Про порядок та норматив відрахування частини прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету та аналіз його регуляторного впливу

Проект

УКРАЇНА
Косівська районна рада
шосте демократичне скликання п’ята сесія

РІШЕННЯ

Про порядок та норматив відрахування частини прибутку (доходу) комунальних  унітарних підприємств та їх об’єднань,що вилучається до бюджету

Відповідно до  пункту 20 статті 43 та пункту 29 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  частини 1 пункту 9  статті 69  Бюджетного Кодексу  України, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань підприємництва та комунальної власності, районна рада
вирішила:

1. Встановити, що відрахування до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) здійснюється районними підприємствами комунальної форми  власності  у розмірі 20 відсотків чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності, а саме:

  • комунальним підприємством «Центральна районна аптека № 40»
  • комунальним підприємством «Маєток Святого Миколая»
  • редакцією газети «Гуцульський край».

2. Звільнити  районне комунальне підприємство «Райагроліс» від сплати чистого прибутку (доходу) до загального фонду районного бюджету.

3. Підприємства комунальної власності розраховують частину чистого прибутку (доходу), виходячи з установленого даним рішенням нормативу, та подають  розрахунок до Косівської районної державної податкової інспекції разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку у строки, встановлені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

4. Визначена відповідно до п.1 цього рішення частина прибутку (доходу) сплачується в строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств і зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду  районного бюджету, відкритий у відділенні  Державного казначейства України в Косівському районі.

5. Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) комунальні підприємства щоквартально подають Косівській районній раді.

6. Державній податковій інспекції  в Косівському районі здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю відрахувань частини прибутку (доходу)  підприємствами, що належать до комунальної власності та інформувати фінансове управління районної державної адміністрації щомісячно до 10  числа про обсяги надходження частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету на 1 число місяця, що настає за періодом, за який подається інформація, окремо в розрізі районних комунальних підприємств.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  депутатську  комісію з питань бюджету та фінансів.

Голова районної ради                                                                         Андрій Клуб

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішеня Косівської районної ради  Про порядок та норматив
відрахування частини прибутку (доходу) комунальних  унітарних підприємств, що вилучається до районного бюджету  у 2011 році

Проект рішення Косівської районної ради  Про порядок та норматив відрахування частини прибутку (доходу) комунальних  унітарних підприємств, що вилучається до районного бюджету  у 2011 році  (надалі – рішення) розроблено відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з врахуванням положень  Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 року №138.

1.Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Прийняття запропонованого рішення необхідно для забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання прибутку комунальних підприємств, для чого слід встановити порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста  Косівського, управління якими  здійснює Косівська районна рада, до  районного бюджету у 2011 році. Потреба прийняття рішення також зумовлена численними змінами в законодавстві, пов’язаними з прийняттям Податкового кодексу та затвердженням нової редакції Бюджетного кодексу.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при здійснення відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста  Косівського району.

Цей регуляторний акт приймається з метою:

  • встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста  Косівського району;
  • збільшення надходжень до районного бюджету;
  • ефективного використання комунального майна та здійснення  контролю.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Альтернативні способи досягнення мети державного регулювання відсутні.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього Аналізу можливе шляхом нормативного закріплення, тобто прийняття у встановленому порядку запропонованого проекту рішення районної ради “Про порядок та норматив відрахування частини прибутку (доходу) комунальних  унітарних підприємств, що вилучається до районного бюджету  у 2011 році”

Для ефективного вирішення проблеми необхідно:

  • опублікувати  рішення районної ради в районному часописі “Гуцульський край” та веб-сайті Косівської районної ради;
  • довести  рішення районної ради о відома  всіх керівників установ, підприємств, організацій, що перебувають в управлінні Косівської районної ради;
  • здійснювати  контроль за  дотриманням встановленого порядку та  нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста  Косівського району до  районного  бюджету;
  • здійснювати контроль  за своєчасним відрахуванням та надходженням частини чистого прибутку (доходу)  підприємств до районного бюджету.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі
прийняття рішення.

Проект сприятиме формуванню умов для ефективного використання  комунального майна. Запропонований порядок враховує особливості організаційно-розпорядчих відносин, пов’язаних з  відрахуванням  частини чистого доходу комунальних унітарних підприємств  та їх об’єднань, що  вилучається до місцевого  бюджету, правові відносини між  районною радою, як органом, що здійснює управління підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста  Косівського району, органами державного казначейства, фінансового управління, державної податкової інспекції при здійсненні відрахування  частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до районного бюджету.

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу ймовірність досягнення поставленої мети.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття Положення.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Сфера впливу Вигоди Витрати
Для територіальних громад району Збільшення надходжень до районного бюджету Відсутні
Для  суб’єктів господарювання комунальної форми власності Отримують прозорий механізм відносин щодо перерахування частини чистого прибутку до районного бюджету 

 

Комунальні підприємства додаткових витрат не матимуть, лише, відповідно до чинного законодавства, продовжуватимуть сплачувати до районного  бюджету частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за квартал
Для органу місцевого самоврядування – наповнення  районного бюджету; 

 

– ефективне використання майна, що перебуває у власності району;

Відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Регуляторний акт діє протягом бюджетного року, в якому його прийнято. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показником результативності прийняття рішення є збільшення сум надходжень до районного бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами;;

9. Визначення заходів відстеження результативності проекту.

Відстеження результативності дії акту буде здійснюватись постійною депутатською комісією районної ради з питань комунального майна та підприємництва за результатами аналізу інформації від  підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад Косівського району, про стан майна, ефективність його використання та про фактичні надходження до районного бюджету  частини чистого прибутку підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста  Косівського району .

Відстеження  результативності регуляторного акту має проводитися  раз на рік у формі аналітичної довідки.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *