Про затвердження звіту щодо виконання районного бюджету та бюджету району за 2010 рік

УКРАЇНА
Косівська районна рада
шосте демократичне скликання
четверта сесія
РІШЕННЯ

Від 08 квітня 2011 року                                                                                       № 64-4/2011

Про затвердження звіту щодо виконання районного бюджету та бюджету району за 2010 рік

Загальна сума надходжень до місцевого бюджету району за 2010 рік склала 306601,9 тис. гривень, що на 69043,8 тис. гривень (29,0 відс.) більше в порівнянні з надходженнями 2009 року. Виконання уточнених планових показників становить 100,5 відсотка.

Із загальної суми надходжень 35165,5 тис. гривень (11,5 відс.) складають власні надходження до загального та спеціального фондів; 165129,1 тис. гривень  (53,8 відс.) – дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету; 1953,4 тис. гривень (0,6 відс.) –   інша дотація; 100284,0 тис. гривень (32,7 відс.) – субвенції з державного бюджету;  4069,9 тис. гривень (1,3 відс.) – кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.

За 2010 рік до місцевих бюджетів району надійшло доходів загального та спеціального фондів (без врахування трансфертів) в сумі 35165,5 тис. гривень, що складає 122,1 відс. (+6372,0 тис. гривень) до планового завдання, доведеного Міністерством фінансів України та 117,7 відс. (+5284,2 тис. гривень) до уточненого річного плану, в тому числі до:

до  загального фонду  –  надійшло 26815,5 тис. гривень, що складає 106,6 відс. (+1650,5 тис. гривень) – до плану доведеного МФУ  та  103,1 відс. (+795,5 тис. гривень) до уточненого плану на рік (додаток 1).

Виконання уточнених планових показників  доходів загального фонду  забезпечено з усіх видів податків і зборів (обов’язкових платежів).

до спеціального фонду надійшло – 8350,0 тис. гривень, що складає 230,1 відс. (+4721,5 тис. гривень) до плану доведеного МФУ  та  216,3 відс. (+4488,8 тис. гривень) до уточненого плану на рік (додаток 2).

Виконання уточнених планових показників по доходах спеціального фонду  забезпечено з усіх видів податків і зборів.

В порівнянні з 2009 роком надходження до загального та спеціального фондів збільшились  на 7,0 відс. (+2296,0 тис. гривень), в тому числі:

–  до загального фонду –  на 14,2 відс. (+3331,6 тис. гривень);
–  до спеціального фонду надходження зменшилися на 1035,5 тис. гривень (89,0 відс.) – за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме від інших джерел власних надходжень бюджетних установ, в тому числі до бюджету розвитку надходження збільшилися на  46,7 відс. (+485,1 тис. гривень).

До бюджету розвитку за 2010 рік надійшло коштів в сумі 5593,6 тис. гривень, в тому числі:

–    від відчуження майна, що у комунальній власності – 401,2 тис. гривень
–    надходжень від продажу землі несільськогосподарського призначення – 1122,5 тис. гривень (більше надходжень 2009 року на 100,3 тис. гривень або 109,8 відс.);
–    коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду – 4069,9 тис. гривень. (додаток 3).

До загального та спеціального фондів Державного бюджету  надійшло платежів у сумі  10827,3 тис. гривень, що 1252,1 тис. гривень більше в порівнянні з надходженнями 2009 року, в тому числі доходів, що враховуються при визначенні обсягу дотації 4996,7 тис. гривень, що на 1124,9 тис. гривень менше проти надходжень 2009 року (Зменшення надходжень відбулося за рахунок рентної плати за газ, що видобувається в Україні на 1048,6 тис. гривень, податку на прибуток підприємств на 133,1 тис. гривень, державного мита на 75,2 тис. гривень та платежів за користування надрами на 10,7 тис. гривень.

Станом на 01.01.2011 року податковий борг (без підприємств щодо яких ведеться процедура  банкрутства) з платежів загального і спеціального фондів місцевого бюджету склав 1989,9 тис. гривень, і більший  в порівнянні з початком року на 714,6 тис. гривень:

в тому числі до Державного бюджету  – 1702,7 тис. гривень
до місцевого бюджету      – 287,2 тис. гривень
до бюджету району           – 245,2 тис. гривень

В структурі податкового боргу, що належить  бюджету району  податок з доходів фізичних осіб займає – 35,6 відс. (87,4 тис.грн.), плата за землю – 15,7відс. (38,4 тис.грн.), частина прибутку, що вилучається до бюджету – 10,1 відс.(24,8 тис.грн.).
Виконання затверджених та уточнених планових показників по доходах загального та спеціального фондів районного бюджету наведені у додатку 4.

Загальний обсяг видатків місцевих бюджетів Косівського району становить 322681,6 тис. гривень, що становить 99,00 відс. до затвердженого розпису з урахуванням змін, зокрема: видатки загального фонду – 298646,5 тис. гривень (98,8 відс.); видатки спеціального фонду –  24035,1 тис. гривень (101,1 відс.).

Протягом 2010 року з районного бюджету було виділено 790,1 тис. гривень на оздоровлення дітей (додаток 5).

За 2010 рік надано фінансової підтримки громадським організаціям на суму 30,0 тис. гривень (додаток 6), крім того за рахунок коштів районного бюджету надано пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг на суму 337,4 тис. гривень (додаток 7).

Видаткова частина бюджету, як і в попередні роки, носить соціальне спрямування. В структурі видатків загального фонду місцевих бюджетів такі видатки склали 84,5 відс. (181981,2 тис. гривень), зокрема,  видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ становили  54,1 відс. (148216,5 тис. гривень), видатки на надання пільг, субсидій та допомог населенню – 30,4 відс. (83392,4 тис. гривень).

Протягом 2010 року здійснено видатків загального та спеціального фондів районного бюджету на суму 285510,4 тис. гривень, що становить 99,1 відс. (- 2702,7 тис. гривень) до затвердженого розпису з урахуванням змін   (додатки 8 та 9).

Дебіторська заборгованість  бюджетних  установ  району,  що утримуються  за  рахунок      коштів загального фонду місцевих бюджетів  склала  станом на 1.01.2011 року –  2848,6 тис. гривень, що на 2096,5 тис. гривень  менша в порівнянні з початком року.

Кредиторська заборгованість загального фонду в цілому по району станом на 1.01.2011 року становить 3343,1 тис. гривень що більше в порівнянні з початком року на  349 тис.  гривень, і склала:

Дебіторська заборгованість  спеціального фонду зменшилася  в порівнянні з початком року на 112,8 тис. гривень і склала 21,3 тисячі гривень в Яблунівській районній  лікарні  авансової оплати  за медикаменти.

Кредиторська заборгованість   спеціального фонду склала 1161,3 тис. гривень.

-546,9 тис. гривень –  заборгованість із субвенції державного бюджету  управ    лінню праці та соціального захисту населення згідно зареєстрованих зобов’язань для виплати нарахованих населенню пільг та житлових субсидій.

З районного бюджету в 2010 році надавався пільговий кредит    для індивідуальних сільських забудовників із загального фонду в сумі 10,0 тис. гривень, із спеціального фонду – 18,0 тис. гривень. Повернуто до спеціального фонду районного бюджету зазначеного кредиту в сумі 18,0 тис. гривень. Планове завдання з кредитування виконано повністю.

На виконання програм з районного бюджету надано субвенцій державному бюджету на суму 233,3 тис. гривень (додаток 10).

За рахунок загального фонду місцевих бюджетів було здійснено поточних ремонтів на суму 675,9 тис. гривень, капітальних ремонтів на суму 9738,1 тис. гривень, придбано основних засобів на суму 1404,3 тис. гривень.

Виходячи із вищевикладеного, районна рада вирішила:

1. Інформацію про стан виконання бюджету району за 2010 рік взяти до уваги.
2. Звіт про виконання районного бюджету за 2010 рік  затвердити.
3. Звернути увагу сільських голів:
– с. Брустури (Матійчук М.В.), с. Нижній Березів (Іванків М.М.), с. Рибне (Марчук Д.Ф.), с. Слобідка (Лукинич І.З.), с. Текуча (Кіцелюк М.Д.), с. Тюдів (Довганюк О.І.), с. Черганівка (Мицкан М.І.) на невиконання планових показників, доведених Міністерством фінансів України за доходами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

– с. Космач (Пожоджук Д.О.), с. Лючки (Васкул Б.Я.), с. Нижній Березів (Іванків М.М.), Рибне (Марчук Д.Ф.), с. Слобідка (Лукинич І.З.), с. Тюдів (Довганюк О.І.), с. Черганівка (Мицкан М.І.) на невиконання уточнених планових показників за доходами загального фонду місцевих бюджетів.

4. З метою недопущення росту дебіторської та кредиторської заборгованостей головним розпорядникам коштів районного бюджету посилити контроль за управлінням бюджетними коштами.

Голова районної ради                            Андрій Клуб

Додаток 1 до рішення районної ради від 08.04.2011 р. №67-4/2011 35 KB | .xls | Завантажень: 484

Додаток 2 до рішення районної ради від 08.04.2011 року №64-4/2011 198 KB | .xls | Завантажень: 666

Додаток 4 до рішення районної ради від 08.04.2011 р. №64-4/2011 50 KB | .xls | Завантажень: 282

Додаток 6 до рішення районної ради від 08.04.2011№64-4/2011 669 KB | .xls | Завантажень: 384

Додаток 7 до рішення районної ради від 08.04.2011 року №64-4/2011 23 KB | .xls | Завантажень: 298

Додаток 8 до рішення районної ради від 08.04.2011№64-4/2011 117 KB | .xls | Завантажень: 417

Додаток 10 до рішення районної ради від 08.04.2011 р. №64-4/2011 348 KB | .xls | Завантажень: 403

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *