Проект рішення про Положення про порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами районної ради конфлікту інтересів

Проект

УКРАЇНА
Косівська районна рада
сьоме скликання
третя сесія

РІШЕННЯ
від _____________2016 року                                               №____-3/2016
м.Косів

Про Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного чи реального конфлікту  інтересів в діяльності депутатів Косівської районної ради

Згідно із розділом 5 Закону України “Про запобігання корупції”, ч. 2 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до п. 2.8.11 Регламенту роботи Косівської районної ради сьомого скликання, враховуючи висновки  постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, депутатської та інформаційної діяльності, районна рада

вирішила:

1.    Затвердити Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів в діяльності депутатів Косівської районної ради  (додається).
2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Володимира Петричука та постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, депутатської та інформаційної діяльності (В.Кавацюк).

Голова районної ради                                                                           Павло Ванджурак

ПОГОДЖЕНО:
Грималюк Л.Д.
Барчук Р.Я.

 

Додаток до рішення районної ради
від  ____________ 2016 року №____-3/2016

Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів в діяльності депутатів Косівської районної ради

 1. Положення передбачає порядок запобігання та врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів, що може виникнути в процесі  підготовки депутатами Косівської районної ради  проектів рішень ради, їх  розгляду на пленарних засіданнях ради та проведення процедури голосування.
 2. Виходячи із змісту Закону України “Про запобігання корупції” потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень, реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.
 3. Депутат Косівської районної ради (надалі-депутат) зобов’язаний вживати заходів щодо недопущення у нього потенційного чи  реального конфлікту інтересів, що може виникнути під час здійснення ним депутатських повноважень.
 4. У разі виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у голови районної ради, повідомлення про це,  до розгляду питання, що може спричинити конфлікт інтересів, адресується головою ради постійній комісії з питань законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, депутатської та інформаційної діяльності (уповноважена комісія). Повідомлення голови районної ради про виникнення  у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів оголошується головою ради або головою уповноваженої комісії на пленарному засіданні районної ради, на якому розглядається питання, з яким пов’язаний конфлікт інтересів.  На час розгляду питання, з яким пов’язаний конфлікт інтересів голови ради, ведення пленарного засідання доручається заступнику голови районної ради, а у разі його відсутності за рішенням ради, прийнятим однією третиною депутатів від загального складу ради,  іншому депутату районної ради.
 5. Депутат районної ради, якому стало відомо про виникнення у нього  потенційного чи реального конфлікту інтересів, до початку розгляду питання, пов’язаного з конфліктом інтересів, повідомляє про це голову районної ради та уповноважену комісію.
 6. Депутат районної ради, у якого виник потенційний чи реальний конфлікт інтересів не може прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб інших депутатів до прийняття рішень з питань, з яким пов’язаний його конфлікт інтересів.
 7. Про виникнення  потенційного чи реального конфлікту у депутата може заявити будь-який інший депутат, якому це відомо.
 8. У разі якщо депутат входить до складу постійної комісії, яка розглядає питання, з яким пов’язаний конфлікт інтересів цього депутата, його повідомлення про  виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів доводиться до відома такої постійної комісії.
 9. Інформація про час та дату розгляду питання, в ході якого може виникнути конфлікт доводиться до відома голови уповноваженої комісії.
 10. Перед розглядом питання, що може спричинити виникнення конфлікту інтересів на засіданні постійної комісії, голова комісії доводить до відома присутніх про повідомлення депутата щодо виникнення  потенційного чи реального конфлікту інтересів.
  Перед розглядом  питання, що може спричинити виникнення конфлікту інтересів на засіданні президії чи пленарному засіданні ради, головуючий доводить до відома присутніх про повідомлення депутата щодо виникнення потенційного чи  реального конфлікту інтересів.
  Факт повідомлення про конфлікт інтересів записується до протоколу засідання комісії, президії чи пленарного засідання районної ради.
 11. При розгляді питання, з яким пов’язаний конфлікт інтересів депутата, на засіданнях постійних комісій, президії  районної ради та пленарному засіданні районної ради,  депутат утримується від участі у обговоренні  питання, що може спричинити конфлікт інтересів, та не бере участі в голосуванні при розгляді проекту рішення ради з зазначеного питання.
  Якщо конфлікт інтересів стосується частини рішення, то за прийняття такої частини рішення голосування проводиться окремо з урахуванням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 12. Під час оголошення результатів голосування,  голова комісії на засіданні комісії, головуючий на засіданні президії, голова лічильної комісії на пленарному засіданні повідомляє про, те що депутат у якого виник конфлікт інтересів участі в голосуванні не брав. Зазначений факт відображається у протоколі відповідно засідання комісії, президії чи пленарного засідання ради.
 13. У разі якщо усунення депутата від голосування призведе до втрати правомочності засідання постійної комісії чи президії районної ради, розгляд питання,  яке містить особистий інтерес цього депутата, відкладається та переноситься на наступне засідання комісії чи президії.
 14. Якщо усунення депутата від голосування призведе до правомочності пленарного засідання ради, головуючий на сесії пропонує відкласти розгляд питання або допустити депутата до участі в голосуванні під зовнішнім контролем. Рішення про відкладення розгляду питання або про допущення депутата до голосування під зовнішнім контролем приймається однією третиною депутатів від загального складу ради.  Депутат, який заявив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні  з зазначених питань не бере.
 15. У разі прийняття рішення про допущення депутата до голосування під зовнішнім контролем, головуючи оголошує перерву та доручає уповноваженій комісії забезпечити вирішення питання про обрання та реалізацію заходів здійснення зовнішнього контролю.
 16. Заходом здійснення зовнішнього контролю може бути проведення уповноваженою комісією аналізу питання, яке пов’язане з конфліктом інтересів. Такий аналіз може включати вивчення юридичного обґрунтування прийняття рішення, доцільності прийняття рішення, рівня особистої зацікавленості депутата у прийнятті рішення,  можливих наслідків прийняття рішення, дотримання вимог гласності під час підготовки проекту рішення, дотримання конкурентного законодавства під час підготовки проекту рішення, наявність зауважень чи застережень з боку жителів району щодо прийняття рішення. Комісія має право обирати інші заходи зовнішнього контролю.
 17. Депутат, якому стало відомо про порушення іншим депутатом вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів, зобов’язаний повідомити про це голову районної ради.
 18. Повідомлення про порушення вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів спрямовується головою ради на розгляд постійної комісії з питань законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, депутатської та інформаційної діяльності та доводиться до відома спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.
 19. Контроль за дотриманням депутатом вимог цього Положення здійснюється постійною комісією з питань законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, депутатської та інформаційної діяльності.

Керуюча справами виконавчого апарату районної ради                                  

Роксолана Барчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *