Порядок надання одноразових грошових допомог громадянам, які проживають у Косівському районі

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 січня  2011 року                                                                           № 11-р
м.Косів

Про Положення про спільну комісію з  питань надання одноразових грошових
допомог  громадянам, які проживають у Косівському районі та затвердження її складу

Згідно із пунктом 7 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 15 рішення районної ради від 12 січня 2011 року №38-3\2011 “Про районний бюджет на 2011 рік”:
1.Затвердити Положення про спільну комісію з питань надання одноразових грошових допомог громадянам, які проживають у Косівському районі (додаток№1).
2.Затвердити склад спільної комісії з питань надання одноразових грошових допомог громадянам, які проживають у Косівському районі (додаток№2).
3.Голові комісії В.Жмендаку забезпечити організацію роботи комісії з питань надання одноразових грошових допомог  громадянам, які проживають у Косівському районі у відповідності до вимог Положення.
4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                                                           Андрій Клуб

 

 

Додаток №1
до розпорядження голови районної ради
від 26 січня 2011 року №11-р

ПОЛОЖЕННЯ
про спільну комісію з питань надання одноразових грошових допомог  громадянам, які проживають у Косівському районі

1.Загальні положення

1.1. Спільна комісія з питань надання одноразових грошових допомог громадянам, які проживають у Косівському районі (надалі Комісія) створена з метою забезпечення соціальних гарантій для категорій громадян, які потребують соціальної підтримки.
1.2.Кількісний і персональний склад Комісії визначається і затверджується розпорядженням голови районної ради.
1.3.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про соціальні послуги”, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії ”, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, цим Положенням.

2.Організація роботи комісії

2.1 Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії. У разі відсутності голови комісії чи неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. Оформлення результатів засідань комісії забезпечує секретар комісії.
2.2. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
2.3. Комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні  більшості загального складу.
2.4. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу комісії.  У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.
2.4. Рішення комісії підписуються головою комісії, а у випадках визначених цим Положенням  особою, що виконує його обов’язки.

3.Порядок розгляду заяв про надання грошових допомог

3.1. Комісія приймає рішення про надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, з урахуванням доходу заявника, його майнового стану, інших обставин, які є підставою для надання матеріальної допомоги.
3.2. Одноразова грошова допомога за рішенням комісії надається таким категоріям малозабезпечених громадян: ветеранам війни та праці, інвалідам, громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”; постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи, одиноким громадянам, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям. Одноразова грошова допомога надається також іншим громадянам, у сім’ях яких склалися (з незалежних від них причин) обставини, внаслідок яких вони потребують матеріальної допомоги.
3.3. Одноразова грошова допомога надається громадянину один раз протягом календарного року у розмірі, визначеному комісією. У виняткових випадках (тривала хвороба, завдання збитків внаслідок стихійного лиха та інших особливих обставин, що підтверджуються відповідними документами) комісія має право приймати рішення про надання в порядку винятку одноразової грошової допомоги повторно впродовж календарного року.
3.4.    Комісія приймає рішення про надання допомоги у розмірі, що не перевищує 850 гривень.
3.5.    Якщо рекомендований Комісією або бажаний для заявника розмір матеріальної допомоги перевищує 850 гривень, Комісія пропонує розглянути питання про надання допомоги  та визначення його розміру на сесії районної ради.
3.6.    Комісія приймає рішення про надання одноразової грошової допомоги на підставі заяв громадян, в яких вказується обставини, що спонукали його до звернення за грошовою допомогою.
До заяви особа додає такі документи:
а) копію паспорта громадянина, який потребує грошової допомоги, в разі подання заяви уповноваженим представником громадянина-також копію паспорта уповноваженого представника ;
б) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
в) для пенсіонерів та інвалідів – копію пенсійного посвідчення;
г) акт обстеження матеріально-побутових умов проживання.
3.7. В залежності від підстав звернення, заявником додатково надаються:
а) довідка про стан здоров’я з лікувального закладу при наданні допомоги на лікування;
в) при нещасних випадках та стихійних лихах (пожежі, повінь, зсув та інші) обов’язково подається клопотання сільського, селищного, міського голови,  з цього питання, із зазначенням суми збитків або майнової шкоди;
3.8. Комісія за наслідками розгляду документів може відмовити в наданні грошової допомоги, якщо:
особа, яка звернулася про надання одноразової грошової допомоги, не надала документи, визначені пунктами 3.6.та 3.7 цього Порядку;
обставини, які зазначено особою у заяві як обґрунтування для надання одноразової грошової допомоги, не відповідають дійсності.

4.Порядок виплати одноразової грошової допомоги

4.1.Виплати грошової допомоги громадянам здійснюється територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян на підставі  рішення Комісії про надання одноразової грошової допомоги та її розмір. У випадках, передбачених пунктом 3.5. цього Положення підставою для виплати грошової допомоги є рішення районної ради.
4.2.Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на особові рахунки заявників у Косівському відділенні Ощадбанку, через центр поштового зв’язку №5 або по видаткових касових ордерах.
5. Контроль за використанням коштів

5.1.    Контроль за цільовим витрачанням коштів на виплату одноразової грошової допомоги здійснюється згідно з чинним законодавством.

Керуючий справами                                                     Роксолана Барчук

 

Додаток №2
до розпорядження голови районної ради
від 26 січня 2011 року №11-р

Склад спільної комісії з питань надання одноразових грошових допомог  громадянам, які проживають у Косівському районі:

Жмендак Василь Омельянович, заступник голови районної ради, голова комісії.

Мамчук Володимир Ілліч, начальник управління праці та соціального захисту населення Косівської райдержадміністрації (за згодою), заступник голови комісії.

Балагурак Наталія Михайлівна, бухгалтер – касир територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян управління праці та соціального захисту населення (за згодою), секретар комісії.

Члени  комісії:

Фазан Іван Васильович, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я.

Яким’юк Юрій Юрійович, голова постійної депутатської комісії з питань соціального захисту.

Мамчук Ярослава Петрівна, культорганізатор колективу “Осіннє золото” територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян управління праці та соціального захисту населення Косівської райдержадміністрації (за згодою).

Нестерук Василь Іванович, заступник начальника відділу соціальних інспекторів та контролю за призначенням соціальних виплат управління праці та соціального захисту населення Косівської райдержадміністрації (за згодою).

Пітеляк Марія Василівна, директор Косівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Равшер – Смєлік Марія Іванівна, голова Косівської районної організації асоціації інвалідів.

Керуючий справами                                                      Роксолана Барчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *