АМУ направила зауваження до законопроекту «Про місцевий референдум» в парламентський Комітет з питань правової політики та правосуддя

Експерти АМУ розглянули законопроект «Про місцевий референдум» (№2145а-2), що перебуває на розгляді Комітету з питань правової політики та правосуддя. Асоціація вважає за необхідне звернути увагу Комітету на такі його принципові положення.

  • Законопроект не передбачає кворуму для прийняття рішення на місцевому референдумі. Таким чином рішення щодо принципових питань може бути прийняте мінімальною кількістю голосів учасників місцевого референдуму.

АМУ вважає таке положення некоректним. Місцевий референдум має стосуватися питань, які глибоко зачіпають усю територіальну громаду і спонукають максимальну кількість її членів висловити на референдумі свою позицію. Якщо переважна більшість громадян у референдумі участі не взяли, значить вони пропонованих змін у громаді не бажають. І вважати схваленим на референдумі і обов’язковим для виконання рішенням те, за яке проголосували, наприклад, лише 10% членів громади, які підтримали його проведення своїми підписами, Асоціація вважає неправильним.

Для визнання місцевого референдуму дійсним АМУ пропонує передбачити мінімальний рівень участі в ньому громадян – 50%.

  • Питання, що виноситься на місцевий референдум та його формулювання мають відповідати закону. В законопроекті передбачено, що контроль відповідності цих питань здійснює територіальна комісія з місцевого референдуму, коли референдум ініціюється громадянами чи сільським, селищним, міським головою.

Однак територіальні комісії не завжди мають у своєму складі відповідних фахівців, а у випадку розгляду ініціативи сільського, селищного, міського голови не завжди можуть бути об’єктивними.

Питання ж відповідності закону питань та їхніх формулювань, що вносяться на місцевий референдум сільською, селищною, міською радою, взагалі залишено на самостійне вирішення такій раді (частина одинадцята статті 14).

АМУ вважає, що попередній контроль за відповідністю питання, що виноситься на місцевий референдум, та його формулювання вимогам закону мав би здійснюватися незалежним від ініціаторів референдуму органом – наприклад, найближчим державним органом юстиції, юрисдикція якого поширюється на відповідну територію, шляхом погодження або надання висновку. Повинно бути також передбачено право ініціаторів референдуму оскаржувати негативний висновок в порядку, встановленому КАС.

  • Окрім цього, експерти АМУ пропонують:

1. Визначення місцевого референдуму в статті 1 викласти у наступній редакції:

«1) місцевий референдум – форма безпосереднього волевиявлення громадян України, які є членами територіальної громади, щодо вирішення питань місцевого значення шляхом прямого голосування;»

оскільки питання стосується всіх видів територіальних громад, в тому числі об’єднаних.

2. Частину другу статті 2 викласти в редакції:

«2. Рішення, прийняті місцевим референдумом у межах закону, є обов’язковими для виконання на відповідній території.».

3. З пункту 5 частини першої статті 4 та пункту 4 частини першої статті 5 вилучити слова «крім засобів масової інформації, власниками (засновниками) яких є суб’єкти процесу місцевого референдуму», оскільки в разі значного рівня монополізації місцевих ЗМІ така норма може вплинути на результат референдуму.

4. В статті 6 питання:

«- реорганізації або ліквідації комунальних навчальних закладів та закладів охорони здоров’я, комунальних закладів, в яких утримуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки;

– розміщення на території села, селища, міста об’єктів поводження з відходами;»

перенести з частини першої до частини третьої, оскільки безумовне вирішення зазначених питань через місцевий референдум може заблокувати вирішення питань необхідної оптимізації соціальної інфраструктури та поводження з відходами.

5. Пункт 2 частини сьомої статті 6 вилучити, оскільки він властивий консультативним референдумам (опитуванням), а всі інші норми Законопроекту зосереджені на референдумі імперативному.

6. Частину першу статті 9 доповнити суб’єктом ініціювання місцевого референдуму «сільська, селищна, міська рада», оскільки Законопроектом передбачено ініціювання такою радою місцевого референдуму з дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

7. У частині дев’ятій статті 10 слова «народною ініціативою» замінити словом «зборами», оскільки народна ініціатива ніде в тексті більше не згадується.

8. В пункті 4 частини четвертої після слів «відсутності встановлених законом» додати «та підтверджених відповідно до закону», оскільки наявність підстав для дострокового припинення повноважень рад або голів нерідко встановлюється свавільно.

9. У пункті 6 частини шостої статті 12 слово «документа» замінити на «паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України», оскільки з усіх документів лише ці, відповідно до частини третьої статті 3 законопроекту підтверджують право громадянина брати участь у процесі місцевого референдуму.

10. В частині п’ятій статті 15 слова «села, добровільного об’єднання територіальних громад чи добровільного об’єднання кількох міст, селищ, міст» замінити словом «територіальної громади», яке охоплює всі зазначені поняття.

11. Текст частини четвертої статті 19 закінчити після слів «об’єднань громадян», оскільки питання місцевого референдуму є лише питаннями місцевого значення і не потребують, на думку АМУ, переваг для парламентських партій у здійсненні процесу місцевого референдуму.

  • Асоціація пропонує також визначитися, чи повинен такий закон поширюватися на загальнокримські місцеві референдуми. Оскільки в тексті законопроекту частина пропонованих норм враховує питання АРК, а частина (наприклад, система виборчих комісій, що передбачена статтею 15) їх не враховує.

Пропозиції та зауваження Асоціації міст України направлено в парламентський Комітет з питань правової політики та правосуддя для врахування їх при розгляді законопроекту №2145а-2.

http://www.auc.org.ua/news/amu-napravila-zauvazhennya-do-zakonoproektu-%C2%ABpro-mistsevii-referendum%C2%BB

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *