Збираємо пропозиції щодо правового статусу старости, його місця та ролі у системі органів місцевого самоврядування

До уваги депутатів, керівників, посадових осіб місцевого самоврядування, жителів територіальних громад Косівщини!

З набуттям чинності Прикінцевих положень закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII в Україні з’явилася нова посадова особа місцевого самоврядування – староста, правовий статус якої було закріплено статтею 14-1 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Староста обирається в селах і селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ) на строк повноважень місцевої ради, за винятком її адміністративного центру. Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою.

Чинна редакція Закону визначає, що староста:

– представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

– сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

– бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

– вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

– здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту, яке затверджується радою відповідної об’єднаної територіальної громади.

Окрім обов’язків, Положення має визначати й права старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

Таким чином, законодавець закріпив правовий статус старости та визначив мінімальний перелік його обов’язків, а решту, в контексті децентралізації влади делегував місцевим радам.

Стаття 54-1 “Повноваження старости”, що передбачена законопроектом №4742 від 01.06.2016 р., розширює наявні сьогодні в старости повноваження, пропонуючи їх визначати в Статуті ОТГ та Положенні про старосту.

Отже, староста є новим правовим інститутом, який розвивається та потребує удосконалення.

З метою визначення оптимального балансу прав та обов’язків старости, просимо Вас висловити своє бачення цього питання, а саме: перерахувати окремо обов’язки старости та вказати перелік прав старости, необхідних для здійснення, покладених на нього обов’язків.

Ваші думки будуть дуже корисними, не лише для більш ширшого розуміння правового статусу старости, його місця та ролі в системі органів місцевого самоврядування, але й для оперативного внесення змін до законопроекту №4742 від 01.06.2016 р. та підготовки проекту Примірного положення про старосту.

Свої пропозиції просимо надсилати на електронну адресу Косівської районної ради: rada.kosiv@gmail.com. Вони будуть узагальнені та надіслані для опрацювання Всеукраїнській асоціації сільських і селищних рад.

З проектом Закону України №4742 від 01.06.2016 “Про внесення змін до деяких законодавчий актів України” (щодо статусу села, селища) можна ознайомитись за посиланням – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59269

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *