Інформація для посадових осіб ОМС та жителів територіальних громад про місцеві податки і збори

Успішне виконання функцій та завдань, покладених на органи місцевого самоврядування, неможливе без належного фінансового забезпечення. Основним джерелом надходжень місцевих бюджетів мають стати власні доходи, у тому числі місцеві податки і збори. Відтак підвищення ролі саме місцевих податків та зборів і збільшення їх частки у складі доходів є головним напрямком зміцнення місцевих бюджетів та розширення фінансової автономії відповідних територій.
ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Конституція України — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР.
БК — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.
ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
Закон № 280 — Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.
Закон № 875 — Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.
Закон № 1160 — Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV.
ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ
ОМС — органи місцевого самоврядування.
ДФСУ — Державна фіскальна служба України.

Види податків і зборів та порядки їх справляння Конкретний перелік податків та зборів, які входять до складу доходів загального фонду місцевих бюджетів, визначені БК. Право встановлювати місцеві податки та збори закріплено ст. 143 Конституції України за ОМС. Так, відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону № 280 ці питання вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради.
Весь спектр відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регламентовано ПК. Тобто будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України. Виняток становлять лише закони, які містять положення виключно щодо внесення змін до ПК та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства.
Нормами ПК передбачено поділ податків і зборів на загальнодержавні та місцеві. При цьому до місцевих належать податки та збори, котрі є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад. Вони встановлюються відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених ПК. Конкретно, до місцевих податків належать:

Читати публікацію: https://buhgalter.com.ua/articles/podatky-ta-zbory/mistsevi-podatki-ta-zbori/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *