Інформація департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації з приводу рішень районної ради від 30.07.2015 щодо врегулювання проблем у дорожньому господарстві, розширення повноважень місцевих громад та збереження гірських районів

За дорученням облдержадміністрації департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації розглянув листа Адміністрації Президента України від 01.09.2015 р. № 03-01/1882 обласною державною адміністрацією стосовно рішення Косівської районної ради від р. щодо врегулювання проблем у дорожньому господарстві, розширення повноважень місцевих громад та збереження гірських районів. За результатами розгляду інформуємо про наступне.

02.03.2015     року Верховною Радою України було прийнято Закон України № 217-VII “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, яким затверджено нову бюджетну програму 3111090 “Розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського Єврорегіону (зокрема доріг Мукачеве – Львів, Татарів – Кам’янець- Подільський, Стрий – Мамалига)”.
Наказом Державного агентства автомобільних доріг України від року затверджено перелік об’єктів поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Зокрема в перелік ввійшов поточний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський по території Косівського району на ділянках :

– км 58+933 — км 69+629 (границя Косівського р-ну – с. Город Косівського р- ну) з обсягом фінансування 14 000,00 тис. гривень;
– км 78+200 – км 94+450 (м. Косів – с. Яблунів Косівського р-ну) з обсягом фінансування 40 000,00 тис. гривень.

Поточний середній ремонт зазначених ділянок автомобільної дороги розпочатий 7 вересня цього року.

За рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету, передбачених на виконання заходів Регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури Івано-Франківської області до 2015 року, розпорядженням облдержадміністрації від 15 липня 2015 року № 457 “Про розподіл коштів спеціального фонду обласного бюджету” затверджено обсяг фінансування в сумі 900,0 тис. грн. на виконання робіт з поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, зокрема:

–    Пістинь – Космач – 100,00 тис. гривень;
–    Яблунів – Космач – 100,00 тис. гривень:
–    Яблунів – Делятин – 275,00 тис. гривень;
–    Рожнів – Кути – 100.00 тис. гривень;
–    Вербовець – Рожнів – 125.00 тис. гривень:
–    (Нижній Березів – Акрешори) – Текуче – 100,00 тис. гривень;
–    Город – Бабин – 100.00 тис. гривень.

Крім того, Службою автомобільних доріг в області автомобільні дороги  загального користування державного та місцевого значення Косівського району утримуються в проїзному стані за рахунок коштів державного бюджету.

Питання відродження та розвитку гірських територій, створення умов для сталого економічного зростання, збереження етнокультурної спадщини є надзвичайно важливими. Обласна державна адміністрація підтримує пропозицію Косівської районної ради щодо збереження гірських районів при проведенні адміністративно-територіальної реформи та максимально сприятиме створенню оптимальної структури адміністративно-територіального устрою з урахуванням ландшафтно-кліматичних, демографічних, соціальних та інших специфічних особливостей гірських територій області.

Слід зазначити, що зміна адміністративно-територіального устрою в умовах добровільного об’єднання територіальних громад не передбачає скасування статусу гірських населених пунктів, перелік яких затверджений відповідними постановами Кабінету Міністрів України. Статус гірських, набутий населеними пунктами відповідно до Закону, а також усі задекларовані державою соціальні гарантії, зберігаються за ними у складі новоствореної територіальної громади.

Крім того, обласна державна адміністрація підтримує пропозицію щодо прийняття Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України», оскільки запровадження спеціального інвестиційного режиму, який стимулюватиме залучення інвестицій у пріоритетні види економічної діяльності, є одним із можливих шляхів розв’язання низки проблем соціально-економічного розвитку гірський територій та передумовою зростання добробуту гірського населення.

Що стосується питань адміністрування акцизного збору на паливно-мастильні матеріали повідомляємо наступне.

Згідно із змінами до Бюджетного кодексу України новим джерелом надходжень до загального фонду місцевих бюджетів є акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, який у повному обсязі зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів. Однак, вказаний податок акумулюється переважним чином у містах та селищах з наявною мережею об’єктів роздрібної торгівлі підакцизними товарами та автозаправних станцій, що призводить до непропорційного наповнення місцевих бюджетів.

У зв’язку з цим у Верховній Раді України зареєстровано ряд законопроектів (за реєстраційними номерами 2115а від 18.06.2015 р, 2549 від 03.04.2015 р.) щодо порядку зарахування зазначеного акцизного податку. Цілі розроблених законопроектів полягають у перерозподілі надходжень від акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зокрема, ними пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України, передбачивши розподіл надходжень акцизного податку: 40 відсотків – до бюджетів сіл, селищ, міст (районного та обласного значення) та 60 відсотків – до обласного бюджету, що створить можливість здійснення заходів стосовно ремонту автомобільних доріг та інше.
Разом з тим, на розгляді відповідних комітетів Верховної Ради України знаходяться:

–    проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення справляння акцизного податку при роздрібній торгівлі нафтопродуктами», метою якого є удосконалення норм Податкового кодексу України, що стосуються справляння акцизного податку з роздрібного продажу нафтопродуктів, зокрема щодо визначення об’єкту та бази оподаткування;

–    проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження акцизних накладних при реалізації пального та системи електронного адміністрування реалізації пального», метою якого є запровадження ефективного контролю за реалізацією пального на внутрішньому ринку, унеможливлення випадків реалізації на автозаправних станціях не облікованих обсягів пального, з яких не сплачений акцизний податок, скорочення частки тіньового сектору ринку нафтопродуктів та скрапленого газу, а також збільшення доходів бюджету від акцизного податку з нафтопродуктів, скрапленого газу та іншого пального.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *