Міфи про префекта

1. Префект є людиною Президента.

Президент дійсно призначає префекта, але лише за поданням Уряду. Проектом змін до Конституції дуже чітко розмежовані повноваження префекта, які випливають з повноважень Президента, а саме – забезпечення законності, та Уряду, а саме – забезпечення адекватності виконання територіальними органами центральних органів виконавчої влади політики Уряду.

2. Призначення префекта буде мотивовано політично.

Префект є державним службовцем на відміну, наприклад, від польського воєводи. Його призначення не залежить від результатів виборів парламенту та Президента. Законопроектом передбачено подання на призначення префекта тільки осіб зі спеціального кадрового резерву, де кандидат перебуває не менше року, проходить вишкіл та перевірку.

3. Через префекта Президент узурпує владу.

Навпаки, префект тільки підзвітний (за змінами до КУ префект відповідалний перед ПУ ) Президенту, який може  скасовувати (див ст 36 проекту ЗУ про префектів) акти префекта тільки з обмеженого кола питань, на відміну від сьогодення, де такі процедури щодо голови МДА в Конституції та законах не передбачені.  (Закон про МДА передбачає скасування актів МДА, зокрема, ПУ, але не уточнює, з яких питань)

4. Президент буде зловживати процедурою призначення префекта.

Терміни призначення та причини відмови від призначення префекта за поданням Уряду регламентовані законопроектом. На період вакансії посади функції префекта виконуватиме  інший префект за схемою заміщення, що збільшує його завантаженість. Це спонукатиме Уряд та Президента швидко вирішувати питання призначення префекта.

5. Префект отримує великі можливості для зловживань, оскільки не контролюється місцевою радою.

Префект, як і прокурор, який виконує наразі повноваження нагляду за законністю актів місцевого самоврядування, не може бути підконтрольним органу, який сам контролює. Однак органи місцевого самоврдування можуть звертатись до Кабінету Міністрів чи до Президента зі скаргами на діяльність префекта. Оскільки префект не розпоряджається коштами бюджету, його рівень корумпованості буде зведений до мінімуму.

6. Право зупиняти акти місцевого самоврядування паралізує діяльність ОМС.

В діючій Конституції в ст.. 144 передбачено можливість зупинки актів ОМС з одночасним зверненням до суду. Змінами до Конституції передбачається, що такі повноваження покладаються на префекта. Зупинка акта  ОМС потрібна для забезпечення позову префекта. Префект на відміну від прокурора матиме дуже обмежений термін з моменту набрання чинності акта ОМС для реалізації такого повноваження – максимум місяць. У Польщі воєвода взагалі скасовує акти ОМС, які змушені самі подавати до суду на діяльність воєводи. Досвід Франції показує, що кількість судових позовів з боку префекта не перевищує 0,05% від кількості актів, які контролюються.

Для того, щоб справити незначні порушення закону на період до набрання чинності актом ОМС префект матиме можливість висловити свої зауваження для їх виправлення ОМС.

7. Судовий розгляд може розтягнутись надовго. Можливі зловживання через корумпованість суддів.

Законопроектом передбачено обмежені терміни розгляду питання (до двох місяців), причому питання розглядається одразу по суті. Оскільки спір буде між двома суб’єктами публічної влади, особистої вигоди для суддів не вбачається. Крім того, такого плану судові розгляди викликають особливий суспільний інтерес, тому упередженість при прийнятті рішень з боку суду буде мінімізована.

8. Штат префектури для потреб контролюза законністю актів місцевого самоврядування буде дуже великий через велику кількість актів.

Префект контролює всі акти нормативного характеру. Щодо актів разової дії, він контролює акти, які носять суспільний інтерес за власною ініціативою чи за зверненням третіх осіб, але протягом обмеженого часу. Щодо кадрових призначень – контролюються лише акти, які стосуються призначень на посади, щодо яких законом визначені кваліфікаційні вимоги.

9.Префект може розпустити місцеву раду.

На відміну від Франції, де таке право дійсно є у префекта, та Польщі, де воєвода звертається до уряду, за поданням якого парламент може розпустити місцеву раду у разі грубого порушення закону, префект не зможе розпустити раду. Навіть Президент лише тимчасово зупиняє діяльність такого ОМС при наявності ознак посягання на територіальну цілісність України, безпеку країни з одночасним зверненням до Конституційного Суду. Призначити ж дострокові вибори може тільки Верховна Рада України.

10. Префект буде вмішуватись у виконання державних програм, які здійснюються місцевим самоврядуванням чи територіальними органами ЦОВВ.

Щодо державних програм, які передані законом до виконання ОМС, префект здійснюватиме тільки перевірку законності актів ОМС, виданих на виконання таких програм. Щодо ТО ЦОВВ – префект здійснюватиме координацію діяльності таких ТО. Тільки щодо програм, які мають міжгалузевий характер, префект здійснюватиме керівництво через призначення керівника програми. Порядок такого забезпечення виконання програми визначатиметьсяУрядом при затвердженні такої програми.

11. Введення інституту префекта на заміну МДА послаблює керованість територією країни.

Досвід Франції показує, що розділення місцевого самоврядування і державної влади особливо на регіональному рівні посилює керованість, оскільки звільняє енергію місцевої еліти на виконання чисто місцевих програм без претензії на квазідержавний статус.  Підпорядкованість префекта виключно центральній владі, ротація, як захист префекта від впливу місцевої еліти та єдине правозастосування на всій території країни є гарантією від проявів сепаратизму.

12. Суспільство не сприймає префектів.

Головні бенефіціари – ОМС на рівні громади, районів, областей в особі їх асоціацій підтримують зміни до Конституції в частині децентралізації влади. Щодо політичних сил, то їх позиція в основному пов’язана з поточною електоральною кон’юнктурою. Суспільство ж вимагає ефективної організації влади, що і забезпечиться введенням інституту префекта.

Матеріал підготовлено  Юрієм Ганущаком до  першого дня  XIV щорічної наради-семінар для представників районних та обласних рад,  детальніше за посиланням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *