Щодо реформування системи самоврядування у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах і наближення її до європейських стандартів

На розгляді Верховної Ради України знаходиться  проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи самоврядування у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах і наближення її до європейських стандартів (реєстр.№ 2410а від 17.07.2015).

Обгрунтування необхідності прийняття зазначеного проекту Закону розробник визначив наступним чином.

На сьогодні, в умовах постійного дефіциту бюджетних коштів, призначених для забезпечення виконання функцій держави в освітній сфері, фінансовий тягар з утримання навчальних закладів не рідко покладається на батьків дітей, які виховуються та навчаються у цих закладах.

У той же час, діяльність батьківських комітетів та інших об’єднань, створених з метою сприяння в діяльності навчальних закладів, практично не урегульована ні на законодавчому рівні, ні на рівні підзаконних нормативно-правових актів.

При цьому, батьківські об’єднання, беручи неабияку участь у фінансуванні освітнього процесу, позбавлені будь-яких повноважень хоч якось впливати на функціонування закладів освіти, зокрема під час розробки робочих планів, затвердженні режиму роботи, призначенні керівника тощо.

Більш того, відсутність законодавчо визначених засад функціонування батьківських формувань, створює ризики зловживань у цій сфері.

Зважаючи на викладені обставини і був підготовлений законопроект, покликаний передусім врегулювати діяльність ради батьків дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу, наділивши їх повноваженнями у сфері забезпечення діяльності таких закладів.

Мета законопроекту і шляхи її досягнення розробником сформульовані наступні.

Метою проекту акту є законодавче врегулювання питань у сфері діяльності батьківських об’єднань у навчальних закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Проектом закону пропонується визначити порядок формування, організаційно-правові засади діяльності та повноваження ради батьків.

Крім того, змінюється порядок призначення керівників відповідних закладів освіти, а саме: запроваджується процедура попереднього узгодження його кандидатури з радою батьків.

Також, законопроектом врегульовуються окремі питання у сфері вирішення спорів, які виникатимуть в процесі реалізації повноважень ради батьків з адміністрацією навчального закладу.

Ознайомитися із проектом Закону можливо за посиланням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *