Національний конгрес місцевого самоврядування висловив позицію щодо проекту Закону про зміни до земельного законодавства

У зверненні Національного конгресу місцевого самоврядування до Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Зубку Г.Г. висловлено зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо делегування повноважень органам місцевого самоврядування з розпорядження землями державної власності і посилення державного контролю за використанням та охороною земель», розробленого Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру.

1. Щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками державної власності.

В цілому підтримуючі такі пропозиції Держгеокадастру, зауважуємо, що відповідно до положення пункту 1.2 розділу XI «Реформа сільського господарства» парафованої Коаліційної угоди між представниками політичних партій «Блок Петра Порошенка», «Народний Фронт», «Самопоміч», Радикальної партії та ВО «Батьківщина» передбачено законодавче врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об’єкти державної власності вже у І кварталі 2015 року. Законопроектом же пропонується надати повноваження органам місцевого самоврядування на розпорядження земельними ділянками державної власності без передачі їх у комунальну.

На нашу думку, повсюдність місцевого самоврядування необхідно забезпечити шляхом комплексного вирішення, а саме:

– передачею земель державної власності у комунальну, вільних від забудови державними об’єктами, та таких, що використовуються/можуть бути використані жителями територіальної громади для фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, садівництва, сінокосіння і випасання худоби тощо (передбачено Коаліційною угодою);

– передачею органам місцевого самоврядування повноважень розпорядження землями державної власності, зокрема, на яких розташовані об’єкти нерухомості державної власності, що відповідатиме принципам децентралізації та субсидіарності.

2. Щодо здійснення контролю за використанням та охороною земель.

Законопроектом пропонується обмежити права органів місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за використанням та охороною земель, шляхом виключення відповідних норм у статті 12 Земельного кодексу України та статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Вважаємо такі норми не припустимими, оскільки обмежують права власників на розпорядження власним майном, де контрольна функція є ключовою. Враховуючи, що Законопроект направлений на впровадження ефективної системи державного управління та місцевого самоврядування, а у державних органів контролю за використанням та охороною земель відсутня мотивація в питаннях наповнення місцевих бюджетів, пропонуємо розглянути можливість наділення органів місцевого самоврядування окремими повноваженнями з контролю за використанням та охороною земель, зокрема, в частині недопущення використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів, використання не за цільовим призначенням, самовільного зайняття земельних ділянок тощо. При цьому відповідні органи виконавчої влади здійснюватимуть контроль за відповідністю Конституції та законам України рішень органів місцевого самоврядування. Такі норми відповідатимуть Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р. Такий контроль органами виконавчої влади може бути здійснений у відповідності до статті 144 Конституції України.

Крім цього, звертаємо увагу на дослідження закордонного досвіду 4 країн Європи, проведеного Інститутом законодавства Верховної Ради України, відповідно до якого функції самоврядного контролю здійснюються у Фінляндії, Латвії, Македонії.

Разом з тим погоджуємося з позицією Держгеокадастру про необхідність залишення за державними органами повноважень державного контролю у сфері охорони земель. Однак зауважуємо, що поєднання у одному органі влади функцій погодження документацій із землеустрою, погодження питань передачі, вилучення земельних ділянок державної власності і контролю є не доцільним.

3. Щодо усунення органів виконавчої влади загальної компетенції від прийняття рішень у сферах регулювання земельних відносин, державного контролю за використанням та охороною земель.

Законопроектом пропонується надати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин, повноваження погоджувати рішення сільських, селищних, міських рад про передачу земельних ділянок із державної власності у комунальну і навпаки (ст. 15-1 ЗКУ). При цьому змінами до статті 117 Земельного кодексу пропонується, що такі рішення прийматимуться сільськими, селищними, міськими радами одноособово. Діюча редакція Земельного кодексу передбачає, що передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи навпаки здійснюється за рішеннями відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. Висловлюємо свої застереження, оскільки запропонованими змінами пропонується усунути органи виконавчої влади загальної компетенції (місцеві державні адміністрації) від прийняття рішень, що стосуються відчуження земель державної власності, шляхом посилення органів виконавчої влади спеціальної компетенції (територіальних органів Держгеокадастру). Те ж застереження стосується і в частині погодження питань вилучення земельних ділянок державної власності (пункт «з» частини першої статті 15-1 ЗКУ).

Крім цього, Законопроектом пропонується внести зміни до статті 15 Закону України «Про охорону земель» та статті 13 Закону України «Про землеустрій», якими виключаються повноваження місцевих державних адміністрацій щодо координації здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. Висловлюємо свої застереження, щодо запропонованих змін, оскільки, виключення норм щодо координації місцевими державними адміністраціями діяльності у сфері контролю за використанням та охороною земель, може призвести до розбалансування системи органів виконавчої влади та конкуренції органів виконавчої влади загальної та спеціальної компетенції.

У разі врахування позиції Конгресу даний законопроект може бути підтримано.

У якості інформування.

Національний конгрес місцевого смаоврядування – це форма спіпраці трьох всеукраїнських асоціацій органів місцевого смаоврядування: Української асоціації районних та обласних рад, Асоціації міст України,  Асоціації сільських та селищних рад.

http://rozvytok.in.ua/news/3071-2015-10-05-3071

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *