
5.Веде питання аграрного розвитку, промисловості та інфраструктури, приватизації та підприємництва, комунальної власності району, екології та використання природних ресурсів, земельних відносин, ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів.
6.Організовує розробку проектів плану роботи ради, її регламенту, положення про постійні комісії, при необхідності вносить пропозиції про їх зміни. Контролює дотримання регламенту, виконання планів роботи ради, постійних комісій.
7. Забезпечує підготовку та організацію проведення сесій районної ради, засідань її президії, нарад з посадовими особами місцевого самоврядування.
8.Здійснює керівництво роботою тендерного комітету районної ради з питань закупівлі товарів, робіт, послуг за кошти районного бюджету для забезпечення діяльності апарату районної ради, депутатської діяльності.
9.Очолює конкурсну комісію виконавчого апарату ради. На підставі рішення конкурсної комісії подає пропозиції голові районної ради щодо кадрових призначень виконавчого апарату ради.
10.Спільно з заступником голови районної ради вносить пропозиції щодо заслуховування звітів заступників голови, керівників управлінь райдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного розвитку, цільових програм, делегованих повноважень на сесії та засіданнях постійних комісій районної ради, звітів керівників об’єктів спільної власності територіальних громад району.
11.Координує діяльність постійних комісій ради, їх спільних засідань, сприяє комісіям у виконанні їх рекомендацій, доручень ради та голови.
12.Бере участь у роботі постійних комісій районної ради, сесій місцевих рад, зборів громадян, трудових колективів, забезпечує розгляд звернень органів влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадян. Проводить особистий прийом громадян.
13.Координує роботу відділів:
– організаційного відділу;
– управління господарського забезпечення, реконструкції та розвитку Косівської районної ради.

Заступник голови районної ради Бойчук Дмитро Іванович

1.Веде питання охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, сім’ї, молоді, у справах дітей.
2.Очолює комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих та координує діяльність комісії з організації видавництва книжок місцевих авторів (відповідно до розпорядження районної ради №8-р від 24.01.2011 р.).
3.Відповідає за перепідготовку та навчання посадових осіб місцевого самоврядування, надання допомоги з цих питань органам місцевого самоврядування.
4.За дорученням голови районної ради контролює роботу виконавчого апарату з організаційного, інформаційного, аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, організовує навчання працівників апарату .
5.Контролює розгляд звернень, запитів депутатів, організовує підготовку проектів рішень по них.
6.Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднення рішень ради.
7.Вносить пропозиції щодо вступу до асоціацій, об’єднань органів місцевого самоврядування, підтримує зв’язок з ними. Організовує роботу щодо вивчення та узагальнення досвіду роботи з питань місцевого самоврядування.
8.Забезпечує взаємодію районної ради з районними організаціями політичних партій, громадськими та релігійними організаціями, співпрацю із засобами масової інформації, газетою “Гуцульський край”,
9.Забезпечує взаємодію районної ради з органами виконавчої влади району через структурні підрозділи райдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров’я, культури і туризму, у справах молоді та спорту, у справах молоді, дітей, з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, у справах соціального захисту населення.
10.Бере участь у роботі постійних комісій районної ради, сесій місцевих рад, зборів громадян, трудових колективів, забезпечує розгляд звернень органів влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадян. Веде особистий прийом громадян.
11.Сприяє наданню допомоги депутатам у здійсненні ними депутатських повноважень
12.Організовує в межах компетенції охорону праці і техніку безпеки, протипожежну безпеку у виконавчому апараті районної ради.
13.Координує взаємодію, надання консультативної та методичної допомоги сільським та селищним радам, сприяє організації виконання рішень та рекомендацій районної ради.
14.Забезпечує роботу кімнати депутата в районній раді, утримання приміщень районної ради в належному стані.
15. Координує роботу відділів апарату районної ради:
– загального відділу.

Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради від 01.12.2010 року №102-р.

Голова районної ради Михайло Шатрук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *