Проект рішення про роботу Косівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Проект
погоджено та рекомендовано на розгляд сесії районної ради
постійною комісією з питань охорони  здоров’я, материнства,  дитинства та соціального захисту

УКРАЇНА
Косівська районна рада
сьоме скликання
третя сесія

РІШЕННЯ

від ________2016 року                                                                                  №____-3/2016
м.Косів

Про  роботу Косівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Косівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Андрія Линдюка  про  роботу центру за 2015 рік, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії з питань  охорони  здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту, районна рада

вирішила:

 1. Інформацію директора Косівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Андрія Линдюка про роботу центру за 2015 рік  взяти до відома.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради   Володимира Петричука та постійну  комісію з питань охорони  здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту (І.Слижук)

Голова районної ради                                 Павло Ванджурак

ПОГОДЖЕНО:
Л.Грималюк
Р.Барчук

 

 

Аналітичний звіт Косівського РЦСРДІ за 2015 рік

На утримання Косівського РЦСРДІ в 2015 р. передбачено бюджетом: 981 тис. 800 грн.,  використано: 969 тис. 855 грн.

Штатний розпис сформований на основі типових штатів, для обслуговування однієї групи дітей та складається із 12,5 штатних одиниць. Даний показник є найменш чисельний в області.

Площа приміщення становила 200 кв.м., що також найменше в області.

Підвезення дітей-інвалідів здійснювалось власним спеціалізованим автотранспортом придбаним шляхом проведення тендеру на суму 293 тис. грн.

Енерго споживання закладу склало 40 тис. грн. в рік що складає 30% від енергоспоживання аналогічних закладів в області.

Поруч з вищевказаними показниками заклад обслуговував 2 групи по 8 дітей-інвалідів, за рік пройшли курс реабілітації 32 дітей.

Наша установа спрямована на удосконалення та розширення реабілітаційних послуг, адже в районі є більше 400 потенційних вихованців 80 із яких виявляли бажання скористатись нашими послугами.

У зв’язку із недостатньою матеріально-технічною базою на даному етапі розширення відбувається дуже повільно.

В своїй  діяльності ми використовуємо  такі методики, як методика Марії Монтессорі, система керованого навчання А. Петьо

Головний принцип системи Монтессорі: «Допоможи мені зробити це самому!». Це означає, що дорослий повинен зрозуміти, що цікавить малюка в даний момент, створити йому оптимальні умови для розвитку і показати, що можна в цих умовах робити.

Основні пункти системи М. Монтессорі

 • Дитина сама собі вчитель. Вона має повну свободу вибору і дій.
 • Діти учать дітей. Оскільки в групах займаються діти різного віку, старші діти «стають» вчителями, при цьому вчаться піклуватися про інших, а молодші тягнуться за старшими
 • Заняття проходять в спеціально підготовленому середовищі (кімната розділена на 5-6 зон, кожна з яких обладнана спеціальною допомогою – Монтессорі-матеріалами).
 • Дитину потрібно зацікавити, а розвиватися вона буде сама.

Методика керованого навчання  А Петьо полягає в одночасному навчанні дитини найважливіших життєвих функцій:

 • Переміщення , руху
 • Активності щоденного життя (навчання самообслуговування)
 • Мови, системи невербальної комунікації (навчання мови спілкування)
 • Інтелекту (шкільне навчання)

 Реабілітація дітей включає три етапи:

 • Перший етап – соціальна діагностика
 • Другий етап –  соціальна реабілітація
 • Третій етап – результати соціальної реабілітації

Перший  етап включає:

 1. Соціальні характеристики родини дитини з обмеженими можливостями.
 2. Соціально – побутове обмеження родини дитини з обмеженими можливостями.
 3. Соціальні критерії обмеження життєдіяльності дитини. Для цього реабілітаційна комісія застосовувала методику дослідження. В основі методики лежить принцип семантичного диференціала, запропонований Ч.Осгудом (1972). Експертові пропонується поставити оцінку в інтервалі від 0 до 10 за наступними шкалами і підшкалами:
 1. Сенсорно-перцептивна сфера:
 • сприйняття кольору;
 • сприйняття форми і величини;
 • орієнтація в просторі.
 1. Увага.
 2. Пам’ять.
 3. Мислення.
 4. Мовлення:
 • розуміння зверненої мови;
 • виразність мови;
 • лексичний склад мови;
 • здатність до розповіді і переказу.
 1. Уявлення про себе. Творчі прояви.
 2. Емоційно-вольова сфера:
 • імпульсивність – рефлексивність;
 • тривожність – спокій;
 • агресивність – миролюбність;
 • мотивація навчальної діяльності;
 • мотивація трудової діяльності;
 • тенденція до самостійності;
 • тенденція до відповідальності;
 • тенденція до цілеспрямованих дій;
 • ригідність – гнучкість.

 

 1. Психомоторний розвиток:
 • дрібна моторика рук;
 • загальна координація рухів;
 • міміка.
 1. Соціально-побутова адаптація:
 • сформованість навичок самообслуговування;
 • соціально-побутове орієнтування.
 1. Навчальні навички:
 • читання;
 • письмо;
 • рахунок.
 1. Трудові вміння і навички.
 2. Комунікативність.

Другий етап  –  соціальна реабілітація

На основі соціальної діагностики фахівці центру розробили індивідуальні програми реабілітації для кожної дитини. Реабілітація включає заходи з:

 • психологічної реабілітації
 • заходи з педагогічної реабілітації
 • заходи з медичного спостереження

Заходи з психологічної реабілітації складаються з:

1) проведення психологічної діагностики особистості дитини-інваліда, визначення та використання форм, методів, засобів, строку та процедур психологічної корекції, консультування тощо;

2) навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування позитивної мотивації щодо соціальних настанов на життя, професію, працю;

3) проведення індивідуальної психокорекційної роботи;

4) проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи із сім’єю дитини-інваліда.

Заходи з педагогічної реабілітації включають:

проведення корекційно – розвиваючої  роботи, а саме: розвиток слухового сприймання, зорового сприймання, мовлення, корекція пізнавальної діяльності, формування навичок просторового орієнтування, соціально-побутове орієнтування, формування компенсаційних способів діяльності, практичне використання знань, умінь і навичок, розвиток комунікативної діяльності і творчості, фізичний розвиток.

Заходи з медичного спостереження включають в себе:

1) проведення медичного огляду та тестування дітей-інвалідів на основі об’єктивного обстеження, оцінки їх загального стану та функціональних можливостей;

2) визначення фізичної, сомато – фізіологічної, сенсорної та психічної спроможності дитини-інваліда .

3) розробку рекомендацій з дозування фізичних та психологічних навантажень, формування стереотипів поведінки, які відповідають фізичним та розумовим можливостям дитини-інваліда;

4) визначення адекватності та послідовності заходів лікувально-профілактичного характеру;

5)   здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей-інвалідів;

6)  масажні процедури.

Третій етап – результати соціальної реабілітації

В результаті застосованих вище заходів вдається значно покращити    психоемоційний стан кожної дитини зокрема.

В дітей покращились комунікативні навички,  підвищився рівень самооцінки особистості.

Покращуються взаємини у сім’ї, дитячому колективі.                                                               Покращуються навчальні та фізкультурні  навички.

Діти вчаться  основних правил поведінки

Покращується сенсорно – перцептивна сфера , увага пам’ять, мислення мовлення, уявлення про себе, психомоторний розвиток , частково сформувались навички самообслуговування , трудові вміння.

Директор Косівського районного центру

соціальної реабілітації дітей-інвалідів                                                          Андрій Линдюк

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *