У чиїх руках майбутнє об’єднаних громад?

Якість нашого життя великою мірою завжди буде визначатися якістю нашого місцевого самоврядування. У статті 3 «Концепція місцевого самоврядування» Європейської Хартії місцевого самоврядування, яку 15.07.1997 р. ратифікувала Україна і яка 01.01.1998 р. набрала чинності, зазначено, що місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління істотною часткою публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення.

Чи задумувалися ми, виборці, над тим, що означає спроможність органів місцевого самоврядування здійснювати управління громадою, ефективно та результативно виконувати власні повноваження, дбати про розвиток громади? Чи задумувалися ми над тим, чи спроможний наш сільський, селищний чи міський голова, окрім як отримувати заробітну плату з бюджету громади, дбати про розвиток територіальної громади?

Мабуть, не дуже задумувалися, оскільки паралельно зі зникненням із  карти України починаючи з 1991 року 348 сільських населених пунктів ми дозволили створити 1067 сільських рад.

Сьогодні дотаційність 5 419 бюджетів місцевого самоврядування становить понад 70 відсотків, 483 територіальні громади на 90 відсотків утримуються за рахунок коштів Державного бюджету, що свідчить про відсутність у таких сільських радах людей, які могли б  змінити ситуацію на краще, які могли б спрогнозувати можливість виникнення проблем, сформувати шляхи та механізми їх розв’язання.

Реформа децентралізації стимулює нас, громадян, незалежно від того, де ми живемо, працюємо та відпочиваємо, самостійно визначати якість нашого життя шляхом формування високоякісного місцевого самоврядування. Це, на мою думку, означає свідомо, відкинувши такі близькі нам, українцям, «кумівство», «сватівство», «недалекоглядність», підходити до вибору кандидата на посаду старости.

Реформування місцевого самоврядування потребує нової моделі керівників, які насамперед орієнтуються на цінності демократичної правової та соціальної держави, служіння народові України, дотримуються морально-етичних норм, здатні ефективно виконувати покладені на них функції. Сьогодні спроможність майбутніх керівників громад, старост повинна визначатися певними спеціальними вимогами до рівня їх професійної компетентності.

Ми, звичайно, повинні зрозуміти, що набір індивідуально-психологічних та освітніх вимог до старост не можна закріпити законодавчо, оскільки це виборні посади. Проте ми, виборці, здатні аналізувати та робити висновки з  нашого недавнього гіркого досвіду і не допустити до влади тих осіб, поведінка яких ставить під сумнів стан їх психічного здоров’я, рівень їх освіченості, професійності, порядності тощо.

Нові місцеві лідери повинні мати досвід управлінської діяльності, керуватися у своїй роботі загальнолюдськими цінностями, бути освіченими людьми, які не просто сприятимуть функціонуванню громад, а й дбатимуть про їх розвиток. Наші новостворені органи місцевого самоврядування постійно повинні покращувати управління за 12 принципами доброго демократичного врядування, такими як:

1. чесне проведення виборів,

2. представництво та участь;

3. зворотний зв’язок;

4. дієвість та ефективність;

5. відкритість та прозорість;

6. верховенство права; етична поведінка;

7. компетентність та спроможність;

8. інновації та відкритість до змін;

9. сталий розвиток та довгострокове планування;

10. добрий фінансовий менеджмент;

11. права людини, культурне різномаїття та соціальне вирівнювання;

12. підзвітність.

Отож, дорогі прикарпатці, ми стали на шлях справжнього місцевого САМОврядування, коли наше майбутнє залежить тільки від нас, від нашої громадської активності, від того, чи зуміємо ми сформувати високоякісне та спроможне місцеве самоврядування. Тільки ми сьогодні можемо вибрати керівником громади сильного лідера та вимагати від нього практичного впровадження принципів доброго демократичного врядування.

Марія БАРАН – експерт Офісу реформ, кандидат наук з державного управління.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *