Проект рішення про внесення змін до рішення районної ради від 24.12.2015 року №56-1/2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Проект

УКРАЇНА
Косівська районна рада
сьоме демократичне скликання
сесія

РІШЕННЯ

від    січня  2016 року
м.Косів                                                              №

Про внесення змін до рішення районної ради  Від 24.12.2015 року №56-1/2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України,  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Законом України від 25.12.2015 р.№928-УІІІ «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
Районна рада
вирішила:
Внести зміни до рішення  від 24.12.2015 року №56-1/2015 «Про районний бюджет на 2016 рік», виклавши його у новій редакції

1.    Визначити на 2016 рік:
–  доходи районного бюджету у сумі 527954,6 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду районного  бюджету  523492,7 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 4461,9 тис. грн., згідно з додатком 1 до  цього рішення;
–  видатки районного бюджету у сумі 527924,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 516902,7 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 11021,9 тис. гривень згідно з додатком 2 та 3 до цього рішення;
– повернення кредитів до спеціального фонду районного  бюджету в сумі 23,0 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення;
– надання кредитів з районного  бюджету у сумі 53,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету – 30,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду районного  бюджету – 23,0 тис. гривень згідно з додатком 5 цього рішення;
– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 3653,8 тис. грн. та дефіцит спеціального фонду районного бюджету 3653,8 тис. грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 516902,7 тис. грн. та спеціальному фонду 11021,9 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного  бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2016 рік ,  в т. ч:
–  іншої субвенції місцевим бюджетам району у сумі 1018,5 тис. грн (додаток 4).
–  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 261985,1 тис. грн.
– субвенції із загального фонду обласного бюджету – 671,0 тис. гривень,  в т. ч:
– на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни в сумі  24,4 тис. гривень;
– на пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  в сумі  18,6 тис. гривень;
–  на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА – 378,0 тис. гривень;
– іншої субвенції із загального фонду обласного бюджету на співфінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 250,0 тис. гривень та спеціального фонду  – 816 тис. гривень (додаток 8).

5.  Затвердити  на 2016 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 300,0 тис. грн.

6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного  бюджету на 2016 рік на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
заходи пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету.

7. Затвердити у складі видатків районного  бюджету кошти на реалізацію місцевих  ( регіональних)  програм на загальну суму 3202,4 тис. гривень (додаток 7).

8.     Спрямувати кошти в сумі 1075,0 тис. гривень як субвенцію місцевим бюджетам на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020  роки згідно з додатком 8.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що до доходів загального фонду районного  бюджету на 2016 рік належать надходження, визначені статтею 64, 69 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України районному бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.
Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.
Джерелами формування в частині кредитування є повернення кредитів наданих на будівництво (реконструкцію)  житла індивідуальним сільським забудовникам.

12. Районній державній адміністрації спільно з  постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій (В.Марчук) та  постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів  (І.Бойчук) до 01.03.2016 року подати на затвердження сесією районної  ради пропозиції  щодо пооб’єктного розподілу бюджету розвитку районного бюджету .

13. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 року №89 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073» встановити надбавку працівникам бібліотек за особливі умови роботи у розмірі 10 % посадового окладу у межах затвердженого фонду оплати праці.

14. Надати право районній державній адміністрації ( З. Томащук) за погодженням з районною радою (П. Ванджурак) та відповідно  постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів, (І.Бойчук) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

15. Надати право  фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Козак) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів (І.Бойчук) при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

16. Встановити , що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та  залишку коштів спеціального фонду , які склалися станом на  01.01.2016 року  у міжсесійний період здійснюється розпорядженням голови районної державної адміністрації та голови районної ради за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів  (І.Бойчук) з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

17. Головним розпорядникам коштів:
– щодекадно після оплати товарів , робіт і послуг за бюджетні  кошти оприлюднювати на офіційних інтернет – сторінках інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю товару та вартості робіт і послуг;
– пропонувати для виконання будівельно-монтажних робіт  в бюджетних установах залучати підрядні організації, які зареєстровані на території Косівського району.
– рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні роботи на об»єктах соціально-культурної сфери району за бюджетні кошти оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про детальну калькуляцію витрат таких робіт та ціни на будівельні матеріали, що використані для їх виконання.

18. Установити, що в тих випадках, коли структурні підрозділи районної державної адміністрації, депутати районної ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з районного бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків районного бюджету.

19. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради  В.Петричука  і постійну комісію районної ради з питань бюджету і фінансів  (І.Бойчук).

Голова   районної  ради                              Павло   Ванджурак

Додатки до Проекту рішення про внесення змін до рішення районної ради від 24.12.2015 року №56-1/2015 «Про районний бюджет на 2016 рік» 78 КБ | .zip | Завантажень: 141

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.