Рішення про внесення змін до Регламенту роботи Косівської районної ради шостого скликання

УКРАЇНА
Косівська районна рада
сьоме скликання
перша сесія
друге пленарне засідання

РІШЕННЯ

від 26 листопада 2015 року                                                                                 № 12-1/2015
м.Косів

Про внесення змін до Регламенту роботи Косівської районної ради шостого скликання

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, регламенту районної ради шостого скликання,  районна рада

вирішила:

1.    Внести зміни до розділу ІІІ Регламенту роботи районної ради шостого скликання «Депутатські групи та фракції», а саме:

викласти статтю 3.3 вищезазначеного розділу в новій редакції: «Депутати районної ради на основі партійного членства можуть об’єднуватись у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів. До складу депутатської фракції можуть входити також позапартійні депутати районної ради, які підтримують політичну спрямованість фракції. Депутатська фракція приймає рішення самостійно простою більшістю голосів від загального складу депутатської фракції.

Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначаються самою фракцією. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні ради.

Депутатська фракція реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську фракцію, до якого додається підписане депутатами цієї фракції письмове повідомлення про утворення депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності її членів, голови депутатської фракції та депутатів, які уповноважені представляти фракцію.

Реєстрація депутатської фракції проводиться шляхом повідомлення на пленарному засіданні районної ради, на яке було внесено подання особи, яка очолює депутатську фракцію.

Діяльність депутатської фракції припиняється:

у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж передбачено Регламентом районної ради;

у разі прийняття рішення самою фракцією простою більшістю голосів від загального складу фракції про реорганізацію чи розпуск депутатської фракції;

після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень районної ради.

Про зміни в складі фракції та прийняття рішення про її розпуск керівник фракції письмово повідомляє голову ради. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову районної ради».

Голова районної ради                                             Павло Ванджурак

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *